UKK

Usein kysytyt kysymykset

Sisältö

Yleistä AV-arkista
Mikä AV-arkki on ja mitä AV-arkki tekee?
Miten teos valitaan arkistoon?
Millaiset oikeudet AV-arkilla on teoksiin?
Ketä AV-arkin jäsenet ovat?
Miten AV-arkissa tehdään päätöksiä?

Jäsenyys
Miten AV-arkin jäseneksi haetaan?
Kuka voi hakea AV-arkin jäseneksi?
Milloin on hakuaika?
Kuinka suuri AV-arkin jäsenmaksu on?
Mitä ovat esityskorvaukset?
Miten jäsen saa oman tiedotteensa AV-arkin viestintään?

Festivaalijakelu
Miten festivaalijakelun katalogin teokset valitaan?
Miksi festivaalijakelun katalogin teosmäärä on rajattu?
Mitä jos en pääse mukaan festivaalijakelun katalogille?
Mistä AV-arkki tietää, minne teoksia kannattaa tarjota?
Miten tiedän, minne AV-arkki on tarjonnut teoksiani?
Kuka valitsee eri tapahtumissa esitettävät teokset?
Miksi joidenkin taiteilijoiden teoksia esitetään enemmän kuin toisten?
Kuinka voin itse hoitaa teosteni festivaalijakelua?
Kuinka voin itse edistää teosteni jakelua ja näkyvyyttä?
Tapahtumailmoituslomake jäsentaiteilijoille
Omatoiminen jakelu ja promotointi
Mitä teen, jos teokseni valitaan tapahtuman ohjelmistoon?
Mitä teen, jos teokseni valitaan oman jakeluni kautta?

AV-arkin verkkopalvelu
Miten AV-arkki ylläpitää verkkopalvelun teosarkistoa?
Miten saan muutettua teostietojani AV-arkin verkkosivuilla?
Miten AV-arkki edistää installaatioiden ja interaktiivisten tai live-teosten asemaa ja näkyvyyttä?
AV-arkin käyttämät verkkojakelukanavat
Milloin teokseni tiedot julkaistaan AV-arkin verkkosivuilla?

Teosten ehdottaminen verkkopalveluumme
Miten ja keneen otan yhteyttä, kun uusi teokseni on valmis?
Mitä materiaaleja minun pitää toimittaa AV-arkkiin teoksestani?
Olen toimittanut kaiken tarvittavan materiaalin AV-arkkiin – milloin teos ilmestyy verkkosivuille?
Milloin laskutetaan arkistointimaksu?Yleistä AV-arkista

 

Mikä AV-arkki on ja mitä AV-arkki tekee?

AV-arkki on rekisteröity, voittoa tavoittelematon yhdistys. AV-arkin y-tunnus on 0976060-4 ja yhdistysrekisterinumero on 159.603.
AV-arkin toiminta käynnistyi vuonna 1989 MUU ry:n sisällä video- ja kokeelliseen audiovisuaalisen taiteen arkistointiin sekä levittämiseen liittyvänä hankkeena. Parin vuoden kuluttua AV-arkin toiminta irtaantui MUUsta. AV-arkki rekisteröitiin omaksi yhdistyksekseen vuonna 1991.

AV-arkki on tehnyt uraauurtavaa työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä ja edistäjänä. Näiden vuosikymmenten aikana video- ja mediataide on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen taiteen kentällä. Suuri osa kansainvälistä huomiota saaneista taiteilijoistamme on mediataiteilijoita. AV-arkki muun muassa levittää, jakelee ja markkinoi jäsentensä mediataidetta sekä edistää mediataiteen pitkäaikaisarkistointia Suomessa. AV-arkki ajaa jäsentensä etuja ja edistää mediataiteen sekä kulttuurin asemaa yleisesti. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat myös mediataiteen julkaisutoiminta sekä mediataidekasvatustyö.
AV-arkin tehtävä määritellään yhdistyksen säännöissä, jotka löytyvät täältä.

Aikaisempien vuosien toiminnasta löytyy tietoa toimintakertomuksista, jotka löytyvät tältä sivuilta.

 

Miten teos valitaan arkistoon?

AV-arkki kutsuu jäsentaiteilijoilta uusia teoksia arkistoon noin kaksi kertaa vuodessa. Näin uusia teoksia kertyy arkistoon vuosittain noin 100‒150 kpl.

 

Millaiset oikeudet AV-arkilla on teoksiin?

AV-arkki tekee kunkin taiteilijan kanssa levityssopimuksen, jossa jokaiselle AV-arkin jakelussa olevalle teokselle määritellään erikseen, minkä tyyppisiin tapahtumiin AV-arkilla on oikeus teosta tarjota. Voimme edistää lähes kaikkien levitysarkistossamme olevien teosten jakelua esimerkiksi festivaaleille, televisioon, opetuskäyttöön, verkkoesityksiin sekä erilaisiin näyttelyihin museoissa ja gallerioissa. Joskus taiteilija kuitenkin haluaa rajoittaa yksittäisen teoksen jakelua. Tällöin nämä ehdot kirjataan levityssopimukseen ja AV-arkki toimii yhdessä asetettujen ehtojen puitteissa. AV-arkin henkilökunta tarkistaa aina teoksen jakeluoikeudet sopimuksesta ennen kuin esityksistä sovitaan esitysoikeuksia pyytävän tahon kanssa.

 

Keitä AV-arkin jäsenet ovat?

AV-arkin jäsenet ovat suurimmalta osin kuva- ja mediataiteilijoita, ja heistä valtaosa on koulutukseltaan Kuvataiteen tai Taiteen maistereita. Iso osa jäsentaiteilijoistamme on opiskellut Kuvataideakatemian tila-aikataiteen osastolla tai Aalto-yliopiston Medialaboratoriossa. Jäsenten ikäjakauma on hyvin laaja, parikymppisistä vastavalmistuneista nuorista taiteilijoista aina eläkeikäisiin saakka.

 

Miten AV-arkissa tehdään päätöksiä?

Operatiivisesta johtamisesta AV-arkin toimistolla vastaa toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila. AV-arkin toiminnan linjauksista vastaa yhdistyksen hallitus. Hallitus kokoontuu 6–8 kertaa vuodessa päättämään tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Hallitus päättää myös uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen. Hallituksen puheenjohtajan tavoittaa sähköpostitse osoitteesta: president@av-arkki.fi.

Yhdistystoiminnan sääntöjen mukaisesti AV-arkki ry:n jäsenkokoukset järjestetään vuosittain keväällä ja syksyllä. Kevätkokouksessa päätetään edellisen vuoden toimintakertomuksen sisältöjen hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden toiminnan ja talouden suhteen hallituksen jäsenille ja muille vastuuasemassa oleville. Kevätkokouksessa valitaan myös uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle. Syyskokouksessa puolestaan käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle. Kevätkokous pidetään yleensä huhtikuun loppupuolella ja syyskokous elo-syyskuun vaihteessa.


Jäsenyys

 

Miten AV-arkin jäseneksi haetaan?

AV-arkin jäseneksi haetaan verkossa täytettävän lomakkeen avulla.

 

Kuka voi hakea AV-arkin jäseneksi?

AV-arkin hallitus on linjannut, että yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään ammattitaiteilijoita, jotka asuvat pysyvästi Suomessa ja/tai ovat Suomen kansalaisia. AV-arkki on suomalaisen mediataiteen levityskeskus, ja rahoituksemme tulee kotimaisista lähteistä.

 

Milloin on hakuaika?

Jäsenhakulomakkeen voi täyttää koska tahansa.

 

Kuinka suuri AV-arkin jäsenmaksu on?

Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain AV-arkin kevätkokouksessa huhtikuussa. Yli 65-vuotiaat taiteilijat on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta. Vuonna 2017 AV-arkin jäsenmaksu on 50 euroa.

 

Mitä ovat esityskorvaukset?

AV-arkki kerää esityskorvauksia teosten esitysoikeuksista. Näistä tuloista maksetaan 60% taiteilijoille rojalteina kerran vuodessa. Kuluvana vuonna kertyneet rojaltit maksetaan taiteilijoille aina seuraavan vuoden aikana. Jos taiteilijalle on kertynyt rojalteja alle 50 euroa, jää summa odottamaan seuraavaan vuoteen lisäkertymiä.

 

Miten jäsen saa oman tiedotteensa AV-arkin viestintään?

Lähetä kielihuollettu tiedote tapahtumastasi hyvissä ajoin ohjelmakoordinaattori Tytti Rantaselle. Toivomme selkokielistä, tiivistä ja valmista tekstiä hyvissä ajoin toimitettuna. Emme käännä tai editoi jäsentaiteilijoiden tapahtumailmoituksia. Jos tiedot ovat puutteellisia emme välttämättä julkaise toimitettuja materiaaleja verkkopalvelussamme.


Festivaalijakelu

Katso: Toiminta ja palvelut

Miten festivaalijakelun katalogin teokset valitaan?

Kaikki uusimmat yksikanavaiset teokset, jotka toimitetaan AV-arkin levitykseen kuluvan vuoden aikana ja ennen ennalta määrättyä päivää, osallistuvat festivaalijakelun työkaluksi kuratoitavan katalogin teosvalintaprosessiin. Vuosittain vaihtuvat ulkopuoliset asiantuntijat yhdessä AV-arkin henkilökunnan kanssa valitsevat katalogille noin 10‒15 teosta. Katalogilla mukana oleville yksittäisille teoksille pyritään saamaan mahdollisimman hyvä ensimmäinen esityspaikka eli ensi-ilta.

Esivalinta ei tarkoita etteivätkö kaikkien jäsenten teokset olisi taiteellisesti ansiokkaita. Päätöksissä pyritään huomioimaan nimenomaan elokuvafestivaali toimintaympäristönä, jolla on omat kriteerinsä ja edellytyksensä. AV-arkin jäsenistön teokset edustavat suurelta osin kokeellista lyhyt- ja dokumenttielokuvaa ja animaatiota, ja näille kaikille on omia erikoistuneita tapahtumiaan. Pyrimme huomioimaan erilaisia teoksia, jotta festivaalijakelussa nousisi esiin suomalaisen mediataiteen kirjo.

 

Miksi festivaalijakelun katalogin teosmäärä on rajattu?

AV-arkki tarjoaa jäsentaiteilijoidensa teoksia satoihin tapahtumiin vuodessa. Jo tämän tapahtumamäärän vuoksi joudumme rajoittamaan jakelussa mukana olevien teosten määrää. Jäsentaiteilijoita on yli 200, ja AV-arkin toimintaresurssit ovat rajalliset. Tämän vuoksi on pakko tehdä valintoja.

Esivalinta myös kasvattaa yksittäisen teoksen valituksi tulemisen mahdollisuutta. Yhdelle kansainväliselle festivaalille tarjotaan tuhansia teoksia vuosittain. Levittäjän on järkevää tarjota festivaalin profiilin mukaan esivalittu valikoima teoksia massapostituksen sijasta.

 

Mitä jos en pääse mukaan festivaalijakelun katalogille?

Yksittäisen teoksen “elinkaari” kansainvälisessä festivaalijakelussa on noin kaksi vuotta, koska tapahtumat ovat ensisijaisesti kiinnostuneita uusista teoksista, joilla ei ole ollut vielä kansainvälistä tai tietyn maantieteellisen alueen tai maan ensi-iltaa. AV-arkki ylläpitää deadline-kalenteria, jonka avulla jäsentaiteilijat voivat itse tarjota teoksiaan festivaalien ja muiden tapahtumien ohjelmistoihin.

Jokainen AV-arkkiin toimitettu teos ja sen tiedot lisätään AV-arkin teostietokantaan ja verkkosivustolle, joka on myös lukuisten kuraattoreiden ja ohjelmavalitsijoiden työkalu. Sivustollamme teoksia voi hakea genren, valmistusmisvuoden ja muiden hakukriteereiden avulla. Toisinaan henkilökunnaltamme pyydetään myös näytöskokonaisuuksia ja teosehdotuksia tietyltä taiteilijalta, tiettyyn teemaan tai aihealueeseen liittyen. Tällöin myös festivaalijakeluohjelman ulkopuolisilla teoksilla on suuri mahdollisuus tulla valituksi näytöksiin, näyttelyihin tai tapahtumiin.

AV-arkin jäsentyytyväisyyskyselyjen mukaan noin 60% jäsenistä saa vuosittain suoria yhteydenottoja tekemämme promootiotyön kautta. AV-arkin verkkopalvelu toimii suomalaisen mediataiteen hakukoneena, mikä tuottaa myös suoria kontakteja taiteilijoiden ja tapahtumajärjestäjien välille.

 

Mistä AV-arkki tietää, minne teoksia kannattaa tarjota?

Aiempien vuosien jakelutilastojen perusteella tiedämme, missä teoksia on kauttamme esitetty. Tämä tieto on hyvä pohja rakentaa myös tulevaa jakelua. AV-arkki käyttää festivaalijakelun työkaluna myös deadline-kalenteria, jota seurataan ja päivitetään aktiivisesti.

Festivaaleilla ja tapahtumilla on erilaisia valintakriteerejä, jotka vaikuttavat siihen, mitä teoksia tapahtumille tarjotaan. Rajaavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi genre (kokeellinen, narratiivinen, dokumentti, animaatio, musiikkivideo jne.), teoksen kesto, valmistumisvuosi, ensi-iltastatus (onko elokuvalla ollut esimerkiksi kansainvälinen tai tietyn maan tai alueen ensi-ilta) tai tietty teema (esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset, naisten tekemät elokuvat, ympäristöasiat jne.)

AV-arkin festivaalijakelu on keskittynyt pääsääntöisesti tapahtumiin, jotka eivät laskuta ilmoittautumismaksuja.

 

Miten tiedän, minne AV-arkki on tarjonnut teoksiani?

Festivaalijakelussa mukana olevat taiteilijat voivat seurata festivaalijakelun etenemistä ja tulevia tärkeitä tapahtumia Dropbox-kansiosta, jonne tallentuvat tietokannastamme esikatseluraportit työn edetessä. Katalogilla mukana oleva taiteilija saa linkin ohjelmakoordinaattorilta.

 

Kuka valitsee eri tapahtumissa esitettävät teokset?

Elokuva- ja mediataidefestivaalien ohjelmoijat ja valitsijaraadit tekevät omat ohjelmistovalintansa AV-arkin ja muiden levittäjien toimittaman esikatselutarjonnan perusteella. AV-arkki ei voi suoraan vaikuttaa siihen, tuleeko tietty teos valituksi elokuvafestivaalien ohjelmistoihin. Toisinaan festivaalit ja kuraattorit taas pyytävät varta vasten tiettyä teosta ohjelmistoonsa.

Joskus henkilökunnaltamme pyydetään ehdotuksia tiettyyn teemaan, genreen tai aihealueeseen liittyen. Näissä tilanteissa ehdotukseemme vaikuttavat teoksen sisällön lisäksi myös näytökselle varattu kokonaisaika sekä muut mahdolliset tapahtuman asettamat kriteerit. Lopullinen valinta on aina viime kädessä tapahtumien järjestäjillä.

AV-arkki tekee yhteistyötä useiden koti- ja ulkomaisten elokuvafestivaalien ja tapahtumien kanssa, ja jokainen yhteistyö on luonteeltaan erilainen. Yhtä ainoaa tapaa teosvalintojen tekemiseen ei ole.

 

Miksi joidenkin taiteilijoiden teoksia esitetään enemmän kuin toisten?

Tähänkin vaikuttavat esityspaikan kriteerit. Lisäksi kansainvälinen näkyvyys (esimerkiksi palkinto tärkeällä festivaalilla) edesauttaa jakelua ja lisää yksittäiseen teokseen kohdistuvaa kiinnostusta huomattavasti, jopa kumulatiivisesti.

 

Kuinka voin itse hoitaa teosteni festivaalijakelua?

AV-arkin sivuilla on julkaistu jäsenille tarkoitettu deadline-kalenteri, johon kootaan ilmoittautumispäivämääriä kokeellisen elokuvan ja mediataiteen kannalta olennaisista tapahtumista mutta myös lyhyt- ja dokumenttielokuvafestivaaleista. Tämä on hyvä työkalu myös oman festivaalijakelun aloittamiseksi. AV-arkin henkilökunta neuvoo mielellään omatoimisessa festivaalijakelussa.

Elokuva- ja mediataiteen tapahtumia löytyy maailmalta valtava määrä, ja niistä voi etsiä tietoa eri kanavia pitkin. Verkossa toimii erilaisia sivustoja, joihin elokuvia kaikkine tietoineen ja esikatseluineen voi ladata ja joista niiden toimittaminen eteenpäin tapahtumille tapahtuu verkon kautta. Samoilta sivuilta löytyy myös listauksia festivaaleista, niiden profiileista ja tulevista deadlineista. Tälläisiä jakelualustoja ovat muun muassa Reelport, Festhome, Shortfilmdepot ja Withoutabox. Palvelut ovat useimmiten maksullisia, mutta täytyy muistaa, että näitä verkkoalustoja käyttämällä välttyy esimerkiksi postituskustannuksilta.

 

Kuinka voin itse edistää teosteni jakelua ja näkyvyyttä?

Hyvä promootiomateriaali on kaiken A ja O

Hyvä promootiomateriaali (synopsis, taiteilijan biografia ja lehdistökuva, teoksen tekniset tiedot, still-kuvat ja muu dokumentaatio) helpottaa teoksen jakelua festivaaleille ja tapahtumiin. Huolellisesti toimitettu materiaali antaa hyvän kuvan sekä taiteilijasta.

 

Tapahtumailmoituslomake jäsentaiteilijoille

Jäsentaiteilijat voivat ilmoittaa omia tapahtumiaan osaksi AV-arkin viestintää verkkolomakkeen kautta vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkamista.

 

Omatoiminen jakelu ja promotointi

Rajallisten resurssien vuoksi AV-arkki kannustaa taiteilijoita tekemään myös omaa jakelu- ja promotointityötä. Edellä mainitut jakelua tukevat verkkoalustat (esimerkiksi Reelport, Festhome, Shortfilmdepot ja Withoutabox) ovat helppo ja suhteellisen kevyt tapa lähettää esikatseluita festivaaleille. Omat verkkosivut kannattaa myös säännöllisesti päivittää ajan tasalle. Verkostoituminen kansainvälisillä festivaaleilla ja muissa alan tapahtumissa edesauttaa omaa promotointityötä.

 

Mitä teen, jos teokseni valitaan tapahtuman ohjelmistoon?

AV-arkki ilmoittaa aina ohjaajalle, jos hänen teoksensa päätyy esitettäväksi AV-arkin jakelun kautta. Huolehdimme myös esityskopion ja promootiomateriaalin toimittamisesta sekä viestinnästä kanaviamme pitkin (verkkosivusto, sosiaalinen media, uutiskirjeet).

AV-arkki toimii jäsentaiteilijoiden tukena ja apuna niin teknisissä kuin promotointiin liittyvissä kysymyksissä. Vetovastuu AV-arkin promootiotyön kautta syntyneistä kontakteista on kuitenkin myös taiteilijalla. Kun saat AV-arkista tiedon, että teoksesi on valittu jakelumme kautta esimerkiksi merkittävän kansainvälisen festivaalin ohjelmistoon, kannattaa sinun ehdottomasti matkustaa paikan päälle verkostoitumaan. Ota yhteyttä festivaaliin ja kysy, voivatko he tarjota sinulle matkakustannuksia tai majoituskuluja – usein festivaalit tarjoavat ohjaajille esimerkiksi pari yötä hotellissa. Tukea matkustuskuluihin kannattaa kysyä mitä pikimmiten myös Suomen elokuvasäätiön lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuuriviennin matkatuesta – SES tukee taiteilijoiden ja ohjaajien matkustuskustannuksia merkittäville kansainvälisille festivaaleille tarvittaessa joustavasti.

Itse tapahtumassa kannattaa verkostoitua aktiivisesti, kerätä kontakteja ja yhteystietoja sekä hyödyntää niitä myöhemmin uusien teosten promotoinnissa. Varaa promootiomateriaalia jaettavaksi omasta teoksestasi – vähintään käyntikortti, postikortti tai tuloste, jossa on tapahtumassa esitettävän teoksen tiedot ja kuva, omat yhteystiedot, linkki omille ja AV-arkin verkkosivuille.
Jos teos valitaan ohjelmistoon AV-arkin jakelun kautta, tulee AV-arkki mainita promootiomateriaaleissa teoksen levittäjänä. Esikatselu- ja esityskopiopyynnöt kannattaa ohjata AV-arkkiin – näin säästät itseltäsi vaivaa ja me taas voimme suositella myös muiden taiteilijoiden teoksia tapahtumalle. Tärkeistä tapaamisista, palautteesta ja uusista kontakteista kannattaa kertoa myös AV-arkin henkilökunnalle. Näin voimme kehittää toimintaamme sekä verkostoamme.

Jos teet verkkoviestintää festivaalia tai tapahtumaa koskien niin pyydämme, että mainitset tiedotteessasi, bloggauksessasi, twiittauksessasi tai postauksessasi AV-arkin levittäjänä. Lisäksi toivomme, että linkität tiedotteesi AV-arkin verkkosivuille, esimerkiksi teoksesi sivulle verkkopalvelumme Taiteilijat ja teokset -osiossa tai tapahtumaa koskevaan tiedotteeseen viestinnässämme. Näin teemme yhdessä AV-arkin tärkeää työtä näkyväksi ja varmistamme, että AV-arkilla on tulevaisuudessakin resurssit levittää ja promotoida jäsentensä mediataidetta.

 

Mitä teen, jos teokseni valitaan oman jakeluni kautta?

Jos teostasi pyydetään esikatseltavaksi tai se tulee valituksi tapahtumaan oman jakelusi kautta, voit myös ilmoittaa siitä AV-arkille: voimme auttaa esityskopion ja muun promootiomateriaalin toimittamisessa tiedostonsiirtona, neuvotella mahdollisista esityskorvauksista ja avustaa viestinnässä sekä tiedottamisessa. Vähintään kannattaa ilmoittaa tapahtumasta tapahtumailmoituslomakkeen kautta: lisäämme mielellämme iloisia uutisia festivaali- ja näyttelyrintamalta tiedotukseemme.

Alkuun


Miten AV-arkki ylläpitää verkkopalvelun teosarkistoa?

Henkilökuntamme ylläpitää AV-arkin verkkopalvelua. AV-arkilla on käytössä verkkopohjainen teostietokanta, jota täydennetään uusien teosten saapuessa jakeluun sekä päivitettäessä jo jakelussa oleviin teoksiin liittyviä tietoja. Jäsentaiteilijoiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien tietoja kerätään kontaktitietokantaan.

AV-arkilla on yhdistyksen toiminnan yksilöllisiä tarpeita vastaava tilastointisovellus, jonka avulla järjestö hallinnoi asiakastietoja, levitysprosessia, esityskorvauksien laskutusta, sopimuksia, rojaltien maksatuksia, teostietojen julkaisemista verkkopalvelussa sekä sähköistä viestintää. Uuden tietokannan myötä AV-arkin toiminta on tehostunut huomattavasti, sillä eri toiminnot on mahdollista hoitaa yhdessä ainoassa hallinnointijärjestelmässä useiden eri käyttöliittymien sijaan.

AV-arkin teostietokanta, kontaktirekisteri ja jakelutoiminnan tilastointiin kehitetty sovellus toimivat yhdistyksen tietopankkina ja ytimenä. Teosten promotointi ja arkistointi kulkevat AV-arkin toiminnassa käsi kädessä.

 

Miten saan muutettua teostietojani AV-arkin verkkosivuilla?

Katso myös: Teosten jakeluun tuominen
Ota yhteyttä AV-arkin henkilökuntaan ja ilmoita, miten haluat teostietoja päivitettävän. Hyvän teoskohtaisen sivun sisältö on selkeää, informatiivista ja siitä saa nopeasti käsityksen teoksen sisällöstä ja muodosta. Sivun tulee sisältää kaiken olennaisen sisällöllisen ja teknisen tiedon sekä promootiomateriaalin, jota teoksen esittäjä tapahtumaansa varten tarvitsee.

 

Miten AV-arkki edistää installaatioiden ja interaktiivisten tai live-teosten asemaa ja näkyvyyttä?

AV-arkin verkkopalvelu ja sosiaalinen media ovat levitystyömme olennaisia välineitä. AV-arkin verkkopalvelussa vieraillaan vuosittain noin 60 000 kertaa ja yksittäisiä sivuja katsotaan noin 175 000 kertaa. Muiden kuin yksikanavaisten teosten asemaa ja näkyvyyttä edistämme uutiskirjeen lisäksi esittelemällä, suosittelemalla ja ohjaamalla kuraattoreita taiteilija- ja teoskohtaisille sivuille AV-arkin verkkopalvelussa.

 

AV-arkin käyttämät verkkojakelukanavat

AV-arkki käyttää jakelu- ja promootiotyössä sekä viestinnässä erilaisia verkkoalustoja.
AV-arkin verkkopalvelu toimii wordpress-alustalla. Teostietokanta, viestintä- sekä laskutusrekisterimme on toteutettu yhteistyössä Gruppo Softwaren kanssa.
Sosiaalisen median kautta promotoimme jäsentaiteilijoita näissä palveluissa:
https://www.facebook.com/avarkki.fi/
https://www.instagram.com/avarkki.fi/
https://twitter.com/avarkki
Jakeluun ja promotointiin käytämme muun muassa näitä verkossa toimivia palveluita sekä alustoja:
Reelport
Withoutabox
Festhome
Vimeo (Mahdollistaa upottamisen valituille verkkosivustoille sekä teoksen hakemisen myös Vimeo-palvelun hakemistojen kautta)
Dropbox
Valtaosa AV-arkin jakelusta tapahtuu sähköisinä tiedostonsiirtoina – joko streamattuna tai ladattavina tiedostoina.

 

Milloin teokseni tiedot julkaistaan AV-arkin verkkosivuilla?

Uusien teosten tiedot julkaistaan AV-arkin verkkopalvelussa vasta, kun taiteilija on toimittanut kaikki tarvittavat tiedot AV-arkkiin.

Verkkopalveluun ehdottomasti tarvittavat tiedot ja materiaalit ovat: video-traileri teoksesta, still-kuvia tai ripustuskuvia teoksesta, synopsis suomeksi ja englanniksi sekä tekniset tiedot ja tiedot työryhmästä. Kaikki tämä informaatio siirtyy AV-arkkiin, kun taiteilija täyttää teostieto- ja levityssopimuslomakkeen huolella. Katso teoksen jakeluun tuominen.

Alkuun


Teosten ehdottaminen verkkopalveluumme

 

Miten ja keneen otan yhteyttä, kun uusi teokseni on valmis?

Kun teoksesi on valmis, täytä sivustoltamme arkistoonhakulomake. Tässä vaiheessa tarvitsemme teoksestasi perustiedot ja esikatselulinkin. AV-arkin arkistointityöryhmä pyrkii käsittelemään teosehdotukset noin kuukauden välein.

Jos teoksesi valitaan arkistoon, sinuun ottaa yhteyttä AV-arkin ohjelmakoordinaattori. Tämän jälkeen täytä välittömästi tästä linkistä löytyvä teostieto- ja levityssopimuslomake. Sovi samalla, miten toimitat master-tiedoston ja muut materiaalit AV-arkkiin. Saamme lomakkeen kautta teokseen liittyvän olennaisen informaation. Täydennämme lomakkeella toimitetut tiedot AV-arkin teostietokantaan ja sitä kautta myös AV-arkin verkkopalveluun. Toimitamme sinulle postitse levityssopimuksen allekirjoitettavaksi ja teos julkaistaan verkkosivuillamme vasta, kun saamme allekirjoitetun sopimuksen takaisin.

Mikäli jokin asia on epäselvää, ota yhteyttä AV-arkin henkilökuntaan. Olet toki myös tervetullut vierailemaan toimistollemme!

Mitä materiaaleja minun pitää toimittaa AV-arkkiin teoksestani?

Alla löytyy listattuna tärkeimmät promootiota, jakelua ja arkistointia varten toimitettavat materiaalit. Tämä lista kannattaa käydä huolella läpi ja valmistella ennen kuin toimitat uuden teoksen jakeluun.

Viestintää ja jakelua varten:
1) teoksen still-kuvat (jpg/tiff, vähintään 3 kpl, painokelpoisia)
2) ohjaajan kasvokuva/lehdistökuva (jpg/tiff, painokelpoisia)
3) teoksen tekniset tiedot (kts. levityssopimuslomake) ja työryhmätiedot (credit list)
4) teoksen aiemmat esitystiedot ja ensi-iltatiedot (tapahtuman nimi, näytöksen nimi, paikka/tapahtuma, ajankohta)
5) aikakoodattu dialogilista (jos teoksessa on dialogia/tekstitys)
6) päivitetty biografia ja filmografia suomeksi ja englanniksi AV-arkin verkkopalveluun
7) lyhyt synopsis suomeksi ja englanniksi (150–300 merkkiä)
8) lyhyt suomen- ja englanninkielinen esittely, jossa kerrotaan teoksen taustoista/prosessista (500 merkkiä)
HUOM! Säilytä tekstin sisältö yhdenmukaisena suomeksi ja englanniksi (synopsis, biografia, statement). Jos et osaa kääntää tekstiä englanniksi, kannattaa pyytää apua esimerkiksi kollegalta tai teettää käännös ammattikääntäjällä. Kääntämisen kustannukset kannattaa aina budjetoida teoksen tuotantoon haettaviin apurahoihin.

Synopsis:
Synopsis on tiivistelmä teoksen sisällöstä: mitä, missä, milloin. Siitä selviää teoksen muoto, lähestymistapa ja tyyli. Synopsiksen tehtävä on tiivistää nähtävä tapahtumasarja, lisäksi se voi kertoa henkilöistä ja keskeisistä ristiriidoista. Hyvässä synopsiksessa teoksen keskeinen idea, perusristiriita ja rakenne ovat selkeästi hahmotettavissa. Synopsis on teoksen olennainen myyntiväline, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Festivaalijakelun kannalta hyvä mitta synopsikselle on 150 tai 300 merkkiä (välilyönteineen) tapahtumien vaihtelevista säännöistä riippuen. Voit halutessasi kirjoittaa itse kaksi versiota, muuten joudumme editoimaan ja lyhentämään tekstiä festivaalijakelun tarpeisiin.

Statement:
Perusteellisemmin ja laajemmin teoksen taustoja, sisältöä ja tematiikkaa avataan esittely- eli niin sanotussa artist’s statement -tekstissä. Statement voi olla ohjaajan henkilökohtaisempi näkemys teoksen valmistumisprosessista ja taiteellisista lähtökohdista. Tämäkin teksti on hyvä pitää tiiviinä, hyvä mitta on esimerkiksi noin 500 merkkiä.

Biografia:
Festivaalijakelun näkökulmasta hyvä biografia on laajuudeltaan noin 300–500 merkkiä ilman välilyöntejä. Tarkista oppilaitosten ja näyttely- ja esityspaikkojen nimien oikeat kirjoitusasut ja oikeat englanninkieliset käännökset (oppilaitoksen nimi kuitenkin sen mukaan, mikä se on ollut valmistumishetkellä). Ilmoita myös opinnoista valmistumisvuodet. Jos listaat tärkeitä näyttelypaikkoja, ilmaise myös niiden vuosiluvut. Mieti myös, mikä on keskeistä ja mikä kannattaa jättää pois. Täydellinen bio voi löytyä omilta verkkosivuiltasi ja CV:stäsi.
Hyvä biografia pitää sisällään esimerkiksi seuraavat tiedot:
– Mistä taiteilija on kotoisin ja/tai missä asuu ja työskentelee nyt?
– Missä opiskellut ja valmistunut (v. XXXX)?
– Mahdollinen opetus- tai tutkimustyö tms.
– Työskentelyn/teosten keskeisiä teemoja tiiviisti parilla lauseella
– Uran keskeiset vaiheet, kuten läpimurtonäyttelyt, palkinnot jne. – muutama poiminta CV:stä (Tyyliin XX:n teoksia on nähty näyttelyissä, festivaaleilla ja tapahtumissa Suomessa ja kansainvälisesti vuodesta XXXX, mm: … )
Ilmoita AV-arkkiin lisäksi nämä tiedot AV-arkin verkkopalvelun taiteilijakohtaista sivua varten (näitä ei tarvitse sisällyttää biografiaan).
– Syntymävuosi
– Omien verkkosivujen osoite

Jakelua ja arkistointia varten:

Ennen uuden teoksen jakelua ja siirtämistä AV-arkin verkkopalveluun tarvitsemme lisäksi seuraavat materiaalit:
– Valtuutus jakeluun, joka toimitetaan levityssopimuksella
– Teoksen master-tiedosto
– Teoksen traileri
– Prores422HQ/16-bit PCM Stereo/Mov -videotiedosto, joka on esityskopio
– H264/16-bit PCM Stereo/Mov (> 30 mbits/sec) -videotiedosto, joka on esityskopio

Festivaalijakelussa kysytyimmät esitysformaatit ovat tiedostot, Blu-ray ja DCP. Mikäli teoksestasi on jo olemassa fyysisiä esityskopioita (Blu-ray, DCP), otamme ne mielellämme vastaan. Käytettävissä oleva esitystekniikka vaihtelee esityspaikoittain, toimitamme aina esittävälle taholle parhaan mahdollisen esityskopion. AV-arkista kysytyimmät tiedostoformaatit tällä hetkellä ovat Prores422HQ sekä H264/Mov -tiedostot.

Traileri:
AV-arkin verkkopalvelussa uusien teosten täyspitkä esikatseluversio on aina salasanasuojattu. Moni festivaali ja tapahtuma edellyttää esikatselumateriaalin salausta, jotta teoksen uutuusarvo säilyy. Trailerin avulla verkkopalveluun on kuitenkin mahdollista sisällyttää kaikille näkyvä näyte uudesta teoksesta. Jäsentaiteilijan kannattaa tehdä traileri itse omien mieltymystensä mukaisesti, muuten joudumme AV-arkissa valitsemaan teoksesta katkelman, joka ei välttämättä ole taiteilijan näkemyksen mukainen. Trailerin on hyvä olla pituudeltaan enintään pari minuuttia teoksen kokonaispituudesta riippuen. Lyhyessäkin ajassa kertoo paljon.

Installaatiot:
Installaatioista otamme vastaan teknisten tietojen, synopsiksen, teoskuvien ja installaatio-ohjeiden lisäksi mielellään promotointitarkoituksiin muutaman minuutin mittaisen esittelyvideon, josta ilmenee teoksen sisällön lisäksi, millaisen tilan ja tekniikan teos vaatii. Miltä teos näyttää ripustettuna? Miten teos toimii? Millaiset ovat mittasuhteet? Videossa voi olla mukana tarkentavat tekstitykset ja/tai selostus.

On tärkeää, että AV-arkille toimitetaan kaikki tekniset tiedot ja promotointimateriaalit samalla kun teos toimitetaan jakeluun! Teoksia joista on puutteelliset tiedot ei julkaista AV-arkin verkkopalvelussa.

 

Olen toimittanut kaiken tarvittavan materiaalin AV-arkkiin – milloin teos ilmestyy verkkosivuille?

Päivitämme taiteilija- ja teoskohtaiset sivut mahdollisimman pikaisesti saatuamme kaiken teoksen jakeluun ja promotointiin tarvittavan materiaalin. Suosittelemme kokoamaan kaiken teokseen liittyvän materiaalin kerralla ja toimittamaan sen mahdollisimman pikaisesti teoksen valmistuttua AV-arkkiin. Mitä nopeammin saamme kaiken tarvittavan käyttöömme, sitä nopeammin pystymme päivittämään uuden teoksen tietokantaan ja verkkosivustollemme. Muistutamme kuitenkin, että varsinkin loppukesän katalogihaun jälkeen käsiteltäviä teoksia on tyypillisesti jonossa useita kymmeniä, jolloin rajallisilla resursseillamme julkaisuviivettä voi esiintyä.

HUOM! Teostieto- ja levityssopimuslomakkeen toimitus AV-arkkiin on valmis vasta, kun olemme vastaanottaneet myös kaikki tarvittavat liitetiedostot. Julkaisemme verkkopalvelussamme vain selkeitä, valmiita ja kielenhuollettuja teostietoja.
Pyydämme täyttämään teostieto- ja levityssopimuslomakkeen huolellisesti ja ajatuksella sekä tarkistamaan oikeinkirjoituksen.
Henkilökuntamme auttaa mielellään ja voit aina olla yhteydessä meihin, jos mieleen nousee kysymyksiä tai kommentteja!

 

Milloin laskutetaan arkistointimaksu?

AV-arkin jäsenet voivat tuoda yhden yksikanavaisen nauhateoksen ja yhden muunlaisen (installaatio-, live-, web-, ääni- teos) teoksen jakeluun vuodessa jäsenmaksua vastaan. Tämän määrän ylittävistä teoksista laskutetaan arkistointimaksu (30€).
Arkistointimaksu laskutetaan myös aina, kun taiteilija haluaa muuttaa vanhojen teosten teostietoja tai tiedostoja AV-arkin verkkopalvelussa ja arkistossa.

Alkuun