Marko Alastalo

www.markoalastalo.com

Marko Alastalo (MuM, TeM) työskentelee esitystaiteen ja performanssin, mediataiteen, äänitaiteen, musiikin, kokeellisen teatterin sekä yhteisötaiteen alueilla. Hän on kiinnostunut yksilön ja järjestelmän välisistä vuorovaikutusprosesseista sekä niihin liittyvistä ruumiillisuuden kokemuksista.

Pressikuvat

1 teosta