Hanke mediataiteen välittäjäportaan kehittämiseksi on käynnissä

AV-arkki toteuttaa vuonna 2018 kehittämishankkeen, jonka päämääränä on parantaa kotimaisten gallerioiden ja muun välittäjäportaan osaamista mediataiteen myynnin ja välittämisen suhteen.

Hanke hakee vertailukohtia alan kansainvälisen kärjen toimintamalleista ja soveltaa niitä suomalaiseen toimintaympäristöön. Hankkeessa arvioidaan galleriakentän nykyosaamista ja kartoitetaan alan koulutus- ja kehitystarpeita. Tarpeiden pohjalta luodaan työkaluja, ohjeistuksia ja sopimuspohjia, joilla pyritään helpottamaan ja kehittämään mediataiteen myyntiä Suomessa. Hankkeen pääyhteistyökumppaneita ovat Frame Finland, Helsinki Contemporary galleria, Kiasma ja Kuvasto.

Hankkeen päättää perjantaina 19.10.2018 Kiasmassa järjestettävä kansainvälinen seminaari. Seminaarin puhujiksi on kutsuttu mediataiteen parissa työskenteleviä kansainvälisiä huippuasiantuntijoita, jotka edustavat sekä välittäjäporrasta että nykytaiteen kerääjiä. Seminaarissa julkaistaan myös kehityshankkeen tulokset. Kaikki hanketta varten tuotetut materiaalit ja resurssit tulevat avoimeen jakoon AV-arkin verkkopalveluun. Lähetämme tarkempia tietoja seminaarista tuonnempana.

Hanketta tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Alfred Kordelinin säätiö.

Lisätietoa hankkeesta saa tuottaja Kati Åbergilta sähköpostitse kati@av-arkki.fi.