Asiasanat uutena ominaisuutena AV-arkin verkkopalvelussa

Asiasanat uutena ominaisuutena AV-arkin verkkopalvelussa

AV-arkissa kuluvan vuoden aikana toteutetun tietokantojen ja verkkopalvelun kehittämistyön tuloksena arkistostamme löytyviä teoksia on nyt mahdollista asiasanoittaa. Käytämme tässä työkaluna yleistä suomalaista asiasanastoa.

Asiasanat asettavat teoksen kontekstiin ja kertovat sisällöstä enemmän kuin pelkkä synopsis. Asiasanoittaminen parantaa hakukoneiden osumatuloksia ja rakentaa linkkejä arkistosta löytyvien teosten välille.

AV-arkin jäsentaiteilijat voivat toimittaa meille YSA – Yleinen suomalainen asiasanasto -palvelusta löytyvät, omiin teoksiinsa parhaiten sopivat asiasanat sähköpostitse (teostiedot@av-arkki.fi). Lisäämme toimitetun tiedon teostietokantaan ja verkkopalvelun levitysarkistoon.

Teosten promotointi ja arkistointi kulkevat AV-arkin toiminnassa käsi kädessä. Koko AV-arkin tietokantarakenne muutettiin 2010-luvun alussa palvelinpohjaiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien hankeavustusten turvin. Kehitystyö toteutettiin yhteistyössä Gruppo Softwaren kanssa. Vuonna 2017 toteutetusta verkkopalvelun kehittämistyöstä vastaa viestintätoimisto Kairo.


AV-arkilla on yhdistyksen toiminnan yksilöllisiä tarpeita vastaava kontaktirekisteri, teostietokanta ja tilastointisovellus, joiden avulla hallinnoimme asiakastietoja, levitysprosessia, esityskorvauksien laskutusta, sopimuksia, rojaltien maksatuksia, teostietojen julkaisemista verkkopalvelussa sekä sähköistä viestintää. Tietokantojen kehitystyö on ollut välttämätöntä, koska markkinoilla ei ole valmiita tietokantasovelluksia, jotka vastaisivat AV-arkin tarpeita. AV-arkin yhteistyö Gruppon kanssa hyödyttää myös koko visuaalisen taiteen toimialaa. Muutkin toimijat ovat ottaneet käyttöön AV-arkin ja Gruppon kehittämän rojaltimaksatusjärjestelmän ja tilastointisovelluksen.

Copyright © 2018 AV-Arkki