AV-arkin arkistoonhaun seuraava deadline on 31.1.2021

Submit your new and old works for our online archive – deadline January 31 2021! (in English below)

AV-arkki hakee jälleen arkistoonsa jäsentaiteilijoiden teoksia, niin uusia kuin vanhempiakin. Haun deadline on 31.1.2021, minkä jälkeen arkistointityöryhmä käsittelee ehdotukset. Ilmoitamme valinnoista helmi-maaliskuun aikana. Käsittelyaika riippuu saapuneiden teosehdotusten määrästä.

AV-arkin arkisto

Arkistomme on suomalaisen mediataiteen tietopankki, jota kotimaiset ja kansainväliset taideammattilaiset käyttävät työssään aktiivisesti. Tarjoamalla teostaan AV-arkin arkistoon jäsentaiteilija täydentää omalta osaltaan suomalaisen mediataiteen kokonaiskuvaa ja -kirjoa. Samalla arkistoon valituista teoksista karttuu taiteilijalle oma liikkuvan kuvan portfolio AV-arkin verkkopalveluun.

AV-arkin arkistoa käytetään monimuotoiseen jakeluun ja promotointiin, josta kerrotaan tarkemmin alla. Toimitamme myös vuosittain kaikki arkistoon tulleet yksikanavaiset teokset kansalliseen audiovisuaaliseen arkistoon (KAVI) pitkäaikaisarkistointiin, ellei taiteilija sitä erikseen kiellä.

Teosten tarjoaminen AV-arkin arkistoon

Taiteilija toimittaa teoksen tekniset tiedot ja esikatselulinkin (vimeo, YouTube jne.) arkistoonhakulomakkeella AV-arkin arkistotyöryhmälle. Arkistotyöryhmä esikatselee teokset kaksi kertaa vuodessa ja päättää, mitä teoksia otetaan AV-arkin arkistoon.

Jokainen taiteilija voi maksutta tarjota yhden teoksen vuodessa AV-arkin arkistoon. Useammista teoksista laskutetaan 30 euroa arkistointimaksu per arkistoon valittu teos. Uudet jäsenet voivat tarjota kerralla useampia teoksia AV-arkin arkistoon, jolloin arkistointimaksu on yhteensä 50 € sisältäen 2–7 teosta.

Uusia teoksia kerrytetään suhteessa arkistossa jo oleviin teoksiin. AV-arkin arkiston päämääränä on toimia suomalaisen mediataiteen hakemistona ja kuvata mediataiteen kenttää kokonaisuutena. Arkistoon ottamisen perusteena ovat taiteellinen kiinnostavuus, ajankohtaisuus ja teoksen sijoittuminen mediataiteen jatkumoon ja traditioon. Valintaprosessissa teokset vertautuvat toisiinsa.

Voit ehdottaa teosta, joka on vasta valmistumassa, mutta sen kokonaisuudesta pitää saada jo käsitys. Pelkkä traileri tai havainnekuvat eivät riitä. AV-arkin henkilökunnalta voi tarvittaessa pyytää konsultaatiota esimerkiksi värinmäärityksen, tekstityksen ja äänisuunnittelun suhteen.

Arkistoon valitun teoksen toimittaminen AV-arkkiin

Kun arkistotyöryhmä on valinnut teoksen AV-arkin arkistoon, pyydetään jäsentaiteilijalta teoksen arkistointiin ja promotointiin tarvittava materiaali. Materiaalin tarkistuksen ja sisältöä kuvaavien tekstien toimittamisen jälkeen teos- ja jakeluoikeustiedot tallennetaan AV-arkin teostietokantaan. Teoksesta allekirjoitetaan arkistointi- ja jakelusopimus, jonka jälkeen teosta koskevat tiedot julkaistaan AV-arkin verkkopalvelun teosarkistossa.

Arkistoon tulevista teoksista kerätään tarvittavat tiedot teostieto- ja ja arkistosopimuslomakkeella.

Jos teoksesi on installaatio-, verkko- tai liveteos, suosittelemme toimittamaan sekä video- että valokuvadokumentaation teoksesta. Dokumentaatiosta tulee selvitä, miten teos on esillä ja koetaan tilassa. Suositeltavaa on myös laatia erilliset tekniset ohjeet, joista selviää, mitä teknisiä vaatimuksia teoksen esittämiseen liittyy. Teknisen kuvauksen lisäksi tarvitaan teoksen sisältöä ja tematiikkaa kuvaava synopsis.

AV-arkin jakelu ja promotointityö

AV-arkin arkistoa hyödynnetään monin tavoin:
– Kuraattorit käyttävät verkkopalvelua tutkimustyöhön
– AV-arkin henkilökunta neuvoo asiakkaita usein esimerkiksi tiettyyn aiheeseen liittyvien teosten löytämisessä
– Arkistosta vuokrataan teoksia asiakkaille (museot, galleriat, festivaalit, kulttuurikeskukset, oppilaitokset, jne) esityskorvauksia vastaan
– AV-arkin arkistoon valitut yksikanavaiset teokset toimitetaan pitkäaikaisarkistoitavaksi KAVIin (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)

Lue lisää Usein kysytyt kysymykset -osiosta sivuiltamme!

Submitting your works for our online archive

AV-arkki promotes and archives artists’ moving image works in various forms: single channel, installations, live works and online based art. Our online archive is a versatile library and database of Finnish media art. Several international and domestic curators, programmers, researches and other professional are interested in our archive in its depth and breadth. We send all single channel acquisitions for long-time preservation to the National Audiovisual Institution (KAVI) on a yearly basis. 

Submit your new (and old) works for the selection process of our next distribution catalogue and our online archive with this form before January 31 2021! We need a preview link and basic information of the work. We will ask master files and stills in February/March, after the selections have been made. We kindly ask you to deliver the requested materials promptly after you receive our confirmation email.

Read more from our FAQ and stay tuned!