Marjatta Ojan tohtorin tutkinnon opin- ja taidonnäyte on ensimmäinen kuvataiteen puolella tehty liikkuvan kuvan väitös Suomessa

AV-arkin jäsentaiteilija Marjatta Ojan tohtorin tutkinnon opin- ja taidonnäyte on julkaistu. Kyseessä on ensimmäinen kuvataiteen puolella tehty liikkuvan kuvan väitös. Julkaisu on saatavilla Kuvataidekatemiasta sekä suomeksi että englanniksi.

Lisätietoja ja tilaukset: julkaisut@kuva.fi
puh. 09 680 33 234, gsm/ 045 657 8656

AV-arkki onnittelee Marjattaa lämpimästi tästä hienosta saavutuksesta!


Marjatta Oja: Kolmiulotteinen projisointi – tilanneveistos tekijän ja katsojan välissä ( 2011).

Ojan taiteessa käsitellään liikkuvan kuvan, telineiden, peilien ja muiden projisointiin sopivien materiaalien avulla kuvan hajoamista osiin (näyttely)tilassa ja siten syntyvää uudenlaista katsojan/kokijan tilannetta. Oja kartoittaa tutkimuksessaan liikkuvan kuvan rajoja tilassa. Häntä kiinnostaa myös tekemisen prosessi kokonaisvaltaisesti taiteilijan työhuoneelta lähtien. Ojan päämääränä on rakentaa tutkimuksellinen ”monitilanteinen” prosessi, jossa katsoja ei eläydy ainoastaan valmiiseen teokseen vaan myös mahdollisiin mielentiloihin, joita taiteilijalla on ollut teosta työstäessään.

Ojan työ problematisoi ajankohtaista kysymystä taiteilijan ja katsojan välisestä suhteesta: Voivatko liikkuvan kuvan esityksen uudenlaiset välitilat muuttaa taiteilijan roolia, siten että dialogi olisi mahdollinen ei vain teoksen vaan myös taiteilijan kanssa?


Tiivistelmä
Kuvataiteen tohtorin tutkinnon opin- ja taidonnäyte.
Kuvataideakatemia, Tohtorikoulutusohjelma.

Tekijä: Marjatta Oja
Opin- ja taidonnäytteen nimi: Three-Dimensional Projection –
Situation Sculpture between the Artist and the Viewer
Ohjaajat: Professori, FT Riikka Stewen ja professori, KuT Jan Kaila
Tarkastajat: Maeve Connolly, PhD ja Associate Professor Philip Hoffman
Julkinen tarkastustilaisuus 29.10.2011 klo 13.00, Kuvataideakatemian auditorio

Tutkintoon sisältyvät teokset: Keskusteluja 2004, Läpinäkyvä 2006, Objekti 2007 ja Kädet 2009.

Tutkimukseen sisältyvät projektit ja näyttelyt: Projekti Studio Mezzo 2004, Mäntän kuvataideviikot 2006, Projekti Studiogalleria 2007–2008 ja yksityisnäyttely Galleria Sculptorissa 2009–2010.

Julkaisu: Three-Dimensional Projection – Situation Sculpture between the Artist and the Viewer, Kuvataideakatemia, Helsinki, 2011. Kolmiulotteinen projisointi – tilanneveistos tekijän ja katsojan välissä, Kuvataideakatemia, Helsinki, 2011.

Kolmiulotteinen projisointi – tilanneveistos tekijän ja katsojan välissä

Marjatta Ojan kuvataiteen tohtorin tutkinnon opin- ja taidonnäyte koostuu teoksista ja teksteistä, jotka ovat syntyneet joko erillisinä tai rinnakkain siten että teoreettiset pohdinnat ovat jatkaneet teoksista alkanutta ajattelua tai päinvastoin. Opinnäytteessä tarkastellaan myös teosten ja tekstin suhdetta transferenssina, tunteen siirtona.

Tutkimuksen keskeisimmät teokset – Keskusteluja, Läpinäkyvä, Objekti ja Kädet – ovat olleet esillä yksityisnäyttelyissä ja erilaissa projekteissa sekä ryhmänäyttelyissä. Tutkimukseen sisältyy lisäksi pienimuotoisempia teoksia Läpinäkymä, Tilanne sekä No-Person-in-the-Image -kuvasarja. Näiden merkitys korostui erityisesti kirjoitustyön loppuvaiheessa.

Marjatta Ojan taiteessa käsitellään liikkuvan kuvan, telineiden, peilien ja muiden projisointiin sopivien materiaalien avulla kuvan hajoamista osiin (näyttely)tilassa ja siten syntyvää uudenlaista katsojan/kokijan tilannetta. Oja kartoittaa tutkimuksessaan liikkuvan kuvan rajoja tilassa. Häntä kiinnostaa myös tekemisen prosessi kokonaisvaltaisesti taiteilijan työhuoneelta lähtien. Ojan päämääränä on rakentaa tutkimuksellinen ”monitilanteinen” prosessi, jossa katsoja ei eläydy ainoastaan valmiiseen teokseen vaan myös mahdollisiin mielentiloihin, joita taiteilijalla on ollut teosta työstäessään.

Marjatta Ojan opinnäytteeseen sisältyy laaja tutkimuksellinen julkaisu Three-Dimensional Projection – Situation Sculptor between the Artist and the Viewer. Aluksi siinä keskitytään tekijän omien ja toisten taiteilijoiden teosten väliseen suhteeseen. Sitten tarkastellaan Ojan tutkimuksen kannalta keskeisiä nykytaiteilijoita sekä varhaista elokuvaa ja sen vaikutusta heihin. Oja esittelee myös yhdysvaltalaisen Peter Campusin 1970-luvun installaatioita, joiden ”psykologinen tila” muistuttaa Ojan Läpinäkyvä-teoksen tilallisuutta – ulottuvuutta, jota Oja kutsuu pohdintapaikaksi. Se mahdollistaa taiteilijan mukaan oivallusten tekemisen sekä itsestä että toisesta.

Julkaisun lopussa ovat Ojan teosten kuvakooste sekä päätelmät, joissa hän reflektoi taiteellisen tutkimuksensa metodologiaa ja opinnäytteensä keskeisiä tavoitteita ja tuloksia.

Copyright © 2017 AV-Arkki