Usein kysytyt kysymykset

Yleistä AV-arkista

Mikä AV-arkki on ja mitä AV-arkki tekee?

AV-arkki on suomalaisen mediataiteen keskus.

 

Organisaatiomuodoltaan AV-arkki on rekisteröity, voittoa tavoittelematon yhdistys. AV-arkin y-tunnus on 0976060-4. AV-arkin tehtävä määritellään myös yhdistyksen säännöissä.

AV-arkin toiminta käynnistyi vuonna 1989 MUU ry:n sisällä, kokeelliseen audiovisuaalisen taiteen arkistointiin ja levittämiseen liittyvänä hankkeena. Parin vuoden kuluttua AV-arkin toiminta irtaantui MUU ry:stä. AV-arkki ry rekisteröitiin yhdistysrekisteriin vuonna 1991.

AV-arkki on kansainvälisesti ja kotimaisesti ainutlaatuinen mediataiteen promotoija, tietopankki ja verkostojen rakentaja. AV-arkki on tärkeä asiantuntijaorganisaatio, jonka puoleen kääntyvät niin kotimaiset kuin ulkomaiset toimijat, kun he haluavat esittää suomalaista mediataidetta.

Mediataide on noussut suomalaisen nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin keskiöön. Suomalainen mediataide saa audiovisuaalisen ja visuaalisen nykytaiteen muodoista selkeästi eniten kansainvälistä näkyvyyttä. AV-arkin työ on vaikuttanut tähän merkittävästi.

AV-arkin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteuttamissa tilaisuuksissa ja näytöksissä esitetään mediataidetta lukuisissa erilaisissa konteksteissa ja esityspaikoissa kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhdistyksen levitysarkisto mahdollistaa myös tutustumisen vanhempiin teoksiin ja palvelee erityisesti tutkijoiden tarpeita.

AV-arkki tukee levitysarkistonsa ja jakeluohjelmansa lisäksi jäsentaiteilijoita tarjoamalla heille välineitä ja neuvoja omaan promootiotyöhön.

Miten AV-arkissa tehdään päätöksiä?

Operatiivisesta johtamisesta AV-arkin toimistolla vastaa toiminnanjohtaja.

AV-arkin toiminnan suuremmista linjauksista vastaa yhdistyksen hallitus. Hallitus kokoontuu 6–8 kertaa vuodessa päättämään tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Hallitus päättää myös uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen. Hallituksen puheenjohtajan tavoittaa sähköpostitse osoitteesta: president(at)av-arkki.fi.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti AV-arkki ry:n jäsenkokoukset järjestetään vuosittain keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen jäsenet saavat kokouskutsut sähköpostitse.

Jäsenyys

Miten AV-arkin jäseneksi ja/tai arkistoon haetaan?

AV-arkin arkistoon ja/tai  jäseneksi haetaan verkossa täytettävän lomakkeen avulla.

Lomakkeen voi täyttää koska tahansa. Valintatyöryhmä käsittelee hakemuksia sitä mukaan kun niitä saapuu ja tekee niiden perusteella esitykset valinnoista aina seuraavaan AV-arkin hallituksen kokoukseen. AV-arkin hallitus tekee päätökset arkiston taiteilijoista ja/tai yhdistyksen jäsenistä.

Kuka voi hakea AV-arkin arkistoon ja/tai jäseneksi?

AV-arkki on suomalaisen mediataiteen keskus. Rahoituksemme tulee kotimaisista lähteistä. Tämän vuoksi AV-arkin arkistoon ja/tai yhdistyksen jäseniksi hyväksytään ammattitaiteilijoita, jotka asuvat pysyvästi Suomessa ja/tai ovat Suomen kansalaisia. Samoin Suomessa toimivat mediataidetta tuottavat yritykset, yhdistykset ja osuuskunnat voivat hakea jäsenyyttä.

Yhdistyksen tukijäseneksi hakemisesta saa lisää tietoa toiminnanjohtajalta.

AV-arkin arkisto

Teosten arkistoon tarjoaminen

AV-arkin jakelu

Festivaalijakelu

Mikä on AV-arkin festivaalijakelun katalogi ja miten sen teokset valitaan?

AV-arkin festivaalijakelun katalogi esittelee valikoiman tuoreimpia AV-arkin levitykseen tulleita teoksia ja toimii jakelutyön runkona. Päämääränämme on saada mahdollisimman monelle teokselle ensi-ilta merkittävän festivaalin kilpasarjassa tai muussa ohjelmistossa.

Helpotamme monipuolisella ja ammattimaisesti toteutetulla esikatselumateriaalilla tapahtumien teosvalintoja tekevien kuraattorien työtä. Festivaalien ohjelmistovalinnoista vastaavien tahojen lisäksi katalogia jaetaan kuraattoreille ja muulle asiantuntijayleisölle. 

Katalogille valittujen teosten lisäksi tarjoamme tapahtumiin myös muita levitysarkiston teoksia, vastaanottavan tapahtuman profiilin mukaisesti.

Teoksesi on mukana festivaalijakelun katalogin valintaprosessissa jos: 

– Teoksesi on jo otettu AV-arkin arkistoon edellisen katalogin kuratoinnin jälkeen.

– Olet tarjonnut teosta arkistoon osana erillilistä festivaalijakelun katalogin teoshakua.

Esimerkiksi keväällä arkistoon otettuja teoksia ei tarvitse tarjota uudelleen kesä-heinäkuussa järjestettävään festivaalijakelun katalogin teoshakuun.

Teosvalinnoista vastaa vuosittain vaihtuva, AV-arkin ulkopuolinen asiantuntija yhdessä AV-arkin henkilökunnan kanssa. Teoksia valitaan noin 10-15 kappaletta.

Miksi festivaalijakelun katalogin teosmäärä on rajattu?

Jäsentaiteilijoita on suuri määrä ja AV-arkin toimintaresurssit ovat rajalliset.

Rajattu valikoima kasvattaa yksittäisen teoksen valituksi tulemisen mahdollisuutta.

Yhdelle kansainväliselle festivaalille tarjotaan vuosittain tuhansia teoksia. Levittäjän on järkevää tarjota yksittäiseen tapahtumaan sen profiilin mukaan valikoitua teosjoukkoa.

Mitä jos teokseni ei tule valituksi festivaalijakelun katalogille?

katso kohta: omatoiminen jakelu ja promotointi.

Omatoiminen jakelu ja promotointi

Jakeluun liittyviä termejä

AV-arkin teosmyynnin konsultaatiopalvelu jäsentaiteilijoille