Taiteen valtionpalkinnot Sasha Huber Saarikolle, Anneli Nygrenille ja Annette Arlanderille

Kolme AV-arkin taiteilijaa, Sasha Huber Saarikko, Anneli Nygren ja Annette Arlander, palkittiin taiteen valtionpalkinnoilla taidetoimikuntien 50-vuotisjuhlassa, Taike-gaalassa, 27.11.2018. Kukin yhteensä 16 valtionpalkinnosta on suuruudeltaan 14 000 euroa. Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijoina toimivat valtion taidetoimikunnat päättävät vuosittain alansa valtionpalkinnoista. Palkinnon voi saada taiteilija tai taiteilijaryhmä tunnustuksena kolmen edellisen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai suorituksesta. Palkinnon voi saada myös taiteilija, joka on toiminut pitkään ja ansiokkaasti oman taiteenalansa hyväksi. Myös taiteenalan yhdistys tai muu yhteisö voidaan palkita. Palkinnot maksetaan Veikkauksen tuotosta.

Kuvataiteen valtionpalkinto Sasha Huber Saarikolle

Sasha Huber Saarikko

Sasha Huber Saarikko

Kuvataiteilija Sasha Huber Saarikon (s. 1975) taide hakee johdonmukaisesti oikeudenmukaisuutta ja historian oikaisuja. Hänen kolonialismin historiaa purkavat teoksensa ovat vahvoja eettisten vaatimusten ja esteettisen ilmaisun yhdistelmiä, jotka puhuttelevat kansainvälisiä yleisöjä. Huber käyttää taiteessaan monia ilmaisumuotoja: performanssia, valokuvaa, liikkuvaa kuvaa, kuvanveistoa, tekstidokumentaatiota ja ääntä. Teoksia leimaa kollektiivinen ajattelu ja kollektiiviset teot, jotka vahvistavat kulttuurista ja poliittista moniarvoisuutta. Kuvataiteen valtionpalkinnosta päättää visuaalisten taiteiden toimikunta.

Mediataiteen valtionpalkinto Anneli Nygrenille

Anneli Nygren

Anneli Nygren

Mediataiteilija Anneli Nygrenin (s. 1958) pitkä ura ulottuu 1980-luvun alusta tähän päivään ja kattaa muun muassa fiktioita, dokumentteja, animaatioita ja musiikkivideoita. Nygrenin taide on tinkimätöntä ja tyyliltään ainutlaatuista. Hän käsittelee teoksissaan tärkeitä ja vakavia teemoja, mutta hänen teoksensa sisältävät myös raikasta tee se itse -ilmaisua, terävää huumoria ja itseironiaa. Nygren on keskeinen osa suomalaista mediataiteen historiaa, ja samalla vahvasti kiinni tässä ajassa – salaperäisenä ja monimerkityksellisenä retro-Annelina. Mediataiteen valtionpalkinnosta päättää audiovisuaalisten taiteiden toimikunta.

Monitaiteen valtionpalkinto Annette Arlanderille

Annette Arlander

Annette Arlander

Suomalaisen performanssitaiteen ja taiteellisen tutkimuksen uranuurtajiin kuuluva Annette Arlander (s. 1956) on koulutukseltaan teatteriohjaaja, filosofian maisteri ja teatteritaiteen tohtori. Hän on toiminut professorina Teatterikorkeakoulussa, Kuvataideakatemiassa ja Tukholman taideyliopistossa. Taiteellisessa työskentelyssään Arlander yhdistää taiteen ja tutkimuksen. Hän on monipuolinen taiteilija, jonka teoksissa maisemasta tulee esitys puheen tai videon avulla. Hänen voimansa on liikkua ympäristön, videon ja performanssin muodostamassa välitilassa. Monitaiteen valtionpalkinnosta päättää taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunta.


Taiteen valtionpalkinnot 2019

Lisätietoa: Taike