Perttu Rastas AV-arkin hallituksen asiantuntijajäseneksi

Perttu Rastas AV-arkin hallituksen asiantuntijajäseneksi

AV-arkin hallitus on kutsunut Perttu Rastaan (s. 1952) yhdistyksen hallitukseen asiantuntijajäseneksi kaudelle 2017-2018. Rastas on suomalaisella video- ja mediataiteen kentällä pitkään toiminut kuraattori, tuottaja ja tapahtumien organisoija sekä asiantuntija.

Perttu Rastaalla on tärkeä rooli myös AV-arkin historiassa. 1980-luvun puolivälissä Rastas oli mukana käynnistämässä Kansan Sivistystyön Liiton videotyöpajaa, joka toimi monille taiteilijoille ponnahduslautana videotaiteen tekemiseen. Tämän jälkeen hän oli mukana perustamassa AV-arkkia ja järjestämässä Suomen ensimmäistä laajaa kansainvälistä mediataiteen festivaalia, MuuMediaFestivaalia. Rastas toimi myös ensimmäisenä Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen (AVEK) mediataiteen tuotantotuen esittelijänä. Vuodesta 1996 lähtien Rastas toimi nykytaiteen museo Kiasman mediataiteen kuraattorina. Hän toimi myös Kansallisgallerian kokoelmahallintaosastossa erikoissuunnittelijana ja Kuvaamo-yksikön esimiehenä toimialueenaan media-arkistointi vuoden 2015 loppuun. Rastas jäi eläkkeelle 2016 lopussa Kansallisgalleriasta.

“Perttu Rastaalla on ainutlaatuinen näkökulma mediataiteen historiaan ja nykytilaan Suomessa. Yhtenä AV-arkin perustajana ja pitkäaikaisena yhteistyökumppanina hän tuntee AV-arkin toiminnan ja toimintaedellytykset perinpohjaisesti. Olemme erittäin tyytyväisiä mahdollisuudesta saada Perttu Rastaan asiantuntemus mukaan AV-arkin kehittämistyöhön”, sanoo AV-arkin puheenjohtaja Vesa Vehviläinen.

AV-arkin hallitus työstää tällä hetkellä uutta strategiaa yhdistykselle

AV-arkin hallitus tarkasteli 2013–2020 strategian toteutumista elokuussa 2016, strategiakauden lähestyessä puoliväliä. Hallitus totesi että AV-arkin tehtävä, tarkoitus, sidosryhmät ja arvot pysyvät tulevaisuudessa pääosin samoina. 2013–2020-strategiassa tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettu mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin järjestyminen oli kuitenkin saavutettu jo vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämän vuoksi AV-arkin hallitus päätti, että on ajankohtaista asettaa uudet tavoitteet yhdistyksen toiminnalle ja tämän myötä käynnistää uusi strategiaprosessi.

AV-arkin kevätkokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Liinu Grönlund, Jonna Kina, Tuomas A. Laitinen, Kimmo Modig ja Jaakko Pesonen. Puheenjohtajana jatkaa Vesa Vehviläinen ja varapuheenjohtajana Azar Saiyar.

Copyright © 2018 AV-Arkki