AV-arkin toimintakertomus 2018 on julkaistu

Lataa AV-arkin 2018 toimintakertomus tästä linkistä.

Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2018

Vuosi 2018 sisälsi mediataiteen keskeisen raportin, Kuvaston jäsenyyden, lisääntynyttä yhteistyötä gallerioiden kanssa, menestystä kansainvälisillä festivaaleilla ja uusia avauksia levitystoiminnassa.

Vuonna 2018 levitystoiminnassa ilahdutti erityisesti levittämiemme teosten sijoittuminen aiempaa useammin merkittävien kansainvälisten elokuvajuhlien kilpasarjoihin. Vuoden aikana saatiin peräti 63 ehdokkuutta.

Kansainvälisessä levityksessä on saatu myös entistä parempia tuloksia niukoilla resursseilla, mikä näkyy kilpasarjasijoitusten lisäksi erilaisten esityspaikkojen ja toteutuneiden esitysten määrän kasvussa. Pienessä yhdistyksessä on ensiarvoisen tärkeää osata arvioida, mihin tapahtumiin mitäkin teoksia kannattaa tarjota.

Uudet avaukset tukevat strategiaa

AV-arkki suunnittelee hankkeet ja yhteistyön yhdistyksen jatkuvaa toimintaa tukeviksi sekä jakelua pitkäjänteisesti kehittäviksi. Vuonna 2018 nähtiin hyvän vakiintuneen yhteistyön lisäksi uusia hankkeita ja yhteistyötä, jotka tukivat voimassa olevan strategian tavoitteita ja siinä mainittuja toimenpiteiteitä, kuten:

Edistämme tekijänoikeusasioita yhteistyössä Kuvaston ja kentän muiden toimijoiden kanssa. Järjestämme toimialalle tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyvää koulutuksia ja tarjoamme neuvontaa ja ohjeistuksia.

Vuonna 2018 AV-arkki hyväksyttiin Kuvasto ry:n jäseneksi. Kuvaston jäsenyys antaa AV-arkille entistä paremmat lähtökohdat toimia tekijänoikeuksien edistämiseksi ja tiivistää monivuotista hyvää yhteistyötä yhdistysten välillä.

AV-arkki myös tuotti vuoden aikana oppimateriaalit musiikin tekijänoikeusluvista mediataiteen tuotannossa ja esittämisessä sekä mediataideteoksen myyntisopimuksen tekemisestä.

Tutkimme uudenlaisia esityspaikkoja ja lisäämme yhteistyötä erilaisten kotimaisten toimijoiden kanssa mediataiteen tuomiseksi osaksi elävää kaupunkitilaa ja tapahtumia.

Vuonna 2018 aloitettiin yhteistyössä Helsingin kaupunginorkesterin ja Kiasman kanssa Visuaalinen alkusoitto, jossa tuotiin mediataide Musiikkitalon mediaseinälle. Amos Rexin kanssa aloitettiin yhteistyössä Rex Fest, joka puolestaan toi mediataiteen Bio Rexin valkokankaalle.

Strategiakaudella kehitämme yhteistyötä galleriakentän kanssa ja kartoitamme mediataiteilijoiden töiden myynnin edellytyksiä. Myynnin esteisiin pyritään mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan.

AV-arkki toteutti vuonna 2018 erityisesti galleriakentälle suunnatun hankkeen välittäjäportaan mediataideosaamisen kehittämiseksi. Hankkeen aikana kartoitettiin gallerioiden nykyosaamista ja tarpeita, luotiin koko kenttää palvelevaa ohjeistusta ja järjestettiin Kiasmassa kansainvälinen Bytes for Sale -seminaari, joka keskittyi nykyisiin ja tuleviin trendeihin mediataiteen myynnissä ja ostamisessa. Välittäjäporrasta tukevia hankkeita jatketaan yhteistyössä gallerioiden kanssa vuonna 2019.

Suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytykset

Vuonna 2018 Frame tilasi selvityksen suomalaisesta mediataiteen alasta ja sen menestyksen edellytyksistä:

Uuden etsijä, rajojen rikkoja – Selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä (Jari Muikku, 2018) antaa perustietoa mediataiteen sektorista ja taloudesta sekä piirtää ajankohtaisen kuvan mediataiteen toimijoista, tuotannon edellytyksistä ja kansainvälistymisestä. Selvityksestä käy ilmi, että taiteilijat arvostavat AV-arkkia ja tarvitsevat AV-arkin tukea. Samaan aikaan kenttä on huolissaan AV-arkin riittävistä toimintaresursseista:

“AV-arkkia pidettiin yleisellä tasolla hyvänä esimerkkinä järjestön kehittymisestä ja toiminnan tehostamisesta. Sen tulevaisuudesta kannettiin kuitenkin yleisesti suurta huolta, jos järjestön resursseja ei saada vahvistettua.”(Muikku 2018: 22).

Framen syyskuussa mediataiteen kentälle ja päättäjille suunnatun avoimen mediataiteen toimialapäivän loppupäätelmät vahvistavat tämän. Toimialapäivien ryhmätöissä tärkeimmäksi kärkitoimenpiteeksi nousi:

”Varmistetaan nykyisten rahoitus- ja levitysjärjestelmien (erityisesti AVEK ja AV-arkki) jatkuvuus, kasvatetaan resursseja ja kehitetään niiden toimintaa pitkäjänteisesti.”

AV-arkin matala rahoitus ja tulonlähteiden hajanaisuus ovat osuva esimerkki mediataiteen alan aliarvostuksesta ja aliresursoinnista. Vuoden 2018 toimintaan saatiin omavarainhankinnan lisäksi tuloja yhteensä 13 eri hakemuksella. Rahoituksen kerääminen pieninä erinä hajanaisista tulolähteistä on työlästä ja vie aikaa, joka on pois yhdistyksen muun perustoiminnan edistämisestä ja toimialan kehittämisestä.

Levitys- ja promootiotyö, kansainvälisyyden edistäminen sekä arkistointi jatkuvat AV-arkissa edelleen. Tavoitteenamme on kasvattaa yhdistyksen resursseja, jotta voimme toteuttaa viestintää, koulutuksia, vertaisoppimista ja verkostoitumista entistä enemmän ja tuoda lisää osaamista kentälle.

Kati Åberg

AV-arkin toiminnanjohtaja

 

*

Kannen kuva: Sami van Ingen: Polte