Oppaat musiikin käyttöön mediataideteoksessa sekä mediataideteoksen myyntisopimuksen tekemiseen julkaistu

AV-arkki on julkaissut verkkosivuillaan Musiikin käyttö mediataideteoksessa -oppaan sekä Ohjeistuksen mediataideteoksen myyntisopimuksen tekemiseen.

Ohjeistukset on toteutettu osana AV-arkin vuonna 2018 aloittamaa hanketta, jonka tavoitteena on kartoittaa suomalaisen välittäjäkentän osaamista mediataiteen myynnin suhteen ja kehittää ohjeistuksia ja työkaluja parantamaan osaamista havaituissa ongelma-alueissa.

Kartoituksen aikana ilmeni, että niin välittäjäkenttää, ostajia kuin taiteilijoita huolestutti se, mitä lupia musiikkiin mediataideteoksella pitäisi olla teosta tuotettaessa ja esitettäessä musiikkia sisältävää mediataideteosta julkisessa tilassa tai verkossa.

Musiikin käyttö mediataiteessa -opas pyrkii tarjoamaan mahdollisimman selkeän ja kattavan tietopaketin tarvittavista lupakäytännöistä musiikin käyttämiseen mediataideteoksessa, jossa on myös kuvaa.

Lisäksi kartoituksessa ilmeni, että gallerioilta puuttui usein mediataiteeseen soveltuva myyntisopimus. Ohjeistus mediataideteoksen myyntisopimuksen tekemiseen -oppaaseen on koottu asioita, jotka mediataideteoksen myyntisopimukseen tulisi sisällyttää tilanteessa, jossa mediataideteoksen ostajana on yksityishenkilö, kokoelma tai museo, joka haluaa liittää teoksen osaksi taidekokoelmaansa. Ohjeistuksessa on myös yksi mahdollinen malli sopimuksesta, jossa teos myydään kokoelmaan.