Pekka Niskanen: Taide identiteettien politiikan rakentajana, Kuvataiteen tohtorin tutkinnon opin ja taidonnäytteen tarkastustilaisuus 10.5.2014 klo 13.00

Pekka Niskanen: Taide identiteettien politiikan rakentajana

Kuvataiteen tohtorin tutkinnon opin ja taidonnäytteen tarkastustilaisuus 10.5.2014 klo 13.00. Suomen Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

Vastuullinen ohjaaja: FT Leena-Maija Rossi, ohjaaja: VTT Tuija Pulkkinen

Tarkastajat: Taru Elfving PhD, VTT Petri Sipilä

Tilaisuuden valvoja: KuT Jan Kaila

Postmoderni perspektivismi on kuvataiteilija Pekka Niskasen taiteellista toimintaa ja tutkimusta määrittävä asenne. Niskaselle postmoderni perspektivismi merkitsee ajattelutapaa, jossa asiat ja oliot ymmärretään kulttuurisesti rakentuneiksi ja vallan muotoilemiksi. Maailmaa tarkastellaan hyväksymällä heterogeeniset totuudet sekä erilaiset perspektiivit menettämättä kuitenkaan moraalisen arvioinnin mahdollisuutta.

Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus fyysisten tilojen, kulttuuristen paikkojen sekä subjektien asemien ja identiteettien keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Identiteettituotanto tapahtuu aina jossakin tilassa, joltakin paikalta ja erilaisia subjektiasemia omaavien yksilöiden toimesta.

TERVETULOA!

 

Copyright © 2019 AV-Arkki