Kulttuurirahastolta merkittävä tuki AV-arkin laitekannan uudistamiseen

Kulttuurirahastolta merkittävä tuki AV-arkin laitekannan uudistamiseen

AV-arkki kiittää Suomen Kulttuurirahastoa yhdistykselle vuonna 2017 myönnetystä 43.000 euron avustuksesta tiedostopalvelimen sekä editointiyksikön uudistamiseen.

Internet on AV-arkin toiminnan kannalta tärkein, nopein, paras ja ekologisin jakeluväylä. Festivaaleille, museoille, oppilaitoksille, taiteilijoille, gallerioille ja muille yhteistyökumppaneille toimitettavat tiedostot siirtyvät AV-arkista päämääräänsä verkon välitykselle.

Verkkojakelu nopeuttaa toimintaa huomattavasti, samalla asettaen suuria vaatimuksia teknisesti ajanmukaiselle toimintaympäristölle. AV-arkin editointiyksikkö ja tiedostopalvelin tulee uudistaa jotta suomalaisen mediataiteen kasvavaan kysyntään pystytään vastaamaan myös tulevaisuudessa.

Suurin osa AV-arkin levitysarkistoon toimitettavista teoksista on nykyään teräväpiirtomateriaalia, jonka vuoksi levitysarkistoon tallennettavien ja verkossa jaettavien tiedostojen tallennuskoko kasvaa eksponentiaalisesti verrattaessa muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen. Suomen Kulttuurirahaston tuki AV-arkille on äärimmäisen tärkeää. Laitehankinnat hyödyntävät suomalaisen nykytaiteen kenttää sekä mediataiteen soveltavaa käyttöä laajasti, osa-alueina:

MEDIATAITEEN PITKÄAIKAISARKISTOINTI

MEDIA- JA TAIDEKASVATUSTYÖ

MEDIATAITEEN KANSAINVÄLINEN JAKELU

VERKKOPALVELUMME uudistettiin kokonaisuudessaan mobiililaitteet huomioiviksi vuosina 2015-2016. Online-levitysarkisto tehostaa AV-arkin viestintää ja suomalaisen mediataiteen kansainvälistä näkyvyyttä. AV-arkin edit-yksikön, ohjelmistojen ja tiedostopalvelimen ajanmukaistaminen  liittyy olennaisesti myös verkkopalvelumme kehittämiseen ja ylläpitoon.

AV-arkin yli 2000 mediataideteosta sisältävä levitysarkisto on jo saatettu täysin digitaaliseen muotoon. Arkiston laajuus kasvaa vuosittain noin 100-200 uudella teoksella.

 

SKR_logo

Copyright © 2018 AV-Arkki