Simo Saarikosken Abandoned Land II ja Rita Jokirannan In the Minds of Others Galleria Huudossa 18.11. asti

Simo Saarikosken Abandoned Land II ja Rita Jokirannan In the Minds of Others Galleria Huudossa 18.11. asti

Simo Saarikosken Abandoned Land II (2018) ja Rita Jokirannan In the Minds of Others (2018) ovat esillä Galleria Huudossa 26.10.–18.11.2018.

Abandoned Land II on kokeellinen, dokumentaarinen ja runollinen videoteos kadonneesta Suomesta ja samalla sen tulevaisuudesta. Teos dokumentoi Suomen reuna-alueiksi ja ilmiöiksi nykypäivän perspektiivissä jääneet hylätyt ympäristöt ja unohtuneet elämäntavat. Suomi toimii teoksessa metaforana koko Euroopan yhteiskunnalliselle muutokselle aina toisen maailmansodan päättymisestä tähän päivään saakka. Hylätty maailma on teoksessa ikkuna tulevaisuuteen, josta heijastuu se minkä saatamme myös jatkossa kokea hylkäämisen arvoiseksi.

Teos on kuvattu eri puolilla Suomea vuosina 2015–2018 ja se on jatko-osa lyhytelokuvalle Abandoned Land, jota on esitetty toistaiseksi 18:sta eri elokuva- ja videotaiteen festivaalilla ympäri maailman, viimeksi syyskuussa Rakkautta & Anarkiaa festivaalilla Helsingissä, ja vielä marraskuussa Aesthetica Short Film Festivalilla Yorkissa, Englannissa. Elokuva myös palkittiin Pariisissa lokakuussa 2017 (Festival International Signes De Nuit (Signs of The Night) / The Sign Award).

Abandoned Land II –teosta ovat tukeneet AVEK ja VISEK.

Simo Saarikoski on Helsingissä asuva monialainen kuvataiteilija, joka työskentelee videon, performanssin ja akvarellimaalauksen keinoin. Teoksissaan hän tutkii aikamme ilmiöitä sekä ihmisen psyykettä ja vaikutusta omaan ympäristöönsä. Itsenäisen työskentelyn lisäksi hän kuuluu myös Messiaaninen Visuaalisen Etiikan Tutkimuskeskus –ryhmään ja on osa Porissa vaikuttavaa T.E.H.D.A.S. -kollektiivia. Saarikosken teoksia on ollut eri muodoissaan esillä yli 20 eri maassa.

Rita Jokirannan uusi teos In the Minds of Others (2018) on monikanavainen videoinstallaatio, joka käsittelee todellisuuden tulkintaa kuvassa sekä ajan ja tapahtumien epäjohdonmukaisuutta. Siinä voidaan myös nähdä pohdintoja identiteetistä, haavoittuvuudesta, katoavuudesta ja katoamisesta.

Rita Jokiranta: In the Minds of Others (2018)

Rita Jokiranta: In the Minds of Others (2018)

Palapelimäinen teos heijastaa ajatusta siitä, että todellisuudessa kaikki tapahtuu rinnakkaisesti, sattumanvaraisesti ja kerroksellisesti, jopa ilman mitään yhteyttä toisiinsa. Kuvat ovat nopeita reflektioita ja hetkellisiä havaintoja maailmasta, jossa matkaamme.

Teos perustuu enimmäkseen materiaaliin, joka on kuvattu New Yorkissa ja Pariisissa 2017–2018. Se on itsenäinen sisarteos Galleria Huudossa 2017 esitetylle viisikanavaiselle videoinstallaatiolle Life as It Flees (2017).

Rita Jokiranta on mediataiteilija, joka tekee lähinnä suuria monikanavaisia liikkuvaan kuvaan perustuvia installaatioita, mutta hänen taiteelliseen työskentelyynsä kuuluu myös video-, valokuva-, valo- ja ääniteoksia. Hänen teoksiaan on esitetty yksityis- ja ryhmänäyttelyissä, screeningtapahtumissa ja filmifestivaaleilla Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa.


Simo Saarikoski: Abandoned Land II & Rita Jokiranta: In the Minds of Others Galleria Huudossa 26.10.–18.11.2018

Lisätietoa: Galleria Huuto

Copyright © 2019 AV-Arkki