Hidden

Hidden Goldblatt Taija Goldblatt Taija Videoteos epäpaikoista ja reuna-alueista, näkemisestä ja nähdyksi tulemisesta. Osana teosta nähdään verkosta kerättyä webcam-videokuvaa: tien pientareita, parkkipaikkoja, syrjäisiä rantoja ja valvontakamerakuvaa, jota paikoilleen asetetut kamerat välittävät tauotta eri puolilta maailmaa. Teos on toteutettu yhdistämällä piirustusta,… Read more »

12 Yellow Stars

Halonen Henna-Riikka Halonen Henna-Riikka A surrealist film about walls and borders. In the story, a girl and a boy find themselves in a strange new world while a man and a woman are struggling with separation, burdened by both the… Read more »

Keskusteluja

Keskusteluja Conversations Oja Marjatta Oja Marjatta Keskusteluja koostuu kahdesta päällekkäisestä videosta projisoituna seinälle nojaamaan aseteltujen kuvaruutujen päälle. Kuvaruutujen avulla ikään kuin erotellaan teoksessa kuvattujen keskustelijoiden suorakaiteen muotoiset fyysiset tilat. Teos käsittelee oman tilan rajaamista. Conversations consists of two overlaid videos… Read more »

Rajamailla

Rajamailla Borderlands Roberts Mark, Rainio Minna Rainio Minna, Roberts Mark Rajamailla on kolmikanavainen installaatio, jonka keskeinen teema on Suomen ja Venäjän välinen raja. Teos yhdistää faktaa, fiktiota ja fantasiaa ja tarkastelee, miten rajan läsnäolo vaikuttaa rajaseudun asukkaiden elämään. Borderlands is… Read more »