Usein kysytyt kysymykset

Yleistä AV-arkista

Mikä AV-arkki on ja mitä AV-arkki tekee?

AV-arkki on suomalaisen mediataiteen keskus.

Organisaatiomuodoltaan AV-arkki on rekisteröity, voittoa tavoittelematon yhdistys. AV-arkin y-tunnus on 0976060-4.

AV-arkin toiminta käynnistyi vuonna 1989 MUU ry:n sisällä, kokeelliseen audiovisuaalisen taiteen arkistointiin ja levittämiseen liittyvänä hankkeena. Parin vuoden kuluttua AV-arkin toiminta irtaantui MUU ry:stä. AV-arkki ry rekisteröitiin yhdistysrekisteriin vuonna 1991.

AV-arkki on kansainvälisesti ja kotimaisesti ainutlaatuinen mediataiteen promotoija, tietopankki ja verkostojen rakentaja. AV-arkki on tärkeä asiantuntijaorganisaatio, jonka puoleen kääntyvät niin kotimaiset kuin ulkomaiset toimijat, kun he haluavat esittää suomalaista mediataidetta.

Mediataide on noussut suomalaisen nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin keskiöön. Suomalainen mediataide saa audiovisuaalisen ja visuaalisen nykytaiteen muodoista selkeästi eniten kansainvälistä näkyvyyttä. AV-arkin työ on vaikuttanut tähän merkittävästi.

AV-arkin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteuttamissa tilaisuuksissa ja näytöksissä esitetään mediataidetta lukuisissa erilaisissa konteksteissa ja esityspaikoissa kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhdistyksen levitysarkisto mahdollistaa myös tutustumisen vanhempiin teoksiin ja palvelee erityisesti tutkijoiden tarpeita.

AV-arkki tukee levitysarkistonsa ja jakeluohjelmansa lisäksi jäsentaiteilijoita tarjoamalla heille välineitä ja neuvoja omaan promootiotyöhön.

AV-arkki ajaa jäsentensä etuja ja edistää mediataiteen sekä kulttuurin asemaa yleisesti. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat myös mediataiteen julkaisutoiminta sekä mediataidekasvatustyö.

AV-arkin tehtävä määritellään myös yhdistyksen säännöissä.

Miten AV-arkissa tehdään päätöksiä?

Operatiivisesta johtamisesta AV-arkin toimistolla vastaa toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila.

AV-arkin toiminnan suuremmista linjauksista vastaa yhdistyksen hallitus. Hallitus kokoontuu 6–8 kertaa vuodessa päättämään tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Hallitus päättää myös uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen. Hallituksen puheenjohtajan tavoittaa sähköpostitse osoitteesta: president(at)av-arkki.fi.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti AV-arkki ry:n jäsenkokoukset järjestetään vuosittain keväällä ja syksyllä.

Yhdistyksen jäsenet saavat kokouskutsut sähköpostitse.

Jäsenyys

Miten AV-arkin jäseneksi haetaan?

AV-arkin jäseneksi haetaan verkossa täytettävän lomakkeen avulla.

Lomakkeen voi täyttää koska tahansa. Hallitus käsittelee jäsenhakemuksia kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.

Kuka voi hakea AV-arkin jäseneksi?

AV-arkki on suomalaisen mediataiteen keskus. Rahoituksemme tulee kotimaisista lähteistä. Tämän vuoksi yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään ammattitaiteilijoita, jotka asuvat pysyvästi Suomessa ja/tai ovat Suomen kansalaisia. Samoin Suomessa toimivat mediataidetta tuottavat yritykset, yhdistykset ja osuuskunnat voivat hakea jäsenyyttä.

Yhdistyksen tukijäseneksi hakemisesta saa lisää tietoa toiminnanjohtajalta.

Kuinka suuri AV-arkin jäsenmaksu on?

Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain yhdistyksen kevätkokouksessa.

Vuonna 2019 AV-arkin jäsenmaksu oli 60 euroa henkilöjäsenille ja 100 euroa tuotantoyhtiöille/osuuskunnille.

Yli 65-vuotiaat taiteilijat on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta. Yli 65-vuotiaiden jäsenten tulee kuitenkin ilmoittaa toiminnanjohtajalle ikärajan saavuttamisesta. AV-arkki ei seuraa jäsentensä syntymäpäiviä.

Mitä hyötyä on AV-arkin jäsenyydestä?

AV-arkin jäsenelle tarjottaviin etuihin ja palveluihin voit tutustua sivulla jäsenpalvelut.

AV-arkin arkisto

Millaiset oikeudet AV-arkilla on teoksiin?

AV-arkki allekirjoittaa kunkin taiteilijan kanssa levityssopimuksen.

Sopimuksessa jokaiselle AV-arkin jakelussa olevalle teokselle määritellään erikseen, minkä tyyppisiin jakelukanaviin AV-arkilla on oikeus teosta tarjota. Mahdollisia jakelukanavia ovat muun muassa festivaalit, televisio, opetuskäyttö, erilaiset verkkoalustat ja näyttelyt museoissa.

Joskus taiteilijalla on tarve rajoittaa yksittäisen teoksen jakelua. Tällöin nämä rajoitukset kirjataan levityssopimukseen ja AV-arkki jakelee teosta sopimukseen kirjattujen ehtojen puitteissa.

AV-arkin henkilökunta tarkistaa teoksen jakeluoikeudet sopimuksesta aina ennen kuin esityksistä sovitaan esitysoikeuksia tilaavan tahon kanssa. AV-arkin levytyssopimus ei ole eksklusiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että taiteilija voi halutessaan edelleen hoitaa teostensa jakelua myös itse.

AV-arkki tekee jakelussa mielellään yhteistyötä taiteilijan galleristin ja muiden kumppaneiden kanssa.

Miten teokset valitaan arkistoon?

AV-arkin jäsentaiteilijat voivat tarjota teoksia arkistoon kaksi kertaa vuodessa, alkuvuodesta ja loppukesästä.

Uusia teoksia otetaan arkistoon vuosittain noin 100‒150 kpl.

Teosvalinnoista päättää hallituksen asettama arkistointiryhmä.

Miten AV-arkki ylläpitää verkkopalvelun teosarkistoa?

Henkilökunta ylläpitää AV-arkin verkkopalvelua. AV-arkilla on käytössä teostietokanta, jonka kautta teokset julkaistaan verkkopalvelussa.

Miten saan muutettua teosteni tietoja AV-arkin verkkosivuilla?

Ota yhteyttä AV-arkin henkilökuntaan ja ilmoita, millaisia muutoksia haluat teostasi koskeviin tietoihin.

Milloin teokseni tiedot julkaistaan AV-arkin verkkosivuilla?

Uusien teosten tiedot julkaistaan AV-arkin verkkopalvelussa sen jälkeen kun:
- Arkistointityöryhmä on hyväksynyt teoksen arkistoon.
– Taiteilija on toimittanut kaikki tarvittavat tiedot, materiaalit ja allekirjoitetun levityssopimuksen AV-arkkiin.

Verkkopalvelua ja AV-arkin arkistoa varten ehdottomasti tarvittavat tiedot ja materiaalit ovat:
- master-tiedosto englanninkielisellä tekstityksellä
- master-tiedosto ilman tekstitystä
- Englanninkielinen ja alkuperäiskielinen SRT-tekstitystiedosto. Suomenkieliseen teokseen myös suomenkielinen tekstitys on olennainen saavutettavuuden vuoksi. Pyrimme julkaisemaan teokset CC-tekstitettynä alkuperäiskielellä ja englanniksi.

Lisäksi tarvitsemme taiteilijan kuvan ja lyhyen biografian. Pääosa yllä mainituista tiedoista siirtyy AV-arkkiin, kun taiteilija täyttää hänelle toimitetun teostieto- ja levityssopimuslomakkeen huolella.

Katso lisätietoja kohdasta teoksen jakeluun tuominen.

Mitä on pitkäaikaisarkistointi?

AV-arkki pyrkii tekemään yhteistyötä audiovisuaalisen aineiston arkistoinnista vastaavien kansallisten muistiorganisaatioiden kanssa.  Toimitamme AV-arkin levitykseen annettuja teoksia pitkäaikaisarkistoitavaksi ja tutkijakäyttöön.

Pääkumppanimme pitkäaikaisarkistoinnissa on Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI.

Pitkäaikaisarkistointi takaa, että teokset säilyvät osana kansallista audiovisuaalista perintöä myös jälkipolvien nähtäväksi.

Yhteistyö kansallisten muistiorganisaatioiden kanssa tähtää siihen, ettei teosten säilyminen ole pelkästään AV-arkin toimintaresurssien ja jatkuvuuden varassa.

Mitkä ovat AV-arkin käyttämät alustat ja verkkopalvelut?

AV-arkin toiminnan perusta ovat WordPress-pohjaiset av-arkki.fi ja mediataidekasvattaa.fi 

Lisäksi AV-arkki tallettaa tietoja seuraaville alustoille ja seuraaviin verkkopalveluihin:

 • Vimeo
 • YouTube
 • dropbox
 • G-Suite
 • Gruppo Titles 
 • Amazon
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Festhome
 • FilmFreeway
 • FilmFestivalLife
 • shortfilmdepot

Lisäksi AV-arkki voi ladata tietoja ja tiedostoja festivaalien ja muiden tapahtumien käyttämiin verkkopalveluihin tai tietokantoihin. Yleisimpiä näistä ovat Eventival, Filmchief ja Cinando. 

Teosten arkistoon tarjoaminen

Miten tarjoan teoksiani AV-arkin arkistoon?

AV-arkki hakee uusia teoksia arkistoon kahdesti vuodessa. Lähetämme sähköpostissa jäsentaiteilijoille tiedotteen aina, kun haku aukeaa.

Tavallisesti arkistoonhaku tapahtuu tammikuussa ja heinäkuussa, mutta muutokset ovat mahdollisia.

Arkistoon voi tarjota sekä uusia että vanhempia teoksia, myös useampia kerralla. Teokset voivat olla yksikanavaisia tai monikanavaisia, elokuva- ja videoteoksia tai liikkuvan kuvan installaatioita, vr- ja ar-teoksia, verkkoteoksia, perfomansseja tai muita live-teoksia, joihin liittyy mediataiteen elementtejä. Hakuvaiheessa tarvitsemme teoksesta esikatselulinkin, synopsiksen, keston, ilmestymisajankohdan sekä tiedon teoksen musiikkioikeuksista ja muista tekijänoikeuksista.

Millä perusteilla teokset valitaan AV-arkin arkistoon?

AV-arkilla on rajalliset resurssit käytössään, minkä vuoksi joudumme rajaamaan arkistoon otettavien teosten määrää.

Teosten valinnassa katsotaan teoskynnyksen ylittymistä sekä teoksen sopivuutta AV-arkin arkiston kokonaisuuteen. Teoksen tekijänoikeuksien tulee olla myös kunnossa. Arkistoon ei hyväksytä keskeneräisiä teoksia. Teoshakuun voi kuitenkin lähettää esikatselumateriaalina työkopion, jonka jälkituotanto on vielä keskeneräinen. Teoksen kokonaisuudesta tulee saada käsitys esikatselumateriaalin perusteella.

Emme valitse teoksia, jotka ovat esimerkiksi taustamateriaalia johonkin toiseen teokseen tai tehty vaikka mainosvideoiksi.

Kuka päättää mitä teoksia AV-arkin arkistoon valitaan?

Arkistoon otettavista teoksista päättää hallituksen asettama arkistointityöryhmä, jonka kokoonpanoon kuuluu AV-arkin henkilökunnan edustaja (esimerkiksi toiminnanjohtaja), AV-arkin hallitukseen kuuluva jäsentaiteilija sekä AV-arkin hallituksen ulkopuolinen jäsentaiteilija.

Milloin laskutetaan arkistointimaksu?

Vuositasolla ensimmäisestä arkistoonvalitusta teoksesta ei laskuteta arkistointimaksua. 

Useamman teoksen tuomisesta arkistoon ja teostietojen/tiedostojen jälkikäteen muuttamisesta laskutetaan arkistointimaksu.

AV-arkin jakelu

Miksi joidenkin taiteilijoiden teoksia esitetään enemmän kuin toisten?

AV-arkki toimittaa teoksia esitettäväksi asiakkaiden pyyntöjen mukaisesti.

Aika ajoin tietty teos on hyvin ajankohtainen ja useat tapahtumat tilaavat kyseisen teoksen AV-arkilta omaan ohjelmistoonsa. Kansainvälinen näkyvyys, palkinto tärkeällä festivaalilla ja muu vastaava huomio edesauttaa yksittäisen teoksen jakelua ja lisää kiinnostusta huomattavasti.

Joskus taas joku tietty vanhempi teos saattaa nousta ajankohtaiseksi vaikkapa jonkin yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Tämän vuoksi kannustamme taiteilijoita tarjoamaan AV-arkin arkistoon myös vanhempia teoksia.

Mistä AV-arkki tietää, minne teoksia kannattaa tarjota?

Aiempien vuosien jakelun tulosten perusteella tiedämme, missä teoksia on aikaisemmin esitetty. AV-arkki käyttää festivaalijakelun työkaluna deadline-kalenteria, jota päivitetään aktiivisesti.

Festivaaleilla ja tapahtumilla on erilaisia valintakriteerejä, jotka vaikuttavat siihen, mitä teoksia tapahtumiin tarjotaan. Rajaavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi genre (kokeellinen, narratiivinen, dokumentti, animaatio, musiikkivideo…), teoksen kesto, valmistumisvuosi, ensi-ilta-status (onko elokuvalla ollut esimerkiksi kansainvälinen tai kyseisen alueen ensi-ilta) tai tietty teema (ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo, ympäristoasiat…)

AV-arkin festivaalijakelu on keskittynyt pääsääntöisesti tapahtumiin, jotka eivät laskuta ilmoittautumismaksuja.

Miten AV-arkki edistää installaatioiden ja interaktiivisten tai live-teosten saavutettavuutta?

AV-arkin verkkopalvelu ja sosiaalinen media ovat levitystyön olennaisia välineitä.

Muiden kuin yksikanavaisten teosten saavutettavuutta edistämme viestinnän lisäksi suosittelemalla ja ohjaamalla kuraattoreita taiteilija- ja teoskohtaisille sivuille AV-arkin verkkopalvelussa. AV-arkista vuokrataan jatkuvasti myös installaatioita museoihin, tapahtumiin ja muihin taidetiloihin. Verkkopalvelussa julkaistavassa Meet the Artist- juttusarjassa nostamme esille taiteilijoita, jotka työskentelevät monimuotoisten teosten parissa.

Milloin AV-arkki laskuttaa esityskorvauksia?

Taiteilijan kuuluu saada tuloa teostensa esittämisestä.

AV-arkki kerää esityskorvauksia teosten esitysoikeuksista. Esityskorvauksista maksetaan 60 % taiteilijoille rojalteina. 

Elokuvafestivaalien kilpasarjoista ei yleensä makseta esityskorvauksia. Kilpasarjojen ulkopuolisista esityksistä pyrimme aina neuvottelemaan esityskorvauksen.

Miten ja milloin taiteilija saa oman osansa AV-arkin laskuttamista esityskorvauksista?

Kuluvana vuonna kertyneet rojaltit maksetaan taiteilijoille aina seuraavan vuoden keväällä.

Rojaltit maksetaan taiteilijalle, kun niiden kokonaiskertymä ylittää 50 euroa.

Kuka valitsee eri tapahtumissa esitettävät teokset?

Elokuva- ja mediataidefestivaalien ohjelmavalitsijat tekevät ohjelmistovalinnat AV-arkin ja muiden levittäjien toimittaman esikatselutarjonnan perusteella. AV-arkki ei voi suoraan vaikuttaa siihen, tuleeko tietty teos valituksi jonkun tietyn elokuvafestivaalin ohjelmistoon.

Toisinaan festivaalit ja kuraattorit taas pyytävät varta vasten tiettyä teosta temaattiseen ohjelmistoonsa.

Joskus henkilökunnaltamme taas pyydetään teosehdotuksia tiettyyn teemaan tai aihealueeseen liittyen. Näissä tilanteissa ehdotuksiimme vaikuttavat teoksen sisällön lisäksi myös näytökselle varattu kokonaisaika sekä muut mahdolliset tapahtuman asettamat kriteerit. Lopullisen valinnan tekee aina tapahtuman järjestäjä.

AV-arkki tekee yhteistyötä useiden koti- ja ulkomaisten elokuvafestivaalien ja tapahtumien kanssa, ja jokainen yhteistyö on luonteeltaan erilainen.

Mitä teen, jos teokseni valitaan tapahtuman ohjelmistoon AV-arkin jakelun kautta?

AV-arkki ilmoittaa aina ohjaajalle, jos hänen teoksensa päätyy esitettäväksi AV-arkin jakelun kautta. Huolehdimme myös esityskopion ja promootiomateriaalin toimittamisesta sekä viestinnästä (AV-arkin verkkosivusto, sosiaalinen media, uutiskirjeet).

AV-arkki toimii jäsentaiteilijoiden tukena niin teknisissä kuin promotointiin liittyvissä kysymyksissä. Vetovastuu AV-arkin promootiotyön kautta syntyneistä kontakteista on kuitenkin myös taiteilijalla.

Kun saat AV-arkista tiedon, että teoksesi on valittu jakelumme kautta esimerkiksi merkittävän kansainvälisen festivaalin ohjelmistoon, kannattaa sinun ehdottomasti matkustaa paikan päälle verkostoitumaan. Ota yhteyttä festivaaliin ja kysy, voivatko he tarjota sinulle matkakustannuksia tai majoituskuluja – usein festivaalit tarjoavat ohjaajille esimerkiksi pari yötä hotellissa. Tukea matkustuskuluihin kannattaa kysyä mitä pikimmiten esimerkiksi Suomen elokuvasäätiöltä (lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuuriviennin matkatuki) ja AVEKista (kansainvälistymistuki). Voit hakea matka- ja materiaalitukea Suomen elokuvasäätiöstä vain, jos et ole saanut teokseesi tukea AVEKista. Muussa tapauksessa kansainvälistymistukea tulee hakea AVEKista. Näyttelyihin matkustamiseen voi hakea tukea esim. Taikesta ja Framesta.

Paikan päällä kannattaa verkostoitua aktiivisesti ja kerätä kontakteja, joita voit hyödyntää myöhemmin uusien teostesi promotoinnissa. Varaa promootiomateriaalia jaettavaksi: esimerkiksi pieni postikortti tai tuloste, jossa on tapahtumassa esitettävän teoksen tiedot ja kuva, näytösaikataulu, omat yhteystiedot, sekä linkki omille ja AV-arkin verkkosivuille.

Mainitse AV-arkki promootiomateriaaleissasi ja viestinnässäsi (sosiaalinen media ja omat verkkosivusi) teoksen levittäjänä. Lisäksi toivomme, että lisäät tiedotteeseesi linkin AV-arkin verkkosivuille (esim. teoksesi sivulle verkkopalvelussamme tai tapahtumaa koskevaan uutiseen viestinnässämme). Näin teemme yhdessä AV-arkin tärkeää työtä näkyväksi ja varmistamme, että AV-arkilla on tulevaisuudessakin resurssit levittää ja promotoida jäsentensä mediataidetta.

Ohjaa teostasi koskevat esikatselu- ja esityskopiopyynnöt AV-arkkiin.

Tärkeistä tapaamisista, palautteesta ja uusista kontakteista kannattaa kertoa myös AV-arkin henkilökunnalle. Näin voimme kehittää toimintaamme sekä verkostoamme.

Festivaalijakelu

Mikä on AV-arkin festivaalijakelun katalogi ja miten sen teokset valitaan?

AV-arkin festivaalijakelun katalogi esittelee valikoiman tuoreimpia AV-arkin levitykseen tulleita teoksia ja toimii jakelutyön runkona. Päämääränämme on saada mahdollisimman monelle teokselle ensi-ilta merkittävän festivaalin kilpasarjassa tai muussa ohjelmistossa.

Helpotamme monipuolisella ja ammattimaisesti toteutetulla esikatselumateriaalilla tapahtumien teosvalintoja tekevien kuraattorien työtä. Festivaalien ohjelmistovalinnoista vastaavien tahojen lisäksi katalogia jaetaan kuraattoreille ja muulle asiantuntijayleisölle. 

Katalogille valittujen teosten lisäksi tarjoamme tapahtumiin myös muita levitysarkiston teoksia, vastaanottavan tapahtuman profiilin mukaisesti.

Teoksesi on mukana festivaalijakelun katalogin valintaprosessissa jos: 

– Teoksesi on jo otettu AV-arkin arkistoon edellisen katalogin kuratoinnin jälkeen.

– Olet tarjonnut teosta arkistoon osana erillilistä festivaalijakelun katalogin teoshakua.

Esimerkiksi keväällä arkistoon otettuja teoksia ei tarvitse tarjota uudelleen kesä-heinäkuussa järjestettävään festivaalijakelun katalogin teoshakuun.

Teosvalinnoista vastaa vuosittain vaihtuva, AV-arkin ulkopuolinen asiantuntija yhdessä AV-arkin henkilökunnan kanssa. Teoksia valitaan noin 10-15 kappaletta.

Miksi festivaalijakelun katalogin teosmäärä on rajattu?

Jäsentaiteilijoita on suuri määrä ja AV-arkin toimintaresurssit ovat rajalliset.

Rajattu valikoima kasvattaa yksittäisen teoksen valituksi tulemisen mahdollisuutta.

Yhdelle kansainväliselle festivaalille tarjotaan vuosittain tuhansia teoksia. Levittäjän on järkevää tarjota yksittäiseen tapahtumaan sen profiilin mukaan valikoitua teosjoukkoa.

Mitä jos teokseni ei tule valituksi festivaalijakelun katalogille?

katso kohta: omatoiminen jakelu ja promotointi.

Omatoiminen jakelu ja promotointi

Kuinka voin itse hoitaa teosteni festivaalijakelua?

AV-arkin sivuilla on julkaistu jäsenille tarkoitettu deadline-kalenteri, johon kootaan ilmoittautumispäivämääriä kokeellisen elokuvan, lyhyt- ja dokumenttielokuvan ja mediataiteen kannalta olennaisista tapahtumista. Tämä on hyvä työkalu myös oman festivaalijakelun aloittamiseksi. AV-arkin henkilökunta neuvoo mielellään omatoimisessa festivaalijakelussa.

Verkossa toimii erilaisia sivustoja, joihin elokuvia kaikkine tietoineen ja esikatseluineen voi ladata ja joista niiden ilmoittaminen festivaaleille on helppoa. Samoilta sivuilta löytyy myös listauksia festivaaleista, niiden profiileista ja tulevista deadlineista. Tälläisiä jakelualustoja ovat muun muassa Shortfilmdepot ja FilmFreeway. 

Jos sinulla on henkilökohtaisia kontakteja festivaaleille esimerkiksi aikaisempien teosten festivaalikierron seurauksena, kannattaa näitä kontakteja lähestyä suoraan ja lähettää linkki uuteen teokseen. Aina teosta ei kovankaan yrittämisen jälkeen valita tapahtumiin - kilpailu on todella kovaa ja kunkin tapahtuman ohjelmisto usein kompromissin tulos. 

Jokainen AV-arkin arkistoon valittu teos lisätään AV-arkin verkkopalvelun teosarkistoon, joka toimii lukuisten kuraattoreiden ja ohjelmavalitsijoiden työkaluna. Henkilökunnaltamme pyydetään jatkuvasti näytöskokonaisuuksia ja teosehdotuksia tiettyyn teemaan tai aihealueeseen liittyen. Myös festivaalikatalogin ulkopuolisilla teoksilla on suuri mahdollisuus tulla valituksi näytöksiin, näyttelyihin tai tapahtumiin. AV-arkin verkkopalvelu toimii suomalaisen mediataiteen hakukoneena, mikä tuottaa myös suoria kontakteja taiteilijoiden ja tapahtumajärjestäjien välille.

Kannattaako teosta ilmoittaa festivaalille, jolle on ilmoittautumismaksu?

Suosittelemme käyttämään harkintaa. 

Ilmoittautumismaksu ei vielä takaa valintaa, ja jotkut maksullisista festivaaleista ovat niin sanottuja ”saalistajafestivaaleja”, joiden toiminta ei ole ammattimaista vaan yritys rahastaa. Toisaalta festivaaleille ilmoittautumismaksut ovat keino rajoittaa tapahtumaan ehdotettavien teosten määrää. Maksuilla katetaan myös usein freelancerina toimivien ohjelmavalitsijoiden palkkioita. Maksullisuus ei siis välttämättä tarkoita huijausta.

Jos festivaali ei ole sinulle entuudestaan tuttu, suosittelemme hakemaan verkosta puolueetonta tietoa festivaalista. Onko festivaalin esityspaikoista ja tapahtumista kuvia? Mitä muita teoksia festivaalilla on aiemmin esitetty? Onko todistusaineistoa siitä, että festivaali on oikeasti olemassa ja ammattimainen? Onko festivaali niin arvostettu ja teoksen kannalta relevantti, että ilmoittautumismaksu kannattaa maksaa?

Kuinka voin itse edistää teosteni jakelua ja näkyvyyttä?

Hyvä promootiomateriaali on kaiken A ja O.

Hyvä promootiomateriaali (synopsis, taiteilijan biografia ja lehdistökuva, teoksen tekniset tiedot, still-kuvat ja muu dokumentaatio, teoksen liittäminen av-arkin verkkoarkistoon, taiteilijan omat verkkosivut) helpottaa teoksen jakelua. Huolellisesti toimitettu, ammatimaisesti käännetty ja tekstitetty materiaali antavat hyvän kuvan sekä teoksesta että taiteilijasta.

Pidä myös huoli, että kotimaiset ja kansainväliset verkostosi tietävät uudesta teoksestasi mielellään jo ennen sen valmistumista ja ensiesitystä. Julkaise teoksesta still-kuvia ja traileri sosiaalisen median kanavissasi, lähetä esikatselulinkki kotimaisille ja kansainvälisille kuraattoreille ja ohjelmavalitsijoille, joihin sinulla on yhteys. Kutsu heidät näyttelyihin, festivaalinäytöksiin tai muihin tapahtumiin, joissa teos ehkä on jo nähtävillä. 

Muista ehdottaa teosta AV-arkin arkistoon ja/tai katalogille heti kun se on valmis. Vaikka arkistotyöryhmä käsittelee teosehdotuksia vain kahdesti vuodessa, voit hyvin täyttää arkistoonhakulomakkeen jo hyvissä ajoin ennen teoshaun deadlinea.

Mieti, ketkä olisivat teoksestasi erityisen kiinnostuneita ja lähesty näitä tahoja. Mitkä tapahtumat olisivat sen teemoista tai tekotavasta kiinnostuneita? Ympäristö- ja ihmisoikeusaiheisia festivaaleja on paljon, kuten myös tanssielokuvafestivaaleja, mutta jopa vuoristo- tai urheiluelokuville on omat erikoistuneet tapahtumansa.

Mitä teen, jos teokseni valitaan tapahtuman ohjelmistoon oman jakeluni kautta?

Jos teostasi pyydetään esikatseltavaksi tai se tulee valituksi tapahtumaan oman jakelusi kautta, voit myös ilmoittaa siitä AV-arkille: voimme auttaa esityskopion ja muun promootiomateriaalin toimittamisessa tiedostonsiirtona, neuvotella esityskorvauksista ja avustaa viestinnässä sekä tiedottamisessa. 

Jos hoidat jakelun kokonaan itse, ilmoita AV-arkkiin tulevasta tapahtumasta tapahtumailmoituslomakkeella. Lisäämme mielellämme iloisia uutisia festivaali- ja näyttelyrintamalta tiedotukseemme.

Jakeluun liittyviä termejä

Strategia teoksen jakeluun ja promotointiin

Etenkin elokuva- ja videoteosten kohdalla on usein tarpeellista laatia festivaalistrategia. 

Festivaalistrategia on suunnitelma siitä, mitkä festivaalit olisivat toivottuja ensi-iltapaikkoja valmistumassa olevalle teokselle. 

Jos odotukset ovat korkeat, kannattaa ensi-iltaa tarjota ensin isoihin ja tärkeisiin tapahtumiin ja vasta sen jälkeen pienempiin. 

Kunnianhimon ja realismin tasapaino on kuitenkin tärkeää. Teoksen levitykselle on eduksi, että se tulee nähdyksi mahdollisimman tuoreena. 

Installaatiomuotoisen teoksen kohdalla on hyvä pohtia, mihin muualle teosta voi saada esille alkuperäisen näyttelyn jälkeen. Usein samasta teoksesta voidaan tehdä erilliset installaatio- ja näytösversiot. Näillä versioilla voi olla eri ilmestymisvuosi, kesto tai muoto. 

Muista tarjota AV-arkin arkistoon sekä installaatio- että näytösmuotoista versiota teoksestasi!

Promootiomateriaalit

Hyvä promootiomateriaali pitää sisällään 

 • synopsiksen
 • taiteilijan biografian
 • taiteilijan lehdistökuvan
 • teoksen tekniset tiedot
 • teoksen tekijätiedot
 • still-kuvia teoksesta sekä mahdollista muuta dokumentaatiota. 

Jos teos on esimerkiksi paikkasidonnainen installaatio tai live-teos, on suositeltavaa laatia korkeatasoinen dokumentaatio siitä, millainen teos on koettuna tilassa ja tapahtumassa. 

Eri tapahtumiin voi olla tarve laatia myös muuta promootiomateriaalia, esimerkiksi: 

– Näyttelyyn oheisteksti teoksesta

– Taiteilijan ansioluettelo

– Festivaalille press kit (katso kohta press kit)

Vaikka teosten markkinointi on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja sosiaaliseen mediaan, voi olla hyödyllistä painattaa näyttelystä tai festivaaliesityksistä lentolehtinen tai postikortti, jossa on kompaktisti tieto, missä ja milloin teos on nähtävillä. Paikan päällä tapahtumassa tällainen lehtinen tai kortti on hyvä apuväline verkostoitumisessa. 

Press kit

Press kit on ladattava kansio joka, sisältää perustiedot promotoitavasta teoksesta ja tekijästä:

 • synopsis englanniksi
 • taiteilijan biografia ja filmografia englanniksi
 • taiteilijan lehdistökuva
 • teoksen tekniset tiedot englanniksi
 • teoksen tekijätiedot englanniksi
 • still-kuvia teoksesta sekä mahdollista muuta dokumentaatiota. 
 • tiedot teoksen levitys- ja lehdistökontakteista (tähän AV-arkin jäsentaiteilija voi hyvin laittaa AV-arkin yhteystiedot)
 •  teostietoihin kannattaa lisätä linkki, josta voi ladata teoksen videomuotoisen trailerin viestintätarkoituksiin

Tekstien tulee olla selkeitä ja kielenhuollettuja. Tallenna tekstitiedostot yleisiin tiedostomuotoon (pdf tai rtf), josta käyttäjän on helppo kopioida tiedot. 

Kuvatiedostoja kannattaa laittaa muutama. Pidä huoli siitä että tiedostokoko pysyy kohtuullisena.

Press kit kannattaa tallettaa .zip-tiedostoksi, jonka voit jakaa dropboxin tai omien verkkosivujesi kautta teoksestasi lisätietoja toivoville.

Traileri

Traileriin valitaan otteita teoksesta. Trailerin tehtävä on edistää teoksen levitystä. Trailerin perusteella ohjelmavalitsijat saavat käsityksen teoksen aiheesta ja käsittelytavasta, tyylistä ja tunnelmasta ja kiinnostuvat katsomaan koko teoksen. Traileri on erityisen tärkeä, jos teoksesi on kestoltaan pitkähkö tai pitkä.

Festivaalit, museot ja tapahtumajärjestäjät hyödyntävät trailereita verkossa ja some-kanavissaan osana tulevan ohjelmistonsa markkinointia.

Trailerissa kannattaa antaa mahdollisimman edustava kuva siitä, millainen teos on. Keston ei kannata olla paria minuuttia pidempi.

AV-arkin verkkosivuilla teoksista julkaistaan traileri tai taiteilijan valitsema katkelma, joka näkyy kaikille kävijöille ilman kirjautumista.

Synopsis

Synopsis on lyhyt kuvaus teoksesta. Sen tarkoitus on herättää ensin ohjelmavalitsijan tai kuraattorin ja myöhemmin tapahtuman tai näyttelyn yleisön mielenkiinto. Hyvä synopsis on informatiivinen. Synopsiksesta tulee käydä ilmi, mitä teos käsittelee (tai mistä teoksessa on kyse) ja mikä teoksen tyyli tai tunnelma on. 

Synopsiksessa voi myös lyhyesti mainita, mikä on teoksen tekotapa (esimerkiksi stop motion -animaatio tai käsinkehitetty 35 mm filmi) - varsinkin, jos se on teoksen sisältöön tai tyyliin olennaisesti vaikuttava tekijä. Synopsiksen ei ole tarkoitus olla akateemisella taidejargonilla katsojan ulossulkeva tai runollisuudessaan kryptinen arvoitus. Siinä ei tarvitse kertoa teoksen sisältöä kokonaisuudessaan, vaan olennainen. 

Asiasanat

AV-arkki kerää verkkopalveluunsa teoksia kuvaavia asiasanoja, joiden avulla kuraattorien ja ohjelmavalitsijoiden on helpompi löytää kiinnostuksenkohteitaan vastaavia teoksia. Asiasanojen on hyvä kuva teoksen aihetta, rakennetta, sisältöä ja tematiikkaa. Apuna kannattaa käyttää YSO-palvelua: https://finto.fi/yso 

Biografia

Biografia on taiteilijan lyhyt ammatillinen elämäkerta. Siinä esitetään perustiedot taiteilijan urasta ja praktiikasta tiiviissä tilassa: mistä koulussa taiteilija on opiskellut, missä hän työskentelee, miten hän työskentelee (millä menetelmillä ja millaisten teemojen parissa). Biografian loppuun voi listata uran tärkeimmät meriitit: mihin kokoelmiin teoksia on hankittu, missä niitä on esitetty. Tiiviys on tässäkin hyve: pitkät vuosilukujen ja museoiden, gallerioiden ja festivaalien litaniat hengästyttävät. Biografia kannattaa kirjoittaa ajattomaksi: esimerkiksi näyttelyitä ja projekteja koskevat tiedot vanhenevat nopeasti.

Artist’s statement

Joskus festivaalin tai näyttelyn viestintää varten pyydetään lähettämään “Artist’s statement” eli sananen taiteilijalta. Tämä voi olla hyvä tilaisuus avata sellaisia henkilökohtaisiakin taustoja tai ajatuksia, jotka eivät synopsikseen mahdu: Mikä oli alkusysäys teoksen tekemiseen? Millaista sen tekeminen oli, liittyikö prosessiin jotain erityistä? Haluaako taiteilija sanoa teoksella jotain erityistä, mitä? Kytkeytyykö teos johonkin laajempaan tai ehkä yllättäväänkin kontekstiin, joka ei välttämättä tule ilmi itse teoksesta? 

Esityskopio

Esityskopioita tarvitaan erilaisiin tarpeisiin ja konteksteihin: festivaaleille, gallerioihin, tapahtumiin, verkkoon ja promotointitarkoituksiin. Esityskontekstiin optimoitu esityskopio mahdollistaa sujuvan ja laadukkaan esityksen. Muista tarkistaa esityskopiot ja tekstitykset ennen AV-arkkiin toimittamista. 

Festivaalit pyytävät AV-arkista ensisijaisesti DCP-kopioita, prores422 ja/tai h264-tiedostoja.

DCP ei ole kaikissa tapauksissa välttämätön. Festivaaliesityksiä varten teoksessa on suotavaa olla alku- ja lopputekstit ja englanninkielinen tekstitys sekä tekstittämätön versio SRT-tekstitystiedoston kera. Esityskopioiden lisäksi teoksesta tarvitaan aikakoodillinen dialogilista.

Teoksesta voi olla näyttelytarkoituksiin myös versio ilman alku- ja lopputekstitystä. 

Otamme AV-arkkiin mielellään vastaan nämä esityskopiot ja materiaalit: 

 • DCP 
 • Prores422 ja/tai h264-tiedostot englanninkielisellä tekstityksellä
 • Prores422  ja/tai h264-tiedostot ilman tekstitystä 
 • Englanninkielinen ja alkuperäiskielinen SRT-tekstitystiedosto. Suomenkieliseen teokseen myös suomenkielinen tekstitys on olennainen saavutettavuuden vuoksi. AV-arkin vekkopalvelussa julkaistaan teokset closed captions -tekstitettynä alkuperäiskielellä ja englanniksi, aina kun mahdollista.
 • Dialogilista
 • Traileri tai katkelma teoksesta
Still-kuvat

Teoksesta tarvitaan teoskuvia, joiden avulla teosta markkinoidaan ensin AV-arkin sivuilla ja viestinnässä ja sen jälkeen niiden tapahtumien ja näyttelyiden yhteydessä, joihin teos päätyy esille. Still-kuvien on syytä olla mahdollisimman hyvälaatuisia eli korkearesoluutioisia. Resoluution tulisi olla vähintään 300 dpi. Teoskuvia on suotavaa olla 3-5 erilaista ja ne kannattaa valita huolella: Houkuttelevatko kuvat katsomaan teoksen, herättävätkö ne uteliaisuuden? Antavatko valitut kuvat oikean käsityksen siitä, millainen teos on ja miltä se näyttää?