Kurssi: Miten tuottaa mediataidetta? Tuotantoprosessit, sopimukset, tekijänoikeudet, levitys ja rahoitus mediataiteessa

Aika: 18.112020, 19.11.2020, 25.11.2020 ja 26.11.2020
Paikka: verkossa, kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma. Ennakkoilmottautuminen vaaditaan.
Kieli: Pääosin suomenkielinen koulutus.

AV-arkki järjestää marraskuussa 2020 neljä koulutuspäivää, joissa käsitellään monipuolisesti mediataiteen tuottamista. Kokeneet tuottajat ja taiteilijat valaisevat esimerkkitapausten avulla tuotannoissaan kohtaamiaan haasteita ja tehtyjä ratkaisuja. Eri alojen erityisosaajat jakavat tietoa ja käytännön neuvoja sopimuksista, levityksestä, taloudenhoidosta ja rahoitusmahdollisuuksista.

Koulutukset järjestetään yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa. AVEKin koulutusjaosto tukee hanketta.

Koulutuspäivien teemat ovat:

ke 18.11. Tuotantoprosessit ja mediataiteen omat rahoittajat.
to 19.11. Sopimukset ja tekijänoikeussopimukset.
ke 25.11. Yrityksen ja tuotannon talous, taloushallinto ja rahoitus.
to 26.11. Levitys, markkinointi ja kansainvälisyys.

Koulutukset on suunnattu mediataiteen tuotantoyhtiöille, tuotantoyhtiön perustamista suunnitteleville ja taiteilijoille, jotka haluavat paremmin ymmärtää mediataidetuotannon vaiheita sekä sitä, mitä etua tuotantoyhtiön käyttämisestä teoksen tuotantoon voi olla. Koulutusten aikana käydään läpi myös erilaisia yhtiömuotoja, yrittäjyyden vaikutuksia taiteilijan sosiaaliturvaan sekä nimenomaan yrityksille suunnattuja rahoitus- ja tukimuotoja.

Kaikkien puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus kysymyksiin. Tapahtuma on keskusteleva ja vuorovaikutteinen osallistujien kanssa.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen

Koulutuspäivien ohjelma:

18.11.2020 Tuotantoprosessit ja mediataiteeseen keskittyneet rahoittajat

9.00 Hanna Maria Anttila, toiminnanjohtaja, AV-arkki: Alkusanat: Mitä olisin halunnut tietää mediataidetuotannoista taiteellista uraa aloittaessani
9.10 Sanna Kultanen, tuottaja, freelance: Ajatuksia mediataiteen tuotantokulttuurin kehittämisestä
10.10 Teemu Lehmusruusu, taiteilija ja tuottaja, Kunstventures: Tekniset tuotantoprosessit mediataiteessa – esimerkkituotantoja 
11.00 Sari Ilmola, erityisasiantuntija, Taike: TAIKEn mediataiteen rahoitus
11.40 Milla Moilanen, tuotantoneuvoja, AVEK: AVEKin mediataiteen rahoitus.

(12.15 Tauko)

13.15 Milla Moilanen, tuotantoneuvoja, AVEK: AVEKin hallinnoimat muut rahoitusmuodot: mediarata, digidemo, creademo
14.15 Marikki Hakola, taiteilija/tuottaja, Kroma Productions / StarHop Creative: Mediataiteen tuotantoprosessin vaiheet, check-listat, esimerkkituotannot.
15.15 Tellervo Kalleinen, taiteilija/tuottaja, Studio Kalleinen: Miten teoksia täytyy “lisätuottaa”? Esimerkkituotanto: 101 for All

19.11.2020 Sopimukset ja tekijänoikeussopimukset

9.00 Roosa Hasu, lakimies, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry: Tekijänoikeuden perusteet mediataiteen näkökulmasta
10.15 Ulla Herpman, asiakasvastaava, Nordic Copyright Bureau: Musiikin oikeuksien hankkiminen
10.55 Kati Pelkonen, asiakas- ja viestintäpäällikkö, Kuvasto ry: Tekijänoikeudet näyttelysopimuksessa ja Kuvaston palvelut näyttelyihin liittyen
11.15 Saara Hacklin, amanuenssi, Kiasma: Teoshankinnan eri vaiheet

(12.00 Tauko)

13.00 Aura Lehtonen, lakimies, Suomen Taiteilijaseura: Sopimukset tilauksissa ja tuotannoissa: mitä tulisi huomioida?
13.45 Ulla Simonen, johtaja, AVEK: Miten huomioida tekijänoikeudet tuotannoissa ja rahoittajasopimuksissa: Juridiikasta käytäntöön
14.45 Venla Hellstedt, osakas ja tuottaja, Tuffi Films: Tuotantoyhtiöiden ja taiteilijoiden väliset sopimukset, oikeudet ja työnjako. Esimerkkituotanto: Orkesterin edessä (https://areena.yle.fi/1-4422822)

Tutustu myös AV-arkin ohjeistukseen mediataiteen myyntisopimuksen tekemiseen!

25.11.2020 Yrityksen ja tuotannon talous, taloushallinto ja rahoitus

9.00 Aura Lehtonen, lakimies, Suomen Taiteilijaseura: Miten taiteellinen työ tulisi organisoida toimintamuodon, sosiaaliturvan ja eläkkeiden näkökulmasta?
10.00 Risto Ekholm, KHT, BDO oy: Yrityksen taloushallintotietoisku, miten hoitaa yrityksen kirjanpitoa oikein ja ALV-valinnat
11.00 Tatu Palomäki, yritysneuvoja, NewCo Helsinki: Yritysneuvontapalvelut ja perustietoa yritystoiminnan suunnitteluun ja alkuvaiheeseen

(12.00 Tauko)

13.15 Leena Janhila, liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija, Humak: Creve – Luovien alojen valtakunnalliset yrityspalvelut
14.00 Riikka Koivula, EU:n Luova Eurooppa -ohjelma: Rahoitusta eurooppalaisille mediataiteen hankkeille
14.40 Kimmo Aulake, neuvotteleva virkamies, OKM: Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki kulttuuriviennin edistämiseen
15.15 Lasse Saarinen, johtaja, Suomen Elokuvasäätiö: Suomen elokuvasäätiön tukimuodot

26.11.2020 Levitys, markkinointi ja kansainvälisyys

9.00 Tytti Rantanen, ohjelmakoordinaattori, AV-arkki: Mistä lähteä liikkeelle teoksen levityksen kanssa?
10.00 Mika Taanila, taiteilija/tuottaja, Elokuvayhtiö Testifilmi Oy: Miten yrittää löytää teokselleen oikeanlainen konteksti?
11.00 Hilke Doering, head of the International Competition, Oberhausen Short Film Festival: The future of on-line festival distribution and what 2020 taught us

(12.00 Tauko)

13.00 Tuuli Penttinen-Lampisuo, tuottaja, Kallo Works: Kansainväliset yhteistuotannot, pitchaus- ja rahoitusfoorumit
14.00 Hanna Haaslahti, taiteilija/tuottaja, Fantomatico: Kansainvälisyys ja yhteistuotannot mediataiteessa. Esimerkkituotanto: Captured
15.00 Stéphane Querrec, producer, PALO Productions: International productions and differences in production cultures of different countries. Case studies


Ennakkotieto: Keväällä 2021 AV-arkki järjestää hankkeen toisen osan, jossa mediataidetta tuottavat tahot voivat hakea mukaan mentorointiohjelmaan. Kokeneet tuottajat ja mediataiteen asiantuntijat mentoroivat hankkeeseen valittuja osallistujia tuottamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen päämääränä on pilotoida uudenlaista, vertaistukeen perustuvaa toimintamallia. Avoin haku mentorointijaksolle järjestetään joulukuussa 2020. AVEKin koulutusjaosto tukee hanketta.

Lisätietoja:
Kati Åberg, tuottaja
kati(at)av-arkki.fi


Miten tuottaa mediataidetta? 18.11.–26.11.2020, verkkokoulutus


Kuva: Marikki Hakola: FRONTIERS (2014)