AV-arkin toimintakertomus 2015 on ilmestynyt

AV-arkin toimintakertomus 2015 on ilmestynyt

Lataa pdf -muotoinen toimintakertomus tästä linkistä.


Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2015

AV-arkin toiminnan teemoja vuonna 2015 olivat viestinnän ja verkostojen sekä saavutettavuuden vahvistaminen. AV-arkin isoin työpanos vuonna 2015 oli verkkopalvelun uudistaminen mobiililaitteita huomioivaksi. Pelkästään esikatseluvideoiden siirtäminen uudelle julkaisualustalle vaati kuukausien työn. Lopussa kuitenkin kiitos seisoo: uuden sivuston julkaisemisen jälkeen kävijämäärät ja käyttöaste lähtivät heti kasvuun.

AV-arkkiin on vuosien saatossa kertynyt merkittävä tietovaranto kokeellista audiovisuaalista ja mediataidetta esittävistä festivaaleista sekä tapahtumista. Avasimme tämän tiedon koko kentän käyttöön: joulukuussa 2015 julkaistu deadline-kalenteri auttaa taiteilijoita omien teostensa kansainvälisille areenoille tarjoamisessa. Julkaisimme uusituilla sivuilla ensimmäistä kertaa myös usein kysytyt kysymykset -osion. Pyrimme näin helpottamaan ja nopeuttamaan eri viiteryhmien asiointia kanssamme.

AV-arkin jakelulle perinteisesti vahvoja alueita ovat Keski-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Vuonna 2015 keskityimme verkostojen kasvattamiseen Latinalaisessa Amerikassa sekä Japanissa. Taiteen edistämiskeskuksen tukeman hankkeen myötä suomalaiset taiteilijat saivat paljon näkyvyyttä useiden meille uusien yhteistyökumppanien ohjelmistoissa: esimerkiksi Anssi Kasitonnin teos The Wapiti nousi DocsDF –The International Documentary Film Festival of Mexico City tapahtuman kilpasarjasta mukaan kierto-ohjelmaan, jonka johdosta teos esitettiin yli sadassa eri paikassa ympäri Meksikoa. Erityiskiitos Suomen Madridin-instituutille ja Suomen Japanin instituutille yhteistyöstä!

Media- ja taidekasvatustyössä rakensimme uudenlaisia yhteistyömalleja. AV-arkki toteutti KAVIn elokuvapolku.fi –palveluun kokeellista elokuvaa ja videotaidetta koskevan oppimateriaalikokonaisuuden. Koulukinon opettajankoulutuslaitoksille suunnattuun Laudatur-palveluun toteutimme oppimateriaalikokonaisuuden erityisesti varhaiskasvatusta silmällä pitäen. Myös AV-arkin media- ja taidekasvatukseen suunnatun Mediataide kasvattaa! -verkkopalvelun kävijämäärät kasvoivat merkittävästi. Mediakasvatukseen osallistuminen on tärkeä osa taiteilijajärjestön yhteiskuntavastuuta. Haluamme mediataiteen avaavan uusia näkökulmia ja rikastuttavan arkea myös taidemaailman ulkopuolella.

Mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistoinnin kehittämishankkeen käynnistyminen oli iso harppaus.

Vuonna 2015 selvitimme mediataiteen arkistoinnin nykytilannetta ja jo olemassa olevia resursseja. Keväällä 2016 käynnistyvät pilottihankkeet luovat uudenlaisia polkuja, joita pitkin mediataide löytää tulevaisuudessa tiensä kansallisiin muistiorganisaatioihin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Mediataideverkoston kanssa.

Vahvistimme myös pitkäaikaisarkistointiin liittyviä pohjoismaisia verkostoja järjestämällä aiheeseen liittyvän seminaarin Kiasmassa toukokuussa 2015. Seminaaritila oli aivan täynnä, asiantuntijavieraita tultiin kuulemaan kotimaisten museoiden ja muistiorganisaatioiden lisäksi myös naapurimaista.

Vuonna 2015 jakelimme suomalaista mediataidetta 273 eri esityspaikkaan, jotka sijaitsivat 33 eri maassa. Levitystoimintamme tilastot osoittavat, että suomalaisella mediataiteella on paljon kansainvälistä kysyntää. AV-arkin digitaalinen arkisto ja promootiotyö sekä rakentamamme verkostot tuovat taiteilijoille kansainvälistä näkyvyyttä, uusia ammatillisia kontakteja ja luovat toimeentulomahdollisuuksia.

AV-arkki pystyisi kehittämään toimintaansa pitkäjänteisesti ja vastaamaan suomalaisen mediataiteen kysyntään, jos yleistoiminnan avustukset ja omavarainhankinnan tuotot riittäisivät kattamaan vuokra-, tietoliikenne-, ja toimistokulujen lisäksi kolmen täysipäiväisen työntekijän henkilöstökustannukset, pakolliset laitehankinnat ja kansainvälisen verkostoitumisen. Tämä tarkoittaa sitä että AV-arkin vuosittaisen toiminta-avustuksen tulisi nousta noin 130 000 euroon, joka vastaa elokuva-alan vastaavien järjestöjen viimeaikaista rahoitusta.

Hanna Maria Anttila

AV-arkin toiminnanjohtaja

Copyright © 2018 AV-Arkki