AV-arkki mukana Educa -messuilla 29.–30.1.2016.

AV-arkki mukana Educa -messuilla 29.–30.1.2016.

Suomen suurin opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 29.–30.1.2016. AV-arkki osallistuu Educa-messuille yhdessä muiden mediakasvatuksen toimijoiden kanssa. Tule noutamaan osastoltamme ilmaiseksi AV-arkin uusi media- ja taidekasvatukseen suunnattu opetuspaketti:
Miten tutkin? Taide tiedon lähteenä.

AV-arkin osasto (6g82) sijaitsee Educa -messuilla Yleisradion osaston vieressä, kulman takana Mediakasvatuksen torista.

AV-arkki on suomalaisen mediataiteen levityskeskus. Tehtävämme on promotoida, levittää ja jaella suomalaista mediataidetta. Oppilaitoksille suuntautuva jakelu on osa AV-arkin tehtävää. Haluamme olla mukana kasvattamassa sekä tulevaisuuden taiteilijoita että taiteen kokijoita.

AV-arkki.fi/edu -verkkopalvelu vastaa opettajien tarpeeseen saada helppokäyttöistä ja hyvin suunniteltua opetusmateriaalia lasten ja nuorten media- ja taidekasvatukseen. Tavoitteemme on tukea opettajien työtä tuottamalla laadukasta opetusmateriaalia, joka soveltuu hyvin monenikäisten lasten kanssa työskentelyyn. AV-arkin opetuspaketit ja verkkopalvelussa katsottavat mediataideteokset mahdollistavat eturivin kotimaisten taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana alakoulujen opetusta.


 

Miten Tutkin?

Miten tutkin? Taide tiedon lähteenä.

Opetuspaketti koostuu kirjallisesta opetus- ja taustamateriaalista sekä AV-arkki.fi/edu -palvelussa katsottavista videoista. 

Miten tutkin? jatkaa AV-arkin tuottamaa mediakasvatukseen suunnattua oppimateriaalien sarjaa. Sarjan neljäs opas antaa avaimia mediataiteen valjastamiseksi osaksi kokonaisvaltaista oppimisprosessia ja keinoksi tutkia ympäröivää maailmaa sekä sen ilmiöitä.

Oppaan tavoitteena on rohkaista kasvattajia käyttämään mediataidetta ja sen työskentelytapoja rohkeasti osana ainerajoja ylittävää integroivaa opetusta. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa tieto muodostuu sosiaalisessa kanssakäymisessä monialaisen oppimisprosessin tuloksena. Kaiken taiteen tavoin myös mediataide välittää ainutlaatuisella tavalla tietoa, joka syntyy työstämisen ja kohtaamisen tuloksena. Tässä prosessissa omat mielipiteet ja kyseenalaistaminen ovat keskeisessä roolissa.

Median, taiteen, tutkimuksen ja oppimisen risteyskohtia käsitellään oppaan kolmessa asiantuntija-artikkelissa. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen dosentti Hannele Cantell käsittelee artikkelissaan ilmiöoppimisen lähtökohtia, käsitteistöä ja prosessia yleisesti sekä suhteessa taidekasvatukseen. Väitöstutkimustaan tekevä tohtorikoulutettava Kati Rintakorpi (km, lto) avaa artikkelissaan “Pedagoginen dokumentointi tiedon lähteenä” varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa pedagogisen dokumentoinnin prosessia ja omaa taiteellista tuottamista tämän osana. Kolmannessa asiantuntija-artikkelissa tutkimusprofessori emerita (kt, sosiaalipolitiikan dosentti hy) Marjatta Bardy syventää pohdintaa kokemuksen merkityksestä osana oppimisprosessia taiteen ja tieteen välimaastossa.


Lisätiedot AV-arkin mediakasvatuksen tuottaja Roi Ruuskaselta sähköpostitse: edu(at)av-arkki.fi

Educa -tapahtuman verkkosivut tässä linkissä.

Copyright © 2019 AV-Arkki