AV-arkki

AV-arkki on suomalaisen mediataiteen levityskeskus, jonka toiminta käynnistyi 1989. Taiteilijoiden perustaman levityskeskuksen jäseninä on yli 200 suomalaista tai suomessa asuvaa mediataiteilijaa. Toiminnan tarkoitus on levittää ja edistää suomalaista mediataidetta ja -kulttuuria yleisesti.

Kulttuurivientiorganisaationa AV-arkki levittää suomalaista mediataidetta niin kansainvälisesti kuin kotimaisestikin. Festivaalien, museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien lisäksi AV-arkki levittää mediataidetta kotimaassa myös mediakasvatus- ja opetustarkoituksiin.

AV-arkki tarjoaa tapahtumiin yksittäisten taiteilijoiden teoksia sekä kuratoituja kokonaisuuksia. AV-arkki toimii myös asiantuntijoina yhteistyöprojekteissa.

AV-arkki järjestää suomalaisen ja kansainvälisen mediataiteen näyttelyitä ja näytöksiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. AV-arkin levitysarkisto on avoinna kuraattoreille, tutkijoille, opettajille, kriitikoille ja taiteilijoille – kaikille mediataiteesta kiinnostuneille.

AV-arkki tarjoaa teoksia ja teoskokonaisuuksia vuosittain satojen eri puolilla maailmaa järjestettävien tapahtumien ohjelmistoon. Yhdistyksen laaja-alainen levitystoiminta mahdollistaa uusien teosten ja tekijöiden esiinnousun kansainvälisellä festivaali- ja taidekentällä. Suomalaisen mediataiteen koko kehityskaaren kattava levitysarkisto mahdollistaa myös vanhempiin suomalaisiin mediataideteoksiin tutustumisen ja palvelee erityisesti tutkijoiden tarpeita.

AV-arkki on jäsenmäärältään ja toimintansa laajuudelta suurin kotimainen ja valtakunnallinen mediataidealan järjestö. AV-arkki tukee taiteilijoita myös tarjoamalla välineitä ja neuvoja taiteilijoiden omaan promootiotyöhön.

AV-arkin hankkeissa painotetaan kulttuurivientiä, kansainvälisen jakelun kehittämistä, media- ja taidekasvatusta, taiteilijoiden työllistymistä heidän omaa tuottajaosaamistaan vahvistamalla ja taiteenalan pitkäaikaisarkistoinnin ratkaisemista kestävällä tavalla. AV-arkki suunnittelee hankkeet yhdistyksen jatkuvaa toimintaa tukeviksi sekä jakelua pitkäjänteisesti kehittäviksi. Lue lisää hankkeita koskevasta uutisarkistosta: hankkeet / projects

AV-arkki on vuodesta 1989 saakka tehnyt uraauurtavaa työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä. AV-arkin toiminta on myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen ja taiteilijoiden kansainväliseen menestykseen. Toiminta on ainutlaatuista sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa.

AV-arkin toimintaa tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, AVEK ja Helsingin kaupunki. Edellisten lisäksi projekti- ja hankeavustuksia viime vuosina ovat myöntäneet muun muassa Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö, Svenska Kulturfonden sekä Frame Contemporary Art Finland.

AV-arkki kiittää lämpimästi kaikkia toimintansa tukijoita ja yhteistyökumppaneita!

 

 

av-arkki_toiminnan-mallinnus-2016