Henna-Riikka Halosen yksityisnäyttely "Relating that which was, Towards what will be" @ Galleria Huuto, JÄTKÄSAARI 2, 15.02-03.03.2013

Henna-HJäsentaitelija: Henna-Riikka Halonen
Tapahtuman Nimi:  Relating that which was, Towards what will be (yksityisnäyttely, Helsinki)

Tapahtuma-aika: 15.02-03.03.2013

Tapahtumapaikka: Galleria Huuto, JÄTKÄSAARI 2

Henna-Riikka Halosen moniosainen videoinstallaatio on esillä Galleria Huudossa 16.02-03.03.2013. Näyttelyn videoteokset ovat syntyneet eri aikoina Suomessa ja ulkomailla ja liittyvät kaupunkien ja paikkojen uudistussuunnitelmiin ja tulevaisuuden näkymiin. Halonen pyrkii myös reagoimaan paikkasidonnaisesti Huudon Jätkäsaaren galleriatilaan ja sen ympäristöön, ottamalla erityisesti huomioon Jätkäsaaren uudistussuunnitelmat, asukkaat ja mahdolliset ohikulkijat.

Halonen on kiinnostunut suhteestamme rakennettuun ympäristöön ja lähestyy yleensä kohteita, jotka ovat jollakin tavalla pingottuneena menneen ja tulevan välimaastoon ja parhaillaan muutostilassa. Hän on erityisesti kiinnostunut taiteilijan rooleista osana yhteiskuntaa, yhteisöjä ja taloutta. Nämä roolit eivät ole ongelmattomia vaan vaativat lähempää tarkastelua. Näyttelyn teokset pyrkivät tuomaan esiin tulevaisuuden spekulatiivista olemusta ja sitä roolia mitä taiteilijat siinä esittävät.

Teokset pureutuvat jokapäiväiseen toimintaan ja marginaalisiin asemiin mahdollisina laajempien yhteiskunnallisten rakenteiden vastustamisen paikkoina. Ne pyrkivät myös paljastamaan kitkaa joka liittyy yhteisöjen tulevaisuuteen, tarkastellen sitä yleensä jo olemassa olevien futurististen visioiden ja arkkitehtuurin kautta. Keskustelut paikkojen tulevaisuudesta ja muutosten vaikutuksista ihmisiin muodostavat näyttelyn keskiön.

Henna-Riikka Halonen valmistui Taiteen Maisteriksi Goldsmiths Collegesta, Lontoosta vuonna 2006 ja suorittaa parhaillaan Taiteen Tohtorintutkintoa Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä sekä festivaaleilla ympäri maailmaa.

www.hennariikkahalonen.me.uk

Copyright © 2018 AV-Arkki