Vähemmistölaki

Vähemmistölaki Minority Law Lecklin Johanna Lecklin Johanna Kolme ruotsinsuomalaista lasta toistaa lastentarhanopettajansa perässä käsitteitä vähemmistölaista. Three children from the Swedish-Finnish minority in Sweden repeat after their nursery teacher concepts from the Minority Law. 2014-02-24 14:21:20

Parantola

Parantola Sanatorium Larjosto Harri Larjosto Harri Dokumentti performanssista, joka vertailee Suomen lakia ja Kalevalaa. A documentary of a performance comparing the Finnish law and Kalevala. 2012-08-01 00:00:00