Sök Svenska Kulturfondens Stipendium för praktik i AV-arkki

Svenska Kulturfonden erbjuder praktikstipendier till personer som har avslutat sina studier inom konst, hantverk och museiämnen, och vill förkovra sig under professionell handledning. Om du vill utveckla din yrkeskunskap i konstbranschen kan du ansöka om ett stipendium för att arbeta inom en kulturorganisation.

AV-arkki erbjuder en praktikantplats för år 2020 för en ansökande som fyller Svenska kulturfondens kriterier.

Av-arkki är en av konstnärer år 1989 grundad organisation. Dess uppgifter är främjande av finländsk mediekonst samt internationell distribution. Av-arkki erbjuder en utsiktsplats över det finländska mediekonst- och samtidskonstfältet. I Av-arkki får du ett vidsträckt nätverk och omfattande praktiska kunskaper i den audiovisuella konstens internationella distribution. Du erhåller också gedigen kunskap om professionell och etablerad föreningsverksamhet.

Arbetsuppgifterna kan anpassas enligt dina styrkor och intressen i anslutning till t ex följande delområden:

Kommunikation (sociala media, nyhetsbrev)

Långtidsarkivering av mediekonst

Internationell distribution av mediekonst, erbjudande och leverans av verk till internationella evenemang

Assistans i bildningsprojektet Mediekonst fostrar! (mediataidekasvattaa.fi/sv)

Assistans i produktioner och i planering av programmering (till exempel programhelheten Rex Fest i samarbete med museet Amos Rex)

Möjlighet till att skriva konstnärsintervjuer till artikelserien Meet the Artist ifall det motsvarar dina förmågor och intressen

Du bör inneha grundkunskaper i användning av datorer och sociala media. Goda skrivkunskaper räknas till en fördel. Kunskaper i digital bildbehandling samt videoeditering är också till fördel, men inte nödvändiga. Dina språkkunskaper omfattar förutom svenska också finska och engelska. Vårt huvudsakliga arbetsspråk är finska. Arbetet sker i huvudsak i Av-arkkis lokal på Kabelfabriken och i samarbetspartners lokaler i huvudstadsregionen.

Storleken på Svenska Kulturfondens stipendium är 1 250 euro i månaden, och praktiken varar i högst ett år. Vi förutsätter 6-12 månaders praktik. Arbetstiden är 60%.

Om du är intresserad av praktikplatsen eller om du har frågor, kontakta AV-arkkis direktör Kati Åberg snarast möjligt (e-post director@av-arkki.fi, tfn. 041 5078408). Ansökan, som innehåller kontraktet om praktikplatsen, ska lämnas in senast 12.10.2019 till Svenska kulturfondens nättjänst. Kontrollera först, att du fyller Svenska kulturfondens ansökningskriterier.

www.av-arkki.fi