Legacy

Legacy Bredenberg Timo Bredenberg Timo Fotogrammetriaa hyödyntävä animaatioteos kuvaa valtion entisen virastotalon purun vaiheita. Teoksen nimi viittaa perinnön lisäksi ohjelmoinnissa käytettyyn termiin, joka tarkoittaa ohjelmistossa säilynyttä vanhentunutta koodia. A photogrammetry-based animation documents the demolition of a former state office building…. Read more »

Far Away

Far Away Sassi Pekka Sassi Pekka Video elokuvamusiikista. Sama abstrakti otos esitetään ensin mustavalkoisena, sitten värien kera eri äänitaustoilla. A short video about film music. The same abstract scene is presented first in black and white, then with colours and… Read more »

Tests nros 5 & 6

Tests nros 5 & 6 Tests nos. 5 & 6 Oja Marjatta Oja Marjatta Kokeita mahdollisuudesta luoda liikkuvaan kuvaan syvyyttä ilman kertomusta. Experiments to create depth in a moving image without narrative elements.2012-08-01 00:00:00

Tests nros 6 & 7

Tests nros 6 & 7 Tests nos. 6 & 7 Oja Marjatta Oja Marjatta Kokeita mahdollisuudesta luoda liikkuvaan kuvaan syvyyttä ilman kertomusta. Experiments to create depth in a moving image without narrative elements.2012-08-01 00:00:00

Tests nros 7 & 8

Tests nros 7 & 8 Tests nos. 7 & 8 Oja Marjatta Oja Marjatta Kokeita mahdollisuudesta luoda liikkuvaan kuvaan syvyyttä ilman kertomusta. Experiments to create depth in a moving image without narrative elements.2012-08-01 00:00:00