Nina-Maria Oförsagdin Arrangement Non-Existent Mediaboxissa 7.11. asti

Nina-Maria Oförsagdin teos Arrangement Non-Existent on esillä Forum Boxin Mediaboxissa 7.11.2021 asti.

Arrangement non-existent on lyhytelokuva, joka on tehty covid-19-pandemian aikana sosiaalisen etäisyyden käsitteen puitteissa. Miten koemme ajan nyt, liikkeessä, paikallaan. Liikkeen kautta, valitussa paikassa, kaksi improvisoidun performanssin hahmoa saa yhteyden ja heidän liikkeensä kasvaa suuremmaksi kuvioksi yhdessä äänen, runouden ja sanojen kanssa. Nina-Maria Oförsagd (FI) löysi tämän Taipeissa kuvatun visuaalisen materiaalin arkistoistaan kevään 2020 sulun aikana Helsingissä. Teoksen poikkitaiteellisen työryhmän kehittäessä materiaalia eteenpäin erillään toisistaan, työ paljasti heille uusia näkökulmia ajan yhteydestä itseen.

Mauritz Tistelö (SE) ja Hsinyen Wei (TW) ovat erillään kirjoittaneet, lukeneet ja nauhoittaneet runot Göteborgissa ja Taipeissa. Improvisaation kautta luodun musiikin on jokainen Barlastin (FI) jäsen nauhoittanut kotonaan videota katsellen Helsingissä. Yksin erillään tehdyt elementit rakentavat yhdessä teoksen.

Nina-Maria Oförsagd tekee kokeellisia elokuvia, videoita ja live cinema -esityksiä. Oförsagd työskentelee poikkitaiteellisesti yhteistyössä eri taiteilijoiden kanssa, teokset sisältävät ääntä, musiikkia, runoutta ja performanssia. Oförsagd havainnoi ympäristöä etsimällä luonteeltaan erilaisia paikkoja ja ajallisia kerrostumia tarinan luomiseksi. Menetelmä on improvisaatio – reaktio paikan päällä myös näyttelijän, performanssitaiteilijan, kanssa. Oförsagd on esittänyt ja luonut teoksiaan Euroopassa ja Aasiassa. Oförsagd sai Suomen Taideyhdistyksen William Thuring -nimikkopalkinnon 2019 ja Stina Krooks Stiftelse -taidepalkinnon 2017.

Mediabox on Forum Boxin tila mediataiteelle. Uusinta mediataidetta esittelevä ohjelmisto suunnitellaan yhteistyössä AV-arkin kanssa. Tila toimii nyt yhtenä tärkeänä kanavana mediataiteelle.


Nina-Maria Oförsagd: Arrangement Non-Existent, 15.10.–7.11.2021, Forum Boxin Mediabox

Lisätietoa: Forum Box


AV-ARKKI ON EDISTÄNYT SUOMALAISEN MEDIATAITEEN ASEMAA VUODESTA 1989. TAITEILIJAT OSALLISTUVAT TÄHÄN TAPAHTUMAAN AV-ARKIN EDISTÄMISTYÖN ANSIOSTA.