AV-arkin arkistoinnin ja jakelun jäsenpalvelut uudistuvat

AV-arkin arkistoinnin ja jakelun jäsenpalvelut uudistuvat

AV-arkin arkistoinnin ja jakelun jäsenpalvelut uudistuvat

Jäsenmäärän kasvaessa AV-arkin arkistoon ottamisen prosesseja kehitetään. AV-arkissa aloittaa arkistointityöryhmä, joka valitsee vuosittain arkistoon ja verkkopalveluun lisättävät uudet teokset. AV-arkki pystyy nykyisillä henkilöstöresursseilla vastaanottamaan vuodessa noin 100 uutta teosta.

Keväällä 2018 arkistointityöryhmään kuuluvat:
Hanna Maria Anttila, AV-arkin toiminnanjohtaja
Tytti Rantanen tai Vesa Puhakka, AV-arkin henkilökunnan edustajana
Azar Sayiar ja Jonna Kina, AV-arkin hallituksen edustajat

Arkistointityöryhmä kokoontuu kerran kuussa.

AV-arkin arkisto

Arkistomme on suomalaisen mediataiteen tietopankki, jota kotimaiset ja kansainväliset taideammattilaiset käyttävät työssään aktiivisesti. Tarjoamalla teostaan AV-arkin arkistoon jäsentaiteilija täydentää omalta osaltaan suomalaisen mediataiteen kokonaiskuvaa ja -kirjoa. Samalla arkistoon valituista teoksista karttuu taiteilijalle oma liikkuvan kuvan portfolio AV-arkin verkkopalveluun.

AV-arkin arkistoa käytetään monimuotoiseen jakeluun ja promotointiin, josta kerrotaan tarkemmin alla. Toimitamme myös vuosittain kaikki arkistoon tulleet yksikanavaiset teokset kansalliseen audiovisuaaliseen arkistoon (KAVI) pitkäaikaisarkistointiin, ellei taiteilija sitä erikseen kiellä.

Teosten tarjoaminen AV-arkin arkistoon

Taiteilija toimittaa teoksen tekniset tiedot ja esikatselulinkin (vimeo, YouTube jne.) arkistoonhakulomakkeella AV-arkin arkistotyöryhmälle. Arkistotyöryhmä esikatselee teokset kerran kuussa ja päättää, mitä teoksia otetaan AV-arkin arkistoon.

Jokainen taiteilija voi maksutta tarjota yhden teoksen vuodessa AV-arkin arkistoon. Useammista teoksista laskutetaan 30 euroa arkistointimaksu per arkistoon valittu teos. Uudet jäsenet voivat tarjota kerralla useampia teoksia AV-arkin arkistoon, jolloin arkistointimaksu on yhteensä 50 € sisältäen 2–7 teosta.

Uusia teoksia kerrytetään suhteessa arkistossa jo oleviin teoksiin. AV-arkin arkiston päämääränä on toimia suomalaisen mediataiteen hakemistona ja kuvata mediataiteen kenttää kokonaisuutena. Arkistoon ottamisen perusteena ovat taiteellinen kiinnostavuus, ajankohtaisuus ja teoksen sijoittuminen mediataiteen jatkumoon ja traditioon. Valintaprosessissa teokset vertautuvat toisiinsa.

Arkistoon tarjottavan teoksen tulee olla valmis: teoksesta ei saa enää olla tulossa uusia versioita. Jälkituotannon tulee olla täysin valmis. AV-arkin henkilökunnalta voi tarvittaessa pyytää konsultaatiota esimerkiksi värinmäärityksen, tekstityksen ja äänisuunnittelun suhteen.

Arkistoon valitun teoksen toimittaminen AV-arkkiin

Kun arkistotyöryhmä on valinnut teoksen AV-arkin arkistoon, pyydetään jäsentaiteilijalta teoksen arkistointiin ja promotointiin tarvittava materiaali. Materiaalin tarkistuksen ja sisältöä kuvaavien tekstien toimittamisen jälkeen teos- ja jakeluoikeustiedot tallennetaan AV-arkin teostietokantaan. Teoksesta allekirjoitetaan arkistointi- ja jakelusopimus, jonka jälkeen teosta koskevat tiedot julkaistaan AV-arkin verkkopalvelun teosarkistossa.

Arkistoon tulevista teoksista kerätään tarvittavat tiedot teostieto- ja ja arkistosopimuslomakkeella.

Jos teoksesi on installaatio-, verkko- tai liveteos, suosittelemme toimittamaan sekä video- että valokuvadokumentaation teoksesta. Dokumentaatiosta tulee selvitä, miten teos on esillä tilassa ja miten se koetaan. Suositeltavaa on myös laatia erilliset tekniset ohjeet, joista selviää, mitä teknisiä vaatimuksia teoksen esittämiseen liittyy. Teknisen kuvauksen lisäksi tarvitaan teoksen sisältöä ja tematiikkaa kuvaava synopsis.

AV-arkin jakelu ja promotointityö

AV-arkin arkistoa hyödynnetään monin tavoin:
– Kuraattorit käyttävät verkkopalvelua tutkimustyöhön
– AV-arkin henkilökunta neuvoo asiakkaita usein esimerkiksi tiettyyn aiheeseen liittyvien teosten löytämisessä
– Arkistosta vuokrataan teoksia asiakkaille esityskorvauksia vastaan
AV-arkin arkistoon valitut yksikanavaiset teokset toimitetaan pitkäaikaisarkistoitavaksi KAVIin (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti).

Miten AV-arkissa toimitaan kun festivaali/museoasiakas tilaa AV-arkin arkistosta tiettyjä teoksia tapahtumaansa?

Saamme usein suoria pyyntöjä ja tilauksia festivaaleilta, museoista ja gallerioista. Vuokraamme teoksen esitysoikeudet tapahtumajärjestäjälle ja laskutamme esityskorvauksen, josta tilitämme 60% taiteilijalle rojalteina. Sovimme asiakkaan kanssa esitysoikeuksista, toimitamme tilatut esityskopiot ja oheismateriaalit taiteilijan puolesta.

Festivaalikatalogi

AV-arkin festivaalijakelun katalogille haetaan kerran vuodessa avoimella haulla yksikanavaisia teoksia, jotka eivät ole vielä saaneet kansainvälistä festivaaliensi-iltaansa. Tämä haku keskittyy teoksiin, jotka liikkuvat videotaiteen, kokeellisen elokuvan tai dokumenttielokuvan maastossa. Teoksilla on alku ja loppu, ja ne voidaan esittää elokuvateatteriympäristössä. Katalogille valikoituneita teoksia tarjotaan useisiin lyhytelokuvatapahtumiin. Tämän vuoksi katalogiin valikoituu useimmiten alle 30-minuuttisia teoksia. Mitä pidempi teos on, sitä enemmän aikaa se vie näytössarjan kokonaiskestosta. Lyhyemmillä, alle 20 minuutin kestoisilla teoksilla on paremmat mahdollisuudet tulla valituksi festivaalien ohjelmistoihin. Eurooppalaiset festivaalit saavat myös rahoitusta esitettyjen eurooppalaisten teosten kokonaismäärän, eivät keston mukaisesti. Tämän vuoksi festivaalit saattavat suosia lyhyempiä eurooppalaisia tuotantoja ohjelmistovalinnoissaan.

Festivaalikatalogin kuratointiin kutsutaan aina vieraileva kuraattori, joka yhdessä AV-arkin henkilökunnan kanssa valitsee katalogille päätyvät teokset.

Deadline-kalenteri – miten se toimii?

AV-arkin ylläpitämään deadline-kalenteriin päivittyy vuoden mittaan tieto noin 200 kotimaisen ja kansainvälisen festivaalin tai muun elokuvaa ja videotaidetta esittävän tapahtuman hakuajoista. Painotus on AV-arkin arkiston kannalta relevanteissa tapahtumissa, eli lyhyt- ja dokumentti- ja kokeelliseen elokuvaan sekä videotaiteeseen keskittyvissä festivaaleissa. Tieto festivaalien ilmoittautumisajoista ja -sivuista on avointa dataa.

Kannustamme taiteilijoitamme omatoimisuuteen omien teostensa festivaalijakelussa varsinkin, jos tuore teos ei ole valikoitunut festivaalikatalogille. AV-arkki neuvoo tarvittaessa taiteilijoitaan myös itsenäisessä jakelussa. Jos teoksiasi on aikaisemmin ollut esillä jossakin tapahtumassa niin hyödynnä jo olemassaolevia verkostojasi myös uusien teosten jakelussa. Pidä vanhat kontaktisi ajan tasalla uusista teoksistasi!

Copyright © 2019 AV-Arkki