Mitä jää?

Mitä jää? What Remains? Virkajärvi Sampsa Virkajärvi Sampsa Videoteos kuvaa muistisairaan äidin viimeisiä vuosia omassa kodissaan ja sitä millaisiksi aika ja paikka muuttuvat sairauden edetessä: miten montaa kotia hän asuu samanaikaisesti. Teos kuvaa myös niitä vaikeuksia, joita vanha ihminen ja… Read more »

Mycotoxicosis

Mycotoxicosis Motola Haidi Motola Haidi Mycotoxicosis on henkilökohtainen kokemus sairastumisesta ja paranemisesta, kertomus sairaudesta, jota virallisesti ei ole olemassa. Teos tutkii terveen ja sairaan kehon rajoja, tieteen ja lääketieteen rajoitteita sekä näiden yhteiskunnallisia ja poliittisia aspekteja. A personal experience of… Read more »

Present

Present Present Kuchka Heta Kuchka Heta Present is an installation that features 11 video portraits realized by the artist of individuals with dementia who are listening to their favorite songs. Each individual reacts differently to songs that have had special… Read more »

Preclinical body

Koski Kaisu Koski Kaisu Videoteos Preclinical body on de- ja rekonstruktio lääketieteen koulutuksessa esiintyvistä oppimistilanteista, ja niissä representoiduista kehoista. Perusasetelma lainautuu niin sanotusta discovery learning -kontekstista, jossa opettaja ja oppilaat kokoontuvat pöydän ääreen ratkaisemaan lääketieteellistä ‘mysteeriä’. Opettaja esittämä skenaario paljastuu… Read more »

Tauti

Tauti Yli-Annala Kari Yli-Annala Kari Silmä tarkkailee ihon pintaa, jonka alla tapahtuu muutoksia, joita voi vain aavistella. Osa kolmiosaista teosta. An eye observes the surface of skin while surprising changes take place under the skin. A part of a triptych…. Read more »

Välillä

Välillä In Between Lonka Johanna Lonka Johanna Teos esittää tunnelmia näkyvistä ja näkymättömistä konstruktioista, fyysisen ja psyykkisen välitilan, joka muodostuu henkilökunnan ja asukkaiden välille laitosympäristössä. Teoksessa liikutaan vanhainkodin huoltokäytävissä sekä maanpäällisissä kerroksissa. Henkilöt ovat anonyymejä, heidän kasvonsa on rajattu pois… Read more »

Ida & Alfons

Ida & Alfons Ida & Alfons Lecklin Johanna Lecklin Johanna Nainen kertoo raskaudenaikaisesta vakavasta masennuksestaan ja peloista ja häpeästä, joita koki, koska ei tuntenut sopivansa onnellisen äidin malliin. Kamera seuraa äidin ja lapsen arkea, kun kriisi on jo ohi. An… Read more »