Heidi Tikka

Syntynyt: 1959

http://heiditikka.com/

Heidi Tikka on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hänen teoksensa ovat konteksti- ja paikkasidonnaisia installaatioita ja niihin kuuluu usein osallistavia prosesseja. Teosten tarkastelun kohteena ovat erilaiset ihmisten ja informaatiojärjestelmien rajapinnat ja ne asettavat usein katsojansa performatiiviseen ja ruumiilliseen suhteeseen osaksi installaatioteosta. Taiteellisessa tutkimuksessaan Heidi Tikka tarkastelee sitä, millaisia ontologisia kysymyksiä nousee esiin silloin kun vuorovaikutteisia mediataideteoksia kuvataan teknisinä systeemeinä ja heterogeenisina tuotantoverkostoina. Hän toimii kirjoittajana ja luennoitsijana ja suorittaa tohtorin tutkintoa Median laitoksella, Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Tikka valmistui Chicagon Taideinstituutista MFA-tutkinnolla v. 1992.

Pressikuvat

3 teosta