Sini Pelkin näyttely Sheet No4 HAMissa

Sini Pelkin näyttely Sheet No4 HAMissa

Sini Pelkin yksityisnäyttely Sheet No4 on esillä HAM-galleriassa 18.1.–25.2.2018.

Kokeellinen liikkuvan kuvan teos Sheet No4 (2018) rakentaa ja purkaa kuvaa ja sen rajoja toiston sekä uudelleen tulkinnan kautta.

Näyttelyn nimi viittaa valokuvan pinnakkaiseen (engl. contact sheet), analogisesti tai digitaalisesti toteutettuun luonnoskuvaan. Analogisesti tehtynä pinnakkainen sisältää kaikki filminegatiivin ruudut ja sitä käytetään valintojen ja merkintöjen tekemiseen.

Yhtenä teoksen lähtökohtana on vuoropuhelu Pelkin ja eri taiteilijoiden välillä, vuorovaikutus sekä tulkinnan monimuotoisuus. Sisältöjä teokseen ovat tuottaneet monialaisesti työskentelevät taiteilijat Emma Hammarén, Johan Jonason, Magnús Logi Kristinsson ja Keiko Yamamoto sekä elokuvaaja Pietari Peltola ja äänisuunnittelija Anne Tolkkinen.

Sini Pelkki asuu ja työskentelee Helsingissä. Pelkki on valmistunut kuvataiteen kandidaatiksi Lontoon Chelsea College of Art and Designista 2002 sekä kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2008. Pelkki työskentelee pääasiassa valokuvan, filmin ja videon parissa. Häntä kiinnostaa katseen ja näkemisen subjektiivisuus. Pelkin teoksissa maisemat, hahmot ja objektit muuntuvat moniselitteisiksi kertomuksiksi. Hänen teoksiaan on nähty näyttelyissä, festivaaleilla ja tapahtumissa Suomessa ja kansainvälisesti.


Sini Pelkki: Sheet No4, HAM-galleria, 18.1.–25.2.2018

Lisätietoja: HAM

Copyright © 2019 AV-Arkki