AV-arkin toimintakertomus 2016 on julkaistu verkossa

AV-arkin toimintakertomus 2016 on julkaistu verkossa

15.06.2017

Lataa AV-arkin 2016 toimintakertomus tästä linkistä pdf-muodossa.

Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2016

AV-arkin vuosi 2016 sisälsi useita onnistumisen pirskahduksia, yhden ison tavoitteen saavuttamisen, muutoksia toimintatavoissa ja paljon tiukkaa duunia.

KANSAINVÄLISYYSPUHE ON VANHANAIKAISTA

Sain osallistua vuoden 2016 alussa julkaistun Framen Cuporelta tilaaman Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin -selvityksen ohjausryhmän työskentelyyn. Oli ilo huomata, että kansainvälisyyspuhe on monen taiteilijan mielestä vanhanaikaista, koska kansainvälisyys on heidän toimintansa perusoletus, aina läsnä samalla tavalla kuin internet. Mediataiteen jakelussa verkko onkin tärkein tiedon ja teosten jakelukanava hyvien henkilökohtaisten suhteiden lisäksi. AV-arkki osasi noin 15 vuotta sitten ennakoida digitaalisen jakelun, tiedonkeruun ja arkistoinnin tulevan merkityksen. Nämä toimenpiteet tuottavat nyt tulosta: vuonna 2016 AV-arkin kautta suomalaista mediataidetta esitettiin yhteensä 39 eri maassa.

Yhteistyön määrä kentällä kasvaa myös kulttuuriviennin saralla. Uusien toimintamallien löytäminen kumppanien kanssa vaatii usein ylimääräistä työtä, epämukavuusalueelle menemistä ja lisärahoitusta. Olemme olleet onnekkaita: vuonna 2016 rakensimme pohjoismaista yhteistyöverkostoa sisarorganisaatioidemme kanssa, päämääränä tiedon jakaminen ja luottamuksen kasvattaminen. HIAPin ja Framen kanssa taas vahvistimme suomalaisten taideammattilaisten verkostoja Japanissa ja Koreassa.

AV-arkin missiossa kansainvälisyys ei ole erillisprojekti vaan se nivoutuu esimerkiksi arkistointiin ja kotimaan yleisötyöhön saumattomasti. Taiteilijoiden kansainvälistymisen lisäksi arkistomme tukee suomalaisia opettajia ja koululaisia media- ja taidekasvatustyössä: www.mediataidekasvattaa.fi -palvelumme käyttäjämäärät ovat kolminkertaistuneet viime vuosina.

ILMAN HISTORIAA EI OLE TULEVAISUUTTA

Vuonna 2016 saavutimme yhden AV-arkin toiminnalle vuonna 1989 asetetuista päätavoitteista: AV-arkki ja Kansallinen audiovisuaalinen arkisto KAVI käynnistivät arkistointiyhteistyön Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toteutetun Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistointihankkeen tuloksena. Otanta suomalaista mediataidetta talletetaan vuodesta 2016 eteenpäin kansalliseen muistiorganisaatioon. AV-arkin ja KAVIn tiedonkeräämisen tapojen yhteensaattaminen vaati ponnistuksia ja lisäresursseja molemmilta organisaatioilta. Kiitän KAVIa lämpimästi yhteisten toimintamallien rakentamisesta ja pragmaattisesta palautteesta AV-arkin arkistointiprosessien suhteen. AV-arkin henkilökunnalle kuuluu myös suuri kiitos! Yli 2000 teosta koskevat kuvailevat tekstit kustannustoimitettiin vuoden 2016 aikana, kaikki tekniset tiedot tarkistettiin KAVIn toiveiden mukaisiksi, ja puuttuvat tiedostot paikallistettiin yhteistyössä taiteilijoiden kanssa. AV-arkin omaa arkistointiprosessia täsmennettiin merkittävästi: vuodesta 2016 eteenpäin muun muassa kannustamme taiteilijoita asiasanoittamaan oman tuotantonsa löydettävyyden parantamiseksi. Kaikki arkistointiin liittyvät toimenpiteet heijastuvat myös verkkopalvelussamme lisääntyvänä ja parempilaatuisena tietona. Arkistoinnin kehittäminen tukee myös kansainvälistä jakelua merkittävästi. Pyrimme rakentamaan toimintamme niin että se tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa taiteilijoille ja kaikille yhteistyökumppaneillemme.

Monenlaiset organisaatiot painottavat brändin rakentamisessa omaa tarinaansa. Mediataide on viime vuosina siirtynyt nykytaiteen keskiöön. Yhden keskeisimmän ilmaisumuotomme kirjosta talletetaan vuodesta 2016 eteenpäin edustava otanta myös tulevaisuuden tutkijoiden iloksi. On elintärkeää huolehtia siitä, että taiteenalamme tulee osaksi audiovisuaalisen kulttuurimme virallista historiankirjoitusta. Meidän on aika rakentaa omaa tarinaamme, joka on hyvin monimuotoinen.

PITKÄJÄNTEINEN PROMOOTIOTYÖ VAATII PITKÄJÄNTEISTÄ TUKEA

AV-arkin toiminnalle leimallista on, että osa työmme vaikutuksista ja tuloksista saattaa tulla vastaan yllätyksenä ja vasta muutaman vuoden kuluttua. Aina välillä kuulemme iloisia uutisia: yksi taiteilija on saanut kansainvälisen galleristin hanketyömme tuloksena; toinen sai teoksensa myytyä museon kokoelmiin taiteilijan kannalta paremmilla ehdoilla sopimusneuvonnan jälkeen; kolmas oli innoissaan saatuaan festivaalijakelun myötä näyttelykutsun dark webissä tapahtuvaan verkkotaidetapahtumaan; kuraattori kokee ahaa-elämyksen ymmärtäessään verkkopalvelumme perusteella, että suomalaisella mediataiteella ei ole vallitsevaa tyylisuuntaa vaan todellinen trendi on monimuotoisuus.

Sosiaalinen media asettaa paineita nopeille ja helposti todennettaville tuloksille. Tuki- ja välittäjäorganisaation toiminnan tuloksia on kuitenkin usein vaikea verrata edellisiin vuosiin tai mitata samoilla asteikoilla kuin vaikka gallerian toimintaa. Pitkäjänteinen taiteilijoiden tukeminen vaatii pitkäjänteisiä, vahvoja yhteistyökumppanuuksia. Kiitämme toimintaamme tukeneita tahoja lämpimästi. Toivomme tuen ja yhteistyön jatkuvan myös tulevina vuosina.

Hanna Maria Anttila
AV-arkin toiminnanjohtaja

Copyright © 2019 AV-Arkki