AV-arkin 2017 toimintakertomus luettavissa verkossa

AV-arkin 2017 toimintakertomus luettavissa verkossa

Lataa AV-arkin 2017 toimintakertomus tästä linkistä.

Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2017

AV-arkin hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana useamman kerran pohtimaan yhdistykselle uutta strategiaa.

Edellinen strategiamme kaudelle 2013–2022 kaipasi päivitystä, koska olimme saavuttaneet merkittävimmän tavoitteen, mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin järjestymisen, ennen strategiakauden puoliväliä.

Tapasimme monia asiantuntijoita, keräsimme kokemuksia ja kentän kehittämistarpeita niin taiteilijoilta kuin yhteistyökumppaneilta. Näissä keskusteluissa pohdittiin paljon taiteilijan työssä tapahtuvia muutoksia. Taiteilijan työnkuva on tulevaisuudessa erilainen, kuin mitä se nyt on. Monialaisuus lisääntyy ja ansaintamallit fragmentoituvat. Onko tulevaisuudessa mahdollista tai edes olennaista yrittää määrittää, kuka on ammattitaiteilija? Millä tavalla järjestön tulisi linjata jäsenyyden suhde tarjolla oleviin palveluihin ja toimialan yleiseen edistämiseen?

Monet taiteilijat kaipaavat lisää mahdollisuuksia kohdata kollegoja ja käydä keskusteluja. Verkostoitumiselle, vertaisoppimiselle, yhteisöllisyyden lisäämiselle ja täsmäkoulutuksille on selvä tarve kentällä.

Yhä useampi mediataiteilija on perustanut oman tuotantoyhtiön tai harkitsee yrittäjäksi ryhtymistä. Taiteilijoiden yritystoimintaan toivottiin lisää tukea ja verkostoitumisen mahdollisuuksia. Mediakasvatus, laaja yleisötyö ja taiteilijoiden yhteiskuntavastuu nähtiin myös hyvin tärkeinä asioina.

Mediataiteen ja elokuvan rajapinnasta keskusteltiin paljon. AV-arkin hallitus näkee, että meillä on yksi, rikas audiovisuaalinen kulttuuri, johon kuuluu niin mediataide kuin elokuvakin.

Siiloja tulisi murtaa koulutuksessa, tuotantokulttuurissa ja rahoituksessa. Strategiaprosessin aikana keskusteltiin myös siitä, miten edistää levityksen kannalta haastavia mediataiteen muotoja sekä tarpeesta pysyä ajan tasalla uusien jakelualustojen, esityspaikkojen ja viestintäkanavien suhteen.

Keskustelujen ja kartoitusten tuloksena koostimme AV-arkin strategian vuosille 2018–2022. Dokumentti on nyt ladattavissa yhdistyksen verkkopalvelussa.

www.av-arkki.fi/strategia

Levitys- ja promootiotyö, kansainvälisyyden edistäminen sekä arkistointi jatkuvat AV-arkissa edelleen. Tavoitteenamme on kasvattaa yhdistyksen resursseja, jotta voimme toteuttaa viestintää, koulutuksia, vertaisoppimista ja verkostoitumista entistä enemmän ja tuoda lisää osaamista kentälle.

Tähän liittyen AV-arkki myös muuttaa alaotsikon, jolla kuvaamme itseämme. Aikaisemmin AV-arkki oli suomalaisen mediataiteen levityskeskus. Uuden strategian ja uusien tavoitteiden myötä AV-arkki on suomalaisen mediataiteen keskus.

Helsingissä 15.4.2018

Hanna Maria Anttila
AV-arkin toiminnanjohtaja

Copyright © 2019 AV-Arkki