AV-arkki Educa-messujen Mediakasvatuksen torilla 23.-24.1.2015

AV-arkki Educa-messujen Mediakasvatuksen torilla 23.-24.1.2015

Opetusalan suurimman vuosittaisen tapahtuman, Educa-messujen teemana on ”Tulevaisuus tehdään nyt!” Suomalaisen mediakasvatusosaamisen kärkeä voit tulla tapaamaan Mediakasvatuksen torille 23.1.-24.1.2015 Messukeskukseen.

AV-arkki osallistuu Educa-messuille yhdessä muiden mediakasvatuksen toimijoiden kanssa. Messuilla julkistetaan AV-arkin uusi media- ja taidekasvatukseen suunnattu opetuspaketti Mikä on totta? 

Osastomme numero on 6f77.

AV-arkki on suomalaisen mediataiteen levityskeskus. Tehtävämme on promotoida, levittää ja jaella suomalaista mediataidetta. Oppilaitoksille suuntautuva jakelu on osa AV-arkin tehtävää. Haluamme olla mukana kasvattamassa sekä tulevaisuuden taiteilijoita että taiteen kokijoita.

AV-arkki.fi/edu -verkkopalvelu vastaa opettajien tarpeeseen saada helppokäyttöistä ja hyvin suunniteltua opetusmateriaalia lasten ja nuorten media- ja taidekasvatukseen. Tavoitteemme on tukea opettajien työtä tuottamalla laadukasta opetusmateriaalia, joka soveltuu hyvin monenikäisten lasten kanssa työskentelyyn. AV-arkin opetuspaketit ja verkkopalvelussa katsottavat mediataideteokset mahdollistavat eturivin kotimaisten taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana alakoulujen opetusta.

Mikä on totta? – Faktaa vai fiktiota?

AV-arkin tuottama Mikä on totta? -opetuspaketti koostuu kirjallisesta opetusmateriaalista sekä av-arkki.fi/edu -palvelussa katsottavista videoista (linkit videoihin ja materiaaliin sivun vasemmassa reunassa). Opetuspaketti perustuu kotimaisten eturivin mediataiteilijoiden teoksiin. Mikä on totta? -opetuspaketti on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvattajien käyttöön. Sisällöt soveltuvat kuitenkin käytettäväksi myös vanhempien lasten kanssa. Lapsen on usein vaikeaa hahmottaa mikä meitä ympäröivän audiovisuaalisen vies¬tinnän kerronnasta on totta ja mikä keksittyä. Tämän julkaisun artikkelit taustoittavat aihetta opettajille, kasvattajille ja vanhemmille. Anu Mustosen artikkeli “Median vaikutus lapsen todellisuuskuvaan” on kirjoitettu mediapsykologian ja lapsen kehittymisen näkökulmasta.Annamari Vänskän tulokulma on taas laajemmin visuaalisen kulttuurin ja muodin tutkimuksessa artikkelissa “Vaaleanpunainen prinsessa ja sininen prinssi”. Artikkelien tarkoituksena on tarjota kasvattajille uusia näkökulmia mediakasvatustyöhön. Tavoitteemme on tukea opettajien työtä tuottamalla laadukkaita opetusmateriaaleja, jotka antavat lisää tietoa monenikäisten lasten kanssa työskentelyyn. Mediataide kyseenalaistaa usein tavanomaista mediakuvastoa ja toimii hyvin myös audiovisuaalisen kerronnan perusopetuksessa. Lapset näkevät paljon mainoksia – halusivat aikuiset sitä tai eivät. On tärkeää antaa heille jo varhaisessa iässä työkaluja markkinointiviestinnän purkamiseen. Onko television kuvavirta aina totta? Miksi miesten, naisten, tyttöjen ja poikien roolit esitetään usein tietynlaisina erityisesti markkinointiviestinnässä? Mediakasvatuksella on tärkeä tehtävä myös tasa-arvokasvatuksessa.

Kuvaamataidon opettaja ja kuvataiteilija Outi Sunila on suunnitellut jokaiseen teokseen liittyviä tehtäviä, joita opettajat voivat soveltaa omassa opetustyössään.

 

Copyright © 2019 AV-Arkki