AVEKin tuki on elintärkeää suomalaisen mediataiteen kansainvälisen menestyksen jatkumiseksi

Kopioston osana toimivan audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen AVEKin tukivarat tulevat yksityisen kopioinnin hyvityksestä, jonka taso päätetään valtion budjetissa. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa vuodelle 2022 yksityisen kopioinnin hyvityksen tasoa leikataan merkittävästi, vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö ehdotti hyvityksen säilyttämistä vuoden 2021 tasolla. Suuren leikkauksen vaikutuksesta AVEKin tukivarat puolittuisivat. Kopioston tiedotteessa johtaja Ulla Simonen kommentoi, että leikkausten toteutuessa AVEK ei jatkossa tukisi esimerkiksi mediataiteen kansainvälistymistä.

AV-arkki, suomalaisen mediataiteen keskus, toteuttaa suomalaisen mediataiteen kansainvälistä jakelua AVEKin kansainvälistymistuen turvin. Tämän tuen poisjäänti olisi kohtalokas isku suomalaisen nykytaiteen viennille ja taiteilijoiden tukipalveluille.

AV-arkin jakelutoiminnan kansainvälinen menestys on rakennettu pitkäjänteiselle yhteistyölle kansainvälisen kentän tapahtumien ja esityspaikkojen kanssa. Tätä työtä ei voi tehdä hanketukien varassa. AV-arkista on AVEKin kansainvälistymistuen turvin kasvanut luotettava ja kovatasoinen brändi, joka avaa monia ovia ja auttaa nostamaan uusia taiteilijoita esiin. AV-arkilla on hyvät valmiudet tukea paitsi yksittäisiä taiteilijoita, myös taiteilijoiden tuotantoyhtiöitä ja yrityksiä.

AV-arkki levittää suomalaista mediataidetta vuosittain keskimäärin 35 maahan ja 160 tapahtumaan. Leijonanosa näistä teoksista on myös tuotettu AVEKin tuella. Kansainvälisen jakelutyön viime vuosien kohokohtia ovat olleet muun muassa Salla Tykän pääpalkinto Rotterdamin elokuvajuhlien lyhytelokuvakilpailussa, Jonna Kinan teosten valinta Berliinin elokuvajuhlille, Marja Helanderin lyhytelokuvan valinta Sundancen elokuvajuhlille sekä muun muassa Maija Blåfieldin, Sami van Ingenin ja Mika Taanilan teosten kymmenet ellei sadat esityskerrat erilaisissa arvostetuissa elokuva- ja kuvataidetapahtumissa. Vuonna 2020 AV-arkin jakelun kautta esitettiin yli sadan taiteilijan teoksia, pandemiasta huolimatta. AV-arkin verkkoarkistossa taidealan ammattilaiset pääsevät tutustumaan yli 300 taiteilijan tuotantoon ja nostamaan heitä esiin omissa ohjelmistoissaan.

AV-arkin kautta kertyvä kansainvälinen näkyvyys tuottaa taiteilijoille jatkokontakteja museoihin ja edesauttaa teosmyyntiä keskeisiin taidekokoelmiin. AV-arkin levitystoiminta tuottaa taiteilijoille myös tuloja esityskorvausten muodossa. Levittämämme taiteilijat ovat myös toistuvasti päätyneet edustamaan Suomea maailman merkittävimmissä nykytaidetapahtumissa, kuten Venetsian kuvataidebiennaalissa.

AV-arkki laati kesäkuussa, yhdessä Dokumenttikillan kanssa, vetoomuksen AVEKin rahoituksen turvaamisen ja vakauttamisen puolesta. Vetoomuksen allekirjoitti lyhyessä ajassa yli 100 audiovisuaalisen alan organisaatiota ja lähes tuhat yksityishenkilöä.

Vetoamme uudestaan: AVEKin toiminta on turvattava ja sitä on kehitettävä. AVEKin asiantuntevan toiminnan jatkuminen ja kehittäminen on elinehto suomalaisen audiovisuaalisen kulttuurin kehittymiselle ja kansainväliselle menestykselle. AVEKin toiminnan kehittämisen takeena on vakaa rahoitus yksityisen kopioinnin hyvityksestä.

Jos tukia leikataan, alkaa kurjistumisen kierre, joka näkyy taiteilijoiden toimeentulossa ja heikentää myös alalla toimivien pienyritysten mahdollisuuksia. 

AV-arkissa työskentelee tällä hetkellä kolme osa-aikaista työntekijää, noin 2,5 henkilötyövuotta. Tarve olisi ainakin yhteen henkilötyövuoteen lisää. AVEK tukee AV-arkin kansainvälistä jakelua vuosittain 30 000 eurolla. Jos AVEKin tuki AV-arkille katkeaa, emmekä saa vastaavaa tukea muualta, monien taiteilijoiden ja yritysten osalta jakelu supistuu merkittävästi tai pysähtyy kokonaan.

Helsingissä 24.8.2021

Hanna Maria Anttila, AV-arkin toiminnanjohtaja
Elena Näsänen, AV-arkin puheenjohtaja


AV-arkki on kansainvälisesti ja kotimaisesti ainutlaatuinen mediataiteen promotoija, tietopankki ja verkostojen rakentaja.

AV-arkin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteuttamissa tilaisuuksissa ja näytöksissä esitetään mediataidetta lukuisissa erilaisissa konteksteissa ja esityspaikoissa kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhdistyksen yli 2500 teoksen laajuinen levitysarkisto mahdollistaa myös tutustumisen vanhempiin teoksiin ja palvelee erityisesti tutkijoiden tarpeita. AV-arkki tukee levitysarkistonsa ja jakeluohjelmansa lisäksi taiteilijoita tarjoamalla heille välineitä ja neuvoja omaan promootiotyöhön.

AV-arkki tukee mediataiteen välittäjäporraskentän kehittymistä erilaisilla hankkeilla, tarjoamalla koulutusta, neuvoja ja luomalla välittäjäportaan kaipaamia ohjeistuksia. Yhteistyökumppanina AV-arkki tukee sekä kotimaisia että kansainvälisiä nykytaiteen kentän toimijoita monenlaisissa toimialan kehittämiseen ja verkostoitumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Suomalainen mediataide saa audiovisuaalisen ja visuaalisen nykytaiteen muodoista selkeästi eniten kansainvälistä näkyvyyttä. AV-arkin työ on vaikuttanut tähän merkittävästi.