Taiteilijoille

AV-arkin päätehtävä on promotoida suomalaista mediataidetta. Tässä tehtävässään AV-arkki palvelee taiteilijoita monin keinoin.

Osana AV-arkin arkistoa taiteilija saa muun muassa:

– Oman taiteilijasivun AV-arkin verkkopalveluun.
– Mahdollisuuden tarjota teoksia AV-arkin arkistoon.
– AV-arkki toimittaa arkistoon saapuvat yksikanavaiset teokset pitkäaikaisarkistoitavaksi KAVIin arkistointiyhteistyön puitteissa.
– AV-arkki promotoi arkistonsa teoksia kuraattoreille, tutkijoille, museoille ja taidekasvattajille.
– AV-arkki ylläpitää deadline-kalenteria, jossa on mediataiteen kannalta tärkeiden festivaalien aikataulut.
– AV-arkki tarjoaa edullisia edit-palveluita ja apua esityskopioiden välittämiseen.
– AV-arkki tarjoaa neuvontaa ja koulutusta mm. mediataiteen myymiseen, tuottamiseen, jakeluun ja esittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

AV-arkin arkistosta vuokrataan teoksia myös suoraan eri tapahtumien, festivaalien ja näyttelyiden tarpeisiin. 60% kerätyistä esityskorvauksista maksetaan taiteilijoille rojalteina.

Taiteilijan kannattaa ohjata esityskopiopyynnöt ja teoskyselyt AV-arkkiin, joilloin hoidamme taiteilijan puolesta:
– esityskopioiden teknisen toteutuksen ja perille toimittamisen
– esityskorvauksesta neuvottelemisen  ja laskuttamisen (tämänkaltaiset pyynnöt on tehtävä riittävän ajoissa, jotta toimitus AV-arkin kautta on mahdollista.).

AV-arkki edistää mediataiteen asemaa yhdessä muiden muiden mediataidealan organisaatioiden kanssa sekä omien kehittämishankkeidensa kautta.