Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen

Tervetuloa AV-arkin syyskokoukseen, joka järjestetään verkossa Zoom-alustalla 24.9.2020 klo 12.00–14.00. Pyydämme kokoukseen osallistuvia jäseniä ilmoittautumaan etukäteen tästä linkistä löytyvällä lomakkeella.

Kokousmateriaalit toimitetaan kokoukseen osallistuville vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta. Kokouksessa käsiteltävät, sääntöjen mukaiset asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

6. Päätetään hallituksen kokouspalkkion suuruus ja hallituksen puheenjohtajan palkkio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

8. Muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 14 päivää ennen kevät- tai syyskokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.