Nuorten kansainvälistymis- ja työllistämishanke

Nuorten kansainvälistymis- ja työllistämishanke

Vuosina 2014–2015 toteutettava nuorten taiteen- ja kulttuurin alan ammattilaisten kansainvälistymis- ja työllisyyshanke liittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteeseen luoda nuorille kulttuurialan ammattilaisille harjoittelupaikkoja tai muita työllistymismahdollisuuksia eduskunnan vuoden 2013 lisätalousarviossa ministeriölle osoittaman määrärahan puitteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:lle (SKTI) toimeksiannon hallinnoida ja toteuttaa hanke.

Ministeriön ohjeiden mukaisesti työnantajina voivat toimia Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, taiteen tiedotuskeskukset tai vastaavat valtion tukea saavat kulttuurivientiorganisaatiot. Työllistämisjakson pituus voi olla 3–12 kuukautta.

AV-arkki on saanut hankkeen kautta tukea 9 kk:n työllistämisjaksolle. Hanna Joensuu aloittaa hankkeen turvin AV-arkin levitysassistenttina 6.10.2014. Hannan tehtäviin kuuluu mm. AV-arkin verkkopalvelun sisältöjen kehittäminen kansainvälisen jakelun tarpeisiin sekä AV-arkin taidemessuille suuntautuvan ohjelmiston tuottaminen yhteistyössä AV-arkin toiminnanjohtajan kanssa.

Copyright © 2018 AV-Arkki