Rajamailla

Rajamailla Borderlands Rainio Minna, Roberts Mark Rainio Minna, Roberts Mark Rajamailla on kolmikanavainen installaatio, jonka keskeinen teema on Suomen ja Venäjän välinen raja. Teos yhdistää faktaa, fiktiota ja fantasiaa ja tarkastelee, miten rajan läsnäolo vaikuttaa rajaseudun asukkaiden elämään. Borderlands is… Read more »