AVEK vahvistaa mediataiteen tuotantokulttuuria uudella Mediarata-tuella

AVEK vahvistaa mediataiteen tuotantokulttuuria uudella Mediarata-tuella

AVEK jakaa uudenlaista tukea mediataiteelle. Mediarata-tuki vahvistaa mediataiteen tuotantokulttuuria Suomessa.

Uuden tuen tavoitteena on parantaa mediataiteen tuottajien ja tuotantoyhtiöiden toimintaedellytyksiä. Mediaradalla halutaan myös nostaa suomalaisen mediataiteen asemaa ja edistää kansainvälisiä yhteistuotantoja.

Mediarata-avustusta voidaan myöntää hankkeille, joissa kehitetään ja tuotetaan uusia mediataideteoksia sekä parannetaan tuotantostrategiaa tai -palveluita. Hankkeessa tulee olla valmisteilla 2–5 mediataideteosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt AVEKin Mediaradalle 200 000 euron erityismäärärahan.

AVEK jakaa Mediarata-tuen mediataidetta tuottaville audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiöille tai muille Suomeen rekisteröidyille yhteisöille, jotka pyrkivät uusien mediataideteosten jatkuvaan ammattimaiseen tuotantoon.

Mediarata-hakemukseen tarvitaan hankesuunnitelma, teoskuvaukset, tekijäesittelyt ja työnäytteet sekä hakijayhteisön ajantasaiset asiakirjat.

Hakemukset arvioi asiantuntijaraati, joka huomioi mm. hankkeen tavoitteita, sisällöllistä, toiminnallista ja ammatillista laatua sekä jatkuvuutta.

Aikataulu:

Hakuaika alkaa 10.10.2017

Hakuaika päättyy 20.11.2017

Päätökset julkistetaan 10.1.2018

Lisätiedot:

Tuuli Penttinen-Lampisuo, mediataiteen tuotantoneuvoja

044 790 0343, puhelinaika perjantaisin kello 11 – 13

tuuli.penttinen-lampisuo@avek.kopiosto.fi

Copyright © 2019 AV-Arkki