Juhani Koivumäki: Perisynti & Rinnakkaistodellisuus, 14.3.-1.4.2014, Galleria Rajatila, Tampere

PerisyntiRinnakkaistodellisuus-KutsuJäsentaitelija: Juhani Koivumäki
Tapahtumatyyppi: yksityisnäyttely, kotimaa
Tapahtuman Nimi: Perisynti & Rinnakkaistodellisuus
Tapahtuma-aika: 14.3.2014-1.4.2014
Tapahtumapaikka: Galleria Rajatila / Tampere

“Perisynti” ja” Rinnakkaistodellisuus” ovat aiemmin olleet esillä erillisinä näyttelyinä Helsingissä (Muu galleria, Myymälä2, Galleria Alkovi), Turussa (Galleria Å), Sydneyssa (The Institute of Contemporary Art Newtown) ja Brisbanessa (The Queensland Centre for Photography). Yksittäiset teokset ovat olleet esillä lukuisilla lyhytelokuvafestivaaleilla ympäri maailmaa. Nämä kaksi näyttelyä kuuluvat samaan projektiin, joka on nähtävissä myös internet-sivustolla www.ihmisyys.fi. Ensimmäistä kertaa galleria Rajatilassa molemmat näyttelyt ovat yhdessä esillä.


“Perisynti”
Ihmistä hallitseva nautintokeskeisyys ja tarve kielletyn toteuttamiseen luo alkulähtökohdan rajoja rikkovalle ja kehittyvälle ihmiselle pitäen samalla sisällään taipumuksen hitaaseen itsetuhoon. Perustarpeet ja riippuvuudet sekoittuvat toisiinsa kertoen tarpeestamme turvaan ympäröivää maailmaa kohtaan. Näyttelyn valokuvat ja videoteokset käsittelevät riippuvuuden syitä ja esittelevät sen seurauksia ihmisen fyysisessä ja henkisessä olemisessa.

“Rinnakkaistodellisuus”
Rinnakkaistodellisuus-näyttely esittää tilanteita, joissa yksilö on passiivisesti ottanut vastaan ja omaksunut yhteiskunnan etujen mukaiset päämäärät ja arvot. Näyttely läpivalaisee arvoja, joita kulttuuriteollisuus ja vallalla olevat tahot yksilöille tarjoavat. Vallitsevan ajatusmaailman aiheuttamat rajoitukset ihmisen tietoisuudelle tulee esitellyksi niiden aiheuttamien seurauksien kautta.

Kokonaisuuden tarkoitus on luoda vallitsevia arvoja läpivalaiseva kokemus, joka vaikuttaisi tunteisiin ja maailmankatsomukseen. Toivon mukaan ainakin joidenkin yksilöiden kohdalla antaisi vapauttavankin kokemuksen.

Linkit tapahtuman sivuille: http://rajataide.fi/nyt/

Copyright © 2018 AV-Arkki