AV-arkin kevätkokous 2018

AV-arkin kevätkokous 2018

27.03.2018

 Kutsu AV-arkki ry:n jäsenille,

Tervetuloa AV-arkki ry:n kevätkokoukseen!
Paikka: AV-arkin toimisto, Tallbeginkatu 1/76, 00180 Helsinki
Kaapelitehdas, C-rappu, 4-kerros
Aika:Torstai 12.4.2018 klo 17.00

Kokouksessa käsiteltävät AV-arkki ry:n sääntöjen mukaiset asiat:

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille

7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu sekä kannattajajäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

10. Muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat
– Yhdistyksen 2018-2022 strategian hyväksyminen

Copyright © 2019 AV-Arkki