Azar Saiyarin History Bleeds Under Your Fingernails esillä Tampereella ja Porissa

Azar Saiyarin History Bleeds Under Your Fingernails esillä Tampereella ja Porissa

Azar Saiyarin videoteos History Bleeds Under Your Fingernails (2016) on parhaillaan esillä Tampereen Galleria Rajatilassa (28.1.–14.2.) ja Porin taidemuseossa (31.1.–2.4.).

History Bleeds Under Your Fingernails on videoteos vasemman käden ja ryhmään sopimattomien kehojen koulimisen historiasta ja kulttuurista. Ennen uskottiin, että vasenkätisyys altisti lapsen rikollisuudelle, tyhmyydelle, moraalittomuudelle. Siksi vasenkätisyyttä pyrittiin kitkemään lapsista erilaisin viritelmin. Väärää kättä käyttäviä rangaistiin.

Azar Saiyar on Helsingissä asuva ja työskentelevä elokuvantekijä ja mediataitelilija. Toistuvia teemoja hänen taiteellisessa työssään ovat kysymykset identiteetistä ja sen rajoista, sekä ihmisen mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä.


History Bleeds Under Your Fingernails

Galleria Rajatila, Tampere 28.1.–14.2.

Porin taidemuseo 31.1.–2.4.

Copyright © 2018 AV-Arkki