Contingent Space 3

Contingent Space 3 Vaneva Leda Vaneva Leda Contingent Space on sarja fysikaalisista osista rakennettuja virtuaalisia kollaaseja. Katsoja opastetaan tutkimaan ympäristöä erityistä reittiä pitkin. Tilaan astuminen muistuttaa uneen astumista. Katsoja kohtaa uuden kerroksen todellisuutta, jossa fyysisyys muuntuu aineettomuudeksi.  Contingent Space is… Read more »

Contingent Space 1

Contingent Space 1 Vaneva Leda Vaneva Leda Contingent Space on fysikaalisista osista rakentuvien virtuaalisten kollaasien sarja. Katsojaa ohjataan tutkimaan ympäristöään erityistä reittiä. Kuhunkin tilaan astuminen muistuttaa uneen astumista. Teos muodostaa todellisuuteen toisen tason, jossa fysikaalisuus muuttuu aineettomaksi.  Contingent Space is… Read more »

Domestic Disorder

Domestic Disorder Domestic Disorder Orenius Marika Orenius Marika Videoinstallaatio kertoo aistimellisesta tiedosta ja tuntemisesta. Kuinka meidän kehollinen tietämisemme on yhteydessä havainnoimisen ja muistin prosesseihin? Kuinka koemme tilallisuuden ja kehollisuuden? Installaatio käsittelee koskettamisen merkitystä tiedostamisen prosessissa. The video installation speaks of… Read more »