AV-ARKIN KEVÄTKOKOUS 2019

KUTSU AV-ARKKI RY:N JÄSENILLE

Tervetuloa AV-arkki ry:n kevätkokoukseen!

Paikka: AV-arkin toimisto, Tallbeginkatu 1/76, 00180 Helsinki
Kaapelitehdas, C-rappu, 4-kerros
Aika:Torstai 25.4.2019 klo 17.00

Kokouksessa käsiteltävät AV-arkki ry:n sääntöjen mukaiset asiat:

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille

7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu sekä kannattajajäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

10. Muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat

Leave a Reply