mediataidekasvattaa.fi-palvelun uusi oppimateriaali käsittelee monilukutaitoa

mediataidekasvattaa.fi-palvelun uusi oppimateriaali käsittelee monilukutaitoa

21.12.2017

Mediataide kasvattaa! -oppimateriaalisarjan uusin osa kysyy Mitä tarkoittaa? 

Monilukutaidon käsitteeseen paneutuva oppimateriaali nuorten kanssa toimiville opettajille ja kasvattajille sarjan videoteoksia ja niihin liittyviä tehtäviä. Oppimateriaalien käyttö ja teosten esittäminen mediataidekasvattaa.fi -palvelun kautta on ilmaista palveluun rekisteröityneille opettajille.

Monilukutaito tarkoittaa ympäröivän maailman laajaa ymmärtämistä ja itseilmaisua sen eri konteksteissa.  Mitä tarkoittaa? -oppimateriaalin teokset ja teemat on erityisesti suunnattu yläkouluikäisille nuorille. Oppaan teoksien tavoitteena on toimia johdantona omalle pohdinnalle ja herättää kysymyksiä. Mitä tarkoittaa? kutsuu pohtimaan ohjelmoitua elinympäristöämme, siihen liittyviä teemoja ja tulevaisuuden näkymiä. Yksi keskeinen kysymys on keinoälyn kehittyminen ja sen vaikutukset. Tämän lisäksi opas käsittelee yksityisen ja julkisen rajaa, sosiaalisia suhteita, yhteistyötä, mainontaa ja stereotypioita internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Nykytaide, ja mediataide osana sen kenttää, antaa hyvät lähtökohdat monilukutaidon käsittelyyn. Sen käyttämät kielet, merkit ja merkitykset koko laajuudessaan antavat paljon tulkinnanvaraa ja kutsuvat pohtimaan.

Uutena sisältönä Mitä tarkoittaa? -opas tuo taiteilijoiden videot nuorille, missä he kertovat työstään ja teosten taustoista. Videoiden päätteeksi he esittävät tehtävän, joka johdattaa opiskelijat omaan työskentelyyn.

Katso taiteilijoiden tähtävänannot alla olevista linkeissä. Teokset pääset katsomaan rekisteröitymällä käyttäjäksi ja kirjautumalla sisään:

Heta Kuchka: Hurmaavat
Kimmo Modig: Deep 4 U
Azar Saiyar: Primus Tempus
Teemu Keisteri: Finnish Guy Dancing
Henna-Riikka Halonen – Placeholder

Oppimateriaali sisältää teosten ja tehtävien lisäksi kolme monilukutaitoa käsittelevää artikkelia. Sara Sintonen ja Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopiston Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -tutkimus- ja kehittämisohjelmasta avaavat monilukutaidon käsitettä artikkelissaan Monilukutaito moninaisuutena, toimintana ja osallisuutena. Sintosen ja Kumpulaisen artikkelissa monilukutaito esitetään yksittäistä taitoa tai edes lukutaitoa laajempana kokonaisvaltaisena ilmiönä: kasvamisena havainnoijasta aktiiviseksi osallistujaksi ja kulttuurin vaikuttajaksi. Artikkelissaan Median taideperustainen monilukutaito Turun yliopiston kuvataidekasvatuksen lehtori Marjo Räsänen käsittelee monilukutaitoa kehittämänsä visuaalisen kulttuurin monilukumallin tulokulmasta. Artikkelisarjan päätteeksi porvoolainen kuvataideopettaja Helena Björk kirjoittaa kokemuksistaan nuorten kanssa kuvataideluokassa.

Oppimateriaalin ja mediataidekasvattaa.fi -palvelun tuotantoa tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Svenska Kulturfonden.

Copyright © 2018 AV-Arkki