Legacy

Legacy Bredenberg Timo Bredenberg Timo Fotogrammetriaa hyödyntävä animaatioteos kuvaa valtion entisen virastotalon purun vaiheita. Teoksen nimi viittaa perinnön lisäksi ohjelmoinnissa käytettyyn termiin, joka tarkoittaa ohjelmistossa säilynyttä vanhentunutta koodia. A photogrammetry-based animation documents the demolition of a former state office building…. Read more »