Wäinö Aaltosen museossa ensimmäinen Salla Tykän laaja retrospektiivinen näyttely Suomessa

Wäinö Aaltosen museossa ensimmäinen Salla Tykän laaja retrospektiivinen näyttely Suomessa

Wäinö Aaltosen museossa on esillä 8.2.–19.5. ensimmäinen laaja retrospektiivinen katsaus kansainvälisesti tunnetun Salla Tykän (s. 1973) tuotantoon Suomessa. Tykkä työskentelee pääasiassa videon ja valokuvan parissa. Näyttelyn varhaisimmat teokset ovat 1990-luvun lopulta ja uusin teos Untitled (White – Alps) on vuodelta 2019.

Videoteoksissaan Tykkä käyttää elokuvien narratiivisia keinoja, mutta poikkeaa niiden totutusta juonikaaresta. Kerronta sisältää usein ennemminkin aukkoja kuin fiktiosta tuttuja loppuratkaisuja. Dialogin sijaan teosten tunnelataus ja jännitteet rakennetaan tarkan kuvakerronnan ja äänisuunnittelun avulla. Tykkä hyödyntää myös dokumenttielokuvien materiaalia kuten arkistokuvaa ja haastatteluja.

Kokonaisuudessa on mukana myös valokuvateoksia. Eri teemojen rinnalla Tykkä on kuvannut läpi uransa myös itseään. Omakuvat ovat henkilöhistoriallisia, mutta yhteistä muuhun tuotantoon on kysymys kehoon kohdistuvasta kontrollista, vallasta ja kurinalaisuudesta.

Näyttelyn läpäiseviä teemoja ovat katse, valta ja sukupuoli. Kuka katsoo ja miten? Kuka on katseen kohde? Varhaisimmissa teoksissaan Tykkä on käsitellyt sukupuolittunutta katsetta. Myöhemmässä tuotannossaan taiteilija on pohtinut länsimaisen ja kolonialistisen katseen arvottavaa merkitystä sekä sen ongelmallisuutta.

Tykän uusin teos Untitled (White – Alps) siirtää näkökulman henkilökohtaisesta laajempaan maisemaan liitettyihin kulttuurisiin merkityksiin ja kulttuurisidonnaisiin käsityksiin maailmankaikkeudesta. Analogiselle filmille kuvattu matkakertomus etenee kuumailmapallossa ilmavirtojen mukana tarkastellen aamunsarastuksessa valkenevaa alppimaisemaa.

Videotaiteen lähihistoria on myös osa näyttelyä. Filmille kuvattu Trilogia-sarja esitetään vain näytöksinä, mikä korostaa elokuvan katsomista kollektiivisena kokemuksena ja aikaan sidottuna esitysmuotona. Monien teosten kuvaajana toimineen Samuli Saastamoisen ja taiteilijan välinen dialogi on yleisön luettavissa näyttelyyn tehdyssä kirjassa.


Salla Tykkä, Wäinö Aaltosen museo, 8.2.–19.5.2019, Turku

Lisätietoja: WAM

Copyright © 2019 AV-Arkki