AV-arkin uusi tunnekasvatukseen liittyvä oppimateriaali julkaistaan Educa-messuilla

AV-arkin uusi tunnekasvatukseen liittyvä oppimateriaali julkaistaan Educa-messuilla

AV-arkki osallistuu Educa-messuille osana Elokuvakasvatuksen osastoa, jonka muut toimijat ovat Koulukino, Espoo Ciné, IhmeFilmi sekä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Tervetuloa osastollemme poimimaan parhaat vinkit elävän kuvan opetuskäyttöön!

Messut järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 27. – 28.1.2017. Educa on Suomen johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma. Messujen teemana on Suomi 100 vuotta – Oppimista ja sivistystä.

Messuilla julkistetaan AV-arkin uusi Miltä Tuntuu? -opetuspaketti.

av-arkki_milta_tuntuu_web-1

Opas sisältää kuusi mediateosta ja teoksiin liittyvät tehtäväkokonaisuudet. Miltä tuntuu? -opetuspaketti on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvattajien ja alkuopetuksen opettajien käyttöön, mutta sisällöt soveltuvat kuitenkin käytettäväksi hyvin eri ikäisten lasten kanssa. Tehtävien ja teosten lisäksi Marja Kokkosen, Minna Suoniemen ja Mimmu Rankasen asiantuntija-artikkelit antavat perustietoja taiteen avulla tapahtuvaan tunnekasvatustyöhön. Oppimateriaalikokonaisuus sisältää teoksia seuraavilta taiteilijoilta: Tommi Matikka, Pasi “Sleeping” Myllymäki, Johanna Lecklin, Milja Viita sekä Pink Twins.

Meillä kaikilla on samankaltaisia tunteita, mutta jokainen näyttää ja ilmaisee niitä yksilöllisesti. Tunnekasvatuksen tarkoituksena on ensin oppia ymmärtämään omia tunteita, jotta voimme myös ymmärtää toisen tunteita. Empatia on tunnekasvatuksen keskeinen tavoite. Näin opimme eläytymään niihin ja tarpeen tullen tukemaan ja auttamaan toista. Oppaan ja sen sisältämien mediataideteosten välityksellä haluamme ensisijaisesti kannustaa dialogiin lapsen kanssa sekä katsomisen että kokemisen kautta.

Miltä tuntuu? -videoteokset toimivat tunnekasvatuksen keskustelunavaajina. Keskustelun lisäksi haluamme kannustaa aktiiviseen mediateknologian yhdistämiseen osaksi taiteellista toimintaa päiväkodeissa, esikouluissa ja kouluissa. Mediateknologia on osa pientenkin lasten jokapäiväistä arkea, joten sen tuominen osaksi kasvatustyötä varhaisessa vaiheessa on välttämätöntä. Erityisesti haluamme kannustaa tekemiseen sekä kriittiseen ja dialogiseen kasvatukseen. Tekeminen ei välttämättä vaadi hienoja laitteita vaan innokasta ja avointa mieltä!

Oppimateriaali on suunnattu ensisijaisesti varhaiskasvattajille (päiväkoti, esikoulu, alakoulun 1.–2. luokka), mutta se sopii mainiosti myös perusopetukseen ja on sovellettavissa eri oppimisympäristöihin.

AV-arkin ylläpitämä Mediataide kasvattaa! -palvelu vastaa opettajien tarpeeseen saada helppokäyttöistä ja hyvin suunniteltua opetusmateriaalia lasten ja nuorten media- ja taidekasvatukseen. Tavoitteemme on tukea opettajien työtä tuottamalla laadukasta opetusmateriaalia eri ikäisten lasten kanssa työskentelyyn. Palvelu sisältää verkossa katsottavia esimerkkiteoksia, niihin liittyviä tehtäviä ja kirjallisen opetusmateriaalin pdf-muodossa. Palvelun käyttäminen on kouluille ja opettajille ilmaista.

Mediataide kyseenalaistaa usein tavanomaista mediakuvastoa ja toimii hyvin myös audiovisuaalisen kerronnan perusopetuksessa. AV-arkin opetuspaketit ja verkkopalvelu mahdollistavat kotimaisten eturivin taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana opetusta.

Haluamme olla mukana kasvattamassa sekä tulevaisuuden taiteilijoita että taiteen kokijoita. Mediataide kasvattaa! -palvelu mahdollistaa oikean taiteen esittämisen ja hyödyntämisen kouluissa.

Lisätietoja AV-arkin mediakasvatustyöstä saa toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttilalta (director@av-arkki.fi) ja hanketuottaja Roi Ruuskaselta (edu@av-arkki.fi).

Teoskuva Johanna Lecklin: Huominen

Copyright © 2018 AV-Arkki