Tuore selvitys mediataiteen menestyksen edellytyksistä julkaistu!

Frame Contemporary Art Finlandin tuottama selvitys mediataiteen menestyksen edellytyksistä on valmistunut.

Suomalaisen nykytaiteen osa-alueena mediataide edustaa suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä kärkeä. Korkeisiin katsojamääriin ja taiteilijoiden tunnettuuteen verrattuna ala on kuitenkin selkeästi aliresursoitu ja siltä puuttuu yhteinen visio.

Selvitys nostaa esiin lukuisia suomalaisen mediataiteen kehityskohteita, joista keskeisimmäksi nousevat tuotanto- ja välittäjäportaan kehittäminen sekä alan yhteisen vienti- ja kansainvälistymisstrategian luominen. Avaintoiminnoiksi ehdotetaan tuotanto- ja rahoitusmallien kehittämistä, alan järjestökentän uudelleenorganisointia sekä luotavan strategian välitöntä toimeenpanoa.

Selvitystä luotsasi alan ammattilaisista koostunut ohjausryhmä, johon kuuluivat Hanna Maria Anttila (AV-arkki), Kati Kivinen (Nykytaiteen museo Kiasma), Tuuli Penttinen-Lampisuo (AVEK), Ilppo Pohjola (Kristallisilmä Oy), Pekka Uotila (Suomen Elokuvasäätiö) sekä Minna Tarkka (M-cult). Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi mediataiteilija, tuottaja Marikki Hakola.

Selvityksen on toimittanut Jari Muikku konsulttiyhtiö Digital Media Finland Oy:sta. Uuden etsijä, rajojen rikkoja – Selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä -selvitys antaa perustietoa mediataiteen sektorista ja taloudesta sekä piirtää ajankohtaisen kuvan mediataiteen toimijoista, tuotannon edellytyksistä ja kansainvälistymisestä.

Frame järjestää syyskuussa mediataiteen kentälle ja päättäjille suunnatun avoimen mediataiteen toimialapäivän. Päivän aikana hahmotellaan yhteinen kentän yhteinen visio, jonka avulla on mahdollista käydä dialogia sidosryhmien ja rahoittajien kanssa selvityksessä ja sitä seuraavassa keskustelussa ilmenneiden tavoitteiden tukemiseksi.