AV-arkille merkittävä rahoitus toimialan kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt AV-arkille merkittävän 90 000 euron suuruisen rahoituksen kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetukea koskevasta määrärahasta.

Rahoituksen turvin toteutetaan vuosina 2022–2023 suomalaisen mediataiteen kansainvälisen jakelun, myynnin ja kansainvälisten verkostojen uudistamista koskeva hanke.

Mediataide edustaa suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä kärkeä. Kuitenkin muiden visuaalisen taiteen alojen tavoin mediataiteen toimiala on aliresurssoitu. Hankkeemme vahvistaa suomalaisen mediataiteen välittäjäportaan osaamista ja tuotantokulttuuria erityisesti jakelun, promotoinnin ja kansainvälistymisen osalta. Luomme uudenlaisia yhteistoimintamalleja mediataiteen festivaalijakeluun, tuotamme ohjeistuksen teosten esitysoikeuksien myyntiin, kehitämme AV-arkki.fi -palvelun sisältöjä ja toiminnallisuutta sekä pilotoimme mediataiteen kansainvälisen pitchausfoorumin. Valmistelemme myös uutta Luova Eurooppa -hankekokonaisuutta toimialalle.

AV-arkin yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat  Raina Film Festival Distribution Oy ja Oy Poike Productio Ab.

Poike Productio on tuottaja Tuuli Penttinen-Lampisuon vuonna 2020 perustama tamperelainen tuotantoyhtiö, joka on erikoistunut taiteilijoiden liikkuvaan kuvaan, poikkitaiteellisiin projekteihin ja mediataiteeseen. AV-arkki on tehnyt Penttinen-Lampisuon kanssa monivuotista yhteistyötä, mm. Itu – videotaiteen tuotantojen kehittämishankkeessa 2000-luvun alussa ja LiikKUVAT-palvelun hoitolaitoksiin suuntautuneessa levitystoiminnassa vuodesta 2013 alkaen.

Raina Films Helsingissä toimiva vuonna 2019 perustettu yritys, joka tarjoaa ammattimaista festivaalijakelua dokumenttielokuville ja lyhytelokuville. Esityksistä kertyvät tuotot ohjataan täysimääräisesti elokuvan tuottajalle. Rainan yhteyshenkilönä hankkeessa toimii Andy Norton jolla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä festivaalijakelusta.


Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Rescue and Recovery Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen, Next Generation EU, ohjelmista.

 Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

Next generation eu hanke logo