Strategia mediataiteen pitkäaikaisarkistointiin

Strategia mediataiteen pitkäaikaisarkistointiin

Mediataide on vakiinnuttanut asemansa nykytaiteen keskiössä. Suomalaisen visuaalisen taiteen kulttuuriviennissä ja kansainvälisessä näkyvyydessä mediataide on kärkisijoilla. Digitaaliset sisällöt ovat kuitenkin erittäin haavoittuvia ja helposti tuhoutuvia. Mediataiteen toimivan arkistoinnin perusteet ovat usein hukassa niin taiteilijoilta kuin museoiltakin.

AV-arkki käynnisti vuonna 2015 mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin edistämiseksi hankkeen, joka toteutettiin yhteistyössä Suomen Mediataideverkoston jäsenjärjestöjen kanssa. Hanke päättyi joulukuussa 2016.

Hankkeen ansiosta AV-arkki käynnisti KAVIn kanssa yhteistyön lineaarisen audiovisuaalisen mediataiteen pitkäaikaistallentamiseksi. Myös äänitaidetta arkistointiin Kansalliskirjaston tallennekokoelmiin yhteistyössä MUU ry:n kanssa ja digitaalisten pelien arkistointia edistettiin yhteistyössä Neogamesin kanssa. Pixelachen, m-cultin ja Kiasman kanssa toteutettiin seminaari koskien tilallisen ja tapahtumallisen mediataiteen dokumentointia. Seminaarin materiaalit ovat kaikkien vapaasti käytettävissä osoitteessa:
https://documenting.pixelache.ac

Hankkeen lähtökohdista sekä tuloksista voi lukea AV-arkin verkkopalvelusta ladattavasta hankeraportista, jonka on kirjoittanut tuottaja Kati Åberg.

AV-arkki kiittää lämpimästi Opetus- ja Kulttuuriministeriötä hankkeen tukemisesta.

Kiitos kuuluu myös yhteistyökumppaneille KAVI, Kansalliskirjasto, Kiasma, m-cult, Muu ry,  Neogames, Pixelache ja Suomen Mediataideverkosto ry.

Lisää tietoa alla olevista linkeistä:

Kati Åberg: Strategia mediataiteen pitkäaikaisarkistointiin, hankkeen loppuraportti 12/2016

https://documenting.pixelache.ac

Documenting hybrid (media) art -seminar

AV-arkki aloittaa yhteistyön KAVIn kanssa jäsentensä teosten pitkäaikaisarkistoimiseksi

Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin kehittämishanke

Pohjoismainen seminaari mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnista

 

okm_logo-en

Copyright © 2018 AV-Arkki