Contingent Space 3

Contingent Space 3 Vaneva Leda Vaneva Leda Contingent Space on sarja fysikaalisista osista rakennettuja virtuaalisia kollaaseja. Katsoja opastetaan tutkimaan ympäristöä erityistä reittiä pitkin. Tilaan astuminen muistuttaa uneen astumista. Katsoja kohtaa uuden kerroksen todellisuutta, jossa fyysisyys muuntuu aineettomuudeksi.  Contingent Space is… Read more »

Contingent Space 1

Contingent Space 1 Vaneva Leda Vaneva Leda Contingent Space on fysikaalisista osista rakentuvien virtuaalisten kollaasien sarja. Katsojaa ohjataan tutkimaan ympäristöään erityistä reittiä. Kuhunkin tilaan astuminen muistuttaa uneen astumista. Teos muodostaa todellisuuteen toisen tason, jossa fysikaalisuus muuttuu aineettomaksi.  Contingent Space is… Read more »